Tag: Latfia

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

Mae brandiau treftadaeth #FoodUnion yn cipio marchnad hufen iâ mewn gwledydd sy'n cael eu hanwybyddu gan gwmnïau rhyngwladol

| Mehefin 7, 2019

Wedi dod allan o rwbel yr argyfwng ariannol byd-eang yn 2008, nid yn unig mae'r cawr llaeth Food Union wedi mynd ymlaen i orchfygu marchnad Latfia hynod gystadleuol ond erbyn hyn, gyda'r gefnogaeth ariannol barhaus gan y prif fuddsoddwr Meridian Capital, wedi gosod eu golygon ehangu byd-eang. Gyda'u pencadlys yn Hong […]

Parhau Darllen

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

#FoodUnion yn lansio offeryn digidol ar gyfer diwydiant llaeth #Latvia

| Mehefin 6, 2019

Ers iddynt ddod i'r amlwg yn 2012, mae cwmni undeb llaeth a hufen iâ Ewrop gyfan wedi rhoi pwyslais ar arloesi cyson i gynnal eu lle ar frig y diwydiant. Daw'r enghraifft ddiweddaraf ar ffurf y llwyfan rhyngweithiol Smart Dairy Farmer, a gyflwynwyd ym mis Mai gyda'r nod o helpu Latfia […]

Parhau Darllen

'Llygredig' #Mae gwleidyddion o Loegr yn ceisio dianc rhag cyfiawnder drwy redeg i ffwrdd i #EuropeanPar Parliament

'Llygredig' #Mae gwleidyddion o Loegr yn ceisio dianc rhag cyfiawnder drwy redeg i ffwrdd i #EuropeanPar Parliament

| Efallai y 23, 2019

Ar 23 Mai, bydd yr UE yn cynnal un o'r etholiadau democrataidd mwyaf yn y byd, gan ethol ei gynrychiolwyr i Senedd Ewrop ym Mrwsel am y pum mlynedd nesaf, yn ysgrifennu dadansoddwr gwleidyddol Latfia Olga Springe. O safbwynt cymdeithas Latfia, nid oes gan etholiadau Senedd Ewrop unrhyw werth sylweddol, ond fe'u hystyrir yn […]

Parhau Darllen

Nid yw ansawdd bywyd yn #Latvia yn flaenoriaeth

Nid yw ansawdd bywyd yn #Latvia yn flaenoriaeth

| Efallai y 17, 2019

Mae pedwar llywydd, llywodraethau 14 ac wyth Seimas wedi newid yn Latfia dros y blynyddoedd 20 diwethaf. Ymunodd y wlad â'r Undeb Ewropeaidd a NATO, ac yna newidiodd i'r ewro. Ond a yw Latfiaid wedi dod yn well eu byd? A yw ansawdd eu bywyd wedi gwella? Mae ystadegau'n dangos bod lles cyffredinol y boblogaeth yn parhau i fod yn isel iawn. Cythrwfl gwleidyddol […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #Latvia updated #DraftBudgetaryPlan

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #Latvia updated #DraftBudgetaryPlan

| Mawrth 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Barn ar Gynllun Gyllideb Ddrafft Latfia wedi'i ddiweddaru a chanfod bod y Cynllun wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2019 yn cydymffurfio'n fras â rheolau'r Pact Sefydlogrwydd a Sefydlog. Er hynny, mae'r Comisiwn yn gwahodd awdurdodau Latfia i gyflymu'r cynnydd ar y strwythur rhan o'r argymhellion ariannol a gyfeiriwyd atynt [...]

Parhau Darllen

Llywodraeth arall ond yr un broblem yn # Latvia

Llywodraeth arall ond yr un broblem yn # Latvia

| Chwefror 22, 2019

Mae Latfia ar fin ffrwydrad gymdeithasol. Mae datganiad y Prif Weinidog Latfiaidd Krišjānis Kariņš oer yn gwasanaethu fel yr ysgogiad iddo. Mewn cyfweliad gyda'r rhaglen LNT 900 ddwywaith yr wythnos diwethaf dywedodd "Nid yw Latfia ar hyn o bryd yn gallu codi cyflogau athrawon yn sylweddol, oherwydd byddai angen naill ai gynyddu'r diffyg yn y gyllideb [...]

Parhau Darllen

# Latvia - Mae PM Krisjanis Karins yn darparu llywodraeth sefydlog ar gyfer y bobl Latfiaidd

# Latvia - Mae PM Krisjanis Karins yn darparu llywodraeth sefydlog ar gyfer y bobl Latfiaidd

| Ionawr 24, 2019

Yn dilyn ffurfio llywodraeth glymblaid yn Latfia, a arweinir gan Undeb (Vienotība), aelod o'r Undeb Ewropeaidd Seneddol (PPP), mae Joseph Daul, Llywydd y Blaid Pobl Ewropeaidd (EPP), wedi llongyfarch y Prif Weinidog Krisjanis Karins: "Ar ôl pedwar mis heriol o sgyrsiau, yn dilyn canlyniad etholiadau mis Hydref diwethaf, llwyddodd Krisjanis Karins i gynnal y trafodaethau i ffurfio sefydlog [...]

Parhau Darllen