Tag: Kosovo

Senedd o blaid codi gofynion y fisa ar gyfer #Kosovars

Senedd o blaid codi gofynion y fisa ar gyfer #Kosovars

| Medi 18, 2018

Mae'r Senedd wedi cadarnhau'r mandad ar gyfer trafodaethau gyda'r Cyngor ar y cynnig i ddileu gofynion fisa ar gyfer dinasyddion Kosovo. Cefnogwyd ASEau, gyda 420 yn pleidleisio i wrthodiadau 186 a 22, penderfyniad y Pwyllgor Rhyddid Sifil i ddechrau trafodaethau gyda'r gweinidogion ar y newid deddfwriaethol hwn. Mae'r cynnig i roi mynediad di-fisa i'r [...]

Parhau Darllen

Macedonia, Serbia a Kosovo - chwaraewyr allweddol ar gyfer sefydlogrwydd yn y #WesternBalkans

Macedonia, Serbia a Kosovo - chwaraewyr allweddol ar gyfer sefydlogrwydd yn y #WesternBalkans

| Mehefin 15, 2017 | 0 Sylwadau

Y Senedd Ewrop heddiw (14 Mehefin) mabwysiadu'r adroddiadau cynnydd o tair gwlad yn y Balcanau Gorllewinol, sy'n allweddol ar gyfer cadw sefydlogrwydd yn y rhanbarth. Er Macedonia, Serbia a Kosovo yn wahanol gyfnodau ar eu llwybr Ewropeaidd, mae'n bwysig parhau â'r diwygiadau er mwyn bodloni UE democrataidd ac economaidd [...]

Parhau Darllen

Rhaid #Balkans ymuno UE yn y pen draw, arweinwyr Ewropeaidd yn dweud

Rhaid #Balkans ymuno UE yn y pen draw, arweinwyr Ewropeaidd yn dweud

| Mawrth 10, 2017 | 0 Sylwadau

Gellir cael mwy o Balcanau dal ymuno â'r Undeb Ewropeaidd os ydynt yn cadw at lwybr o ddiwygio economaidd a democrataidd, dywedodd arweinwyr Ewrop ar ddydd Iau (9 Mawrth) mewn uwchgynhadledd yn golygu i gadarnhau ymrwymiad tymor hir y bloc i sefydlogi rhanbarth mired mewn argyfwng gwleidyddol , yn ysgrifennu Robin Emmott. arweinwyr yr UE gosod y Balcanau yn uchel ar [...]

Parhau Darllen

ASEau materion tramor yn annog #Serbia a #Kosovo i wneud mwy i wella cysylltiadau

ASEau materion tramor yn annog #Serbia a #Kosovo i wneud mwy i wella cysylltiadau

| Chwefror 28, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r cynnydd diweddar mewn normaleiddio cysylltiadau rhwng Belgrade a Pristina, ar ôl misoedd o ychydig neu ddim, ei groesawu gan Aelodau Seneddol Ewropeaidd ar ddydd Mawrth (28 Chwefror). Fodd bynnag, mewn dau penderfyniadau maent yn galw ar y ddwy wlad i ddangos mwy o ymrwymiad ac ewyllys gwleidyddol parhaus i gyflawni'r nod hwn, sy'n gyflwr gyfer eu derbyn i'r UE. [...]

Parhau Darllen

#Kosovo: Sefydlogi a Cytundeb Gymdeithas (SAA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Kosovo yn dod i rym

#Kosovo: Sefydlogi a Cytundeb Gymdeithas (SAA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Kosovo yn dod i rym

| Ebrill 1, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithas (SAA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Kosovo yn dod i rym ar 1 2016 Ebrill. Mae'r SAA yn sefydlu perthynas gytundebol sy'n golygu hawliau a rhwymedigaethau cilyddol ac yn cwmpasu amrywiaeth eang o sectorau. Bydd yn cefnogi weithredu'r diwygiadau a bydd yn rhoi cyfle i symud yn nes at Kosovo [...]

Parhau Darllen

persbectif #Kosovo UE yn hanfodol ar gyfer diwygio momentwm yn Kosovo

persbectif #Kosovo UE yn hanfodol ar gyfer diwygio momentwm yn Kosovo

| Chwefror 5, 2016 | 0 Sylwadau

Mabwysiadodd y Senedd Ewrop ar 4 Chwefror adroddiad yn asesu cynnydd Kosovo yng nghyd-destun y broses derbyn yr UE. Ar ôl y bleidlais, / draftsperson ar Kosovo dywedodd Green ASE ac EP is-lywydd Ulrike Lunacek, sydd yn y rapporteur senedd: "Mae Senedd Ewrop wedi rhoi arwydd cryf arall i Kosovo heddiw ar ei bersbectif yr UE, yn dilyn ar [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd Hahn i gyflwyno 2015 pecyn ehangu i Aelodau Senedd Ewrop

Comisiynydd Hahn i gyflwyno 2015 pecyn ehangu i Aelodau Senedd Ewrop

| Tachwedd 10, 2015 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiynydd Hahn Johannes (yn y llun) yn cyflwyno adroddiadau cynnydd 2015 gyfer y gwledydd sy'n ymgeisio a'r ymgeisydd potensial ar gyfer aelodaeth yr UE i'r pwyllgor materion tramor yn 9h ar ddydd Mawrth (Tachwedd 10). Mae'r Comisiwn wedi ei osod i fabwysiadu ei adroddiadau blynyddol ar Albania, Bosnia a Herzegovina, cyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia a [...]

Parhau Darllen