Tag: Latfia

€ 17.7 miliwn o gymorth yr UE ar ôl llifogydd dwys yn # Latvia

€ 17.7 miliwn o gymorth yr UE ar ôl llifogydd dwys yn # Latvia

| Tachwedd 13, 2018

Mae ASEau wedi cymeradwyo € 17,730,519 mewn cymorth yr UE i atgyweirio difrod a achosir gan lifogydd dwys yn Latfia yn ystod haf ac hydref 2017, mewn pleidlais ddydd Mawrth (13 Tachwedd). Daw'r cymorth o Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd (EUSF). Cymeradwywyd yr adroddiad gan Inese Vaidere (EPP, LV) yn argymell cymeradwyaeth gyflym y penderfyniad [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn cymeradwyo € 17.7 miliwn mewn cymorth yr UE ar ôl llifogydd dwys yn # Latvia

Mae ASEau yn cymeradwyo € 17.7 miliwn mewn cymorth yr UE ar ôl llifogydd dwys yn # Latvia

| Tachwedd 6, 2018

Mae Aelodau Seneddol y Pwyllgor Cyllideb wedi cymeradwyo € 17,730,519 mewn cymorth yr UE i atgyweirio difrod a achosir gan lifogydd dwys yn Latfia yn ystod haf ac hydref 2017, mewn pleidlais ddydd Llun (5 Tachwedd). Daw'r cymorth o Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd (EUSF). Mae'r adroddiad drafft gan Inese Vaidere (EPP, LV) yn argymell cymeradwyaeth gyflym y [...]

Parhau Darllen

Parti Pro-Rwsia yn ennill #Latvia etholiad

Parti Pro-Rwsia yn ennill #Latvia etholiad

| Hydref 8, 2018

Mae blaid pro-Rwsia wedi ennill y mwyafrif o bleidleisiau yn Latfia yn dilyn etholiad cyffredinol dydd Sadwrn (6 Hydref), yn ysgrifennu'r BBC. Plismodd y parti Harmony 19% gyda'r blaid pro-UE ar gyfer Datblygu yn cymryd 12% a dau barti poblogaidd, y KPV LV a'r 27% y Ceidwadwyr Newydd yn ennill rhyngddynt. Yn y gorffennol, mae pleidiau wedi ffurfio cytundebau at [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Effaith sylweddol ar y farchnad tymor byr i ddim-ddelio #Brexit - Hunt

Effaith sylweddol ar y farchnad tymor byr i ddim-ddelio #Brexit - Hunt

| Awst 17, 2018

Bydd effaith fyr-dymor y farchnad yn arwyddocaol os bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb ddêl, meddai Jeremy Hunt, Ysgrifennydd Tramor Prydain (yn y llun), yn ystod ymweliad â Latfia ddydd Mercher (15 Awst), yn ysgrifennu Gederts Gelzis. Mae Prydain i fod i roi'r gorau i'r UE mewn llai nag wyth mis, ond nid yw'r llywodraeth eto wedi cytuno â Brwsel [...]

Parhau Darllen

€ 15 miliwn o arian yr UE ar gyfer micro-entrepreneuriaid yn #Latvia o dan #JunckerPlan

€ 15 miliwn o arian yr UE ar gyfer micro-entrepreneuriaid yn #Latvia o dan #JunckerPlan

| Awst 9, 2018

Mae Cronfa Fuddsoddi Ewrop (EIF) ac ALTUM, sef sefydliad datblygu sy'n eiddo i'r wladwriaeth o Latfia, wedi llofnodi cytundeb gwarant microfinansu o dan Raglen UE ar gyfer Cyflogaeth ac Arloesedd Cymdeithasol (EaSI). Diolch i'r cytundeb hwn, bydd micro-entrepreneuriaid yn gallu elwa ar fenthyciadau ar gyfradd llog llai â gofynion cyfochrog is o dan raglen a gefnogir gan yr UE. [...]

Parhau Darllen

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen