Tag: marchnad lafur

Mae'r #EU yn y byd: Portread ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd o gymharu â'r gwledydd 15 tu allan i'r UE #G20

Mae'r #EU yn y byd: Portread ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd o gymharu â'r gwledydd 15 tu allan i'r UE #G20

| Medi 5, 2016 | 0 Sylwadau

Poblogaeth, amodau, iechyd, addysg a hyfforddiant, y farchnad lafur, yr economi a chyllid, masnach, diwydiant a gwasanaethau, ymchwil a chyfathrebu, trafnidiaeth, amaethyddiaeth, yr amgylchedd ac ynni byw: rhifyn 2016 o gyhoeddiad Eurostat Yr UE yn y byd yn cymharu'r Undeb Ewropeaidd (UE) gyda'r gwledydd 15 tu allan i'r UE G-20 draws tri ar ddeg caeau ystadegol gan ddefnyddio ystod o [...]

Parhau Darllen

#WorkersRights: Gwaith Same, un cyflog - ASEau yn ymateb i gynnig newydd ar weithwyr postio

#WorkersRights: Gwaith Same, un cyflog - ASEau yn ymateb i gynnig newydd ar weithwyr postio

| Mawrth 9, 2016 | 0 Sylwadau

Cynhaliodd y Senedd Ewrop dadl ar reolau diwygiedig arfaethedig ar gyfer gweithwyr sy'n cael eu cyflogi mewn un aelod-wladwriaeth a dros dro eu hanfon i un arall gan eu cyflogwr fel y'i cyflwynwyd gan Gomisiynydd Cyflogaeth Marianne Thyssen nos Fawrth (8 Mawrth). siaradwyr Grwpiau gwleidyddol 'yn rhanedig: er ASEau canol-chwith, nid oedd yn bellgyrhaeddol ddigon i atal camfanteisio [...]

Parhau Darllen

#Unemployment Ymladd diweithdra hirdymor yn gofyn am ymateb Ewropeaidd, yn awgrymu arweinwyr lleol a rhanbarthol

#Unemployment Ymladd diweithdra hirdymor yn gofyn am ymateb Ewropeaidd, yn awgrymu arweinwyr lleol a rhanbarthol

| Chwefror 11, 2016 | 0 Sylwadau

Mae angen mesurau ar lefel Ewropeaidd i warantu gwasanaethau cyflogaeth effeithlon ar draws Ewrop, yn dadlau y Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) ym marn mabwysiadu heddiw (11 2016 Chwefror). Cynnig camau gweithredu i fynd i'r afael â diweithdra hirdymor, mae'r farn a ddrafftiwyd gan Enrico Rossi (TG / PES), Llywydd y Rhanbarth Tuscany, hefyd yn annog ar gyfer cryfhau y galw am lafur [...]

Parhau Darllen

Cyflogaeth a chymdeithasol datblygiadau: Adolygiad blynyddol yn amlygu ffactorau allweddol y tu ôl gallu i wrthsefyll argyfwng

Cyflogaeth a chymdeithasol datblygiadau: Adolygiad blynyddol yn amlygu ffactorau allweddol y tu ôl gallu i wrthsefyll argyfwng

| Ionawr 15, 2015 | 0 Sylwadau

Gwledydd darparu swyddi o ansawdd uchel a diogelwch cymdeithasol yn effeithiol yn ogystal â buddsoddiad mewn cyfalaf dynol wedi profi i fod yn fwy gwydn i'r argyfwng economaidd. Mae hwn yn un o brif ganfyddiadau'r 2014 Cyflogaeth a Datblygiadau Cymdeithasol yng Adolygiad Ewrop, sydd wedi edrych yn ôl i ganlyniadau'r dirwasgiad. Mae hefyd yn pwysleisio [...]

Parhau Darllen

Cynhadledd ym Mrwsel: "Mae'n anhygoel pa ymfudwyr yn dod '

Cynhadledd ym Mrwsel: "Mae'n anhygoel pa ymfudwyr yn dod '

| Medi 24, 2014 | 0 Sylwadau

Yfory, bydd (25 Medi), y Swyddfa Gwlad IOM ar gyfer Gwlad Belg a Lwcsembwrg yn cynnal cynhadledd arbennig ym Mrwsel i dynnu sylw at yr agwedd bositif o ymfudo. Bydd y digwyddiad yn yn Espace Jacqmotte, 139 Rue Haute, o 14h i 18h30. 'Mae'n Amazing Beth Mudwyr Dewch' yn ymgyrch fyd-eang a lansiwyd gan IOM i ddangos y [...]

Parhau Darllen

Martin Schulz: Dod Ewrop yn agosach at y bobl

Martin Schulz: Dod Ewrop yn agosach at y bobl

| Gorffennaf 11, 2014 | 0 Sylwadau

"Onid yw'n hytrach bod Ewrop yn troi i ffwrdd oddi wrth y bobl?" Mae'r cwestiwn hwn gan wraig Daneg yn ystod dadl ar pam mae pobl yn troi i ffwrdd o Ewrop yn cael Martin Schulz yn meddwl am fisoedd. "Roedd y frawddeg hon wedi fy nghyffwrdd â mi," meddai wrthym ychydig fisoedd yn ddiweddarach mewn cyfweliad. "Efallai nad yw hynny'n wir, ond rhaid inni gymryd hyn [...]

Parhau Darllen

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

| Efallai y 22, 2014 | 0 Sylwadau

Nid yw digon o wledydd yn defnyddio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu ar addysg uwch i wella eu prifysgolion a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr. Dangosir hyn mewn adroddiad Eurydice a gyhoeddwyd heddiw (22 Mai). Mae'r adroddiad 'Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd' yn ymchwilio i'r hyn y mae llywodraethau a sefydliadau addysg uwch yn ei wneud i ehangu [...]

Parhau Darllen