Tag: Latfia

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #Latvia updated #DraftBudgetaryPlan

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #Latvia updated #DraftBudgetaryPlan

| Mawrth 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Barn ar Gynllun Gyllideb Ddrafft Latfia wedi'i ddiweddaru a chanfod bod y Cynllun wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2019 yn cydymffurfio'n fras â rheolau'r Pact Sefydlogrwydd a Sefydlog. Er hynny, mae'r Comisiwn yn gwahodd awdurdodau Latfia i gyflymu'r cynnydd ar y strwythur rhan o'r argymhellion ariannol a gyfeiriwyd atynt [...]

Parhau Darllen

Llywodraeth arall ond yr un broblem yn # Latvia

Llywodraeth arall ond yr un broblem yn # Latvia

| Chwefror 22, 2019

Mae Latfia ar fin ffrwydrad gymdeithasol. Mae datganiad y Prif Weinidog Latfiaidd Krišjānis Kariņš oer yn gwasanaethu fel yr ysgogiad iddo. Mewn cyfweliad gyda'r rhaglen LNT 900 ddwywaith yr wythnos diwethaf dywedodd "Nid yw Latfia ar hyn o bryd yn gallu codi cyflogau athrawon yn sylweddol, oherwydd byddai angen naill ai gynyddu'r diffyg yn y gyllideb [...]

Parhau Darllen

# Latvia - Mae PM Krisjanis Karins yn darparu llywodraeth sefydlog ar gyfer y bobl Latfiaidd

# Latvia - Mae PM Krisjanis Karins yn darparu llywodraeth sefydlog ar gyfer y bobl Latfiaidd

| Ionawr 24, 2019

Yn dilyn ffurfio llywodraeth glymblaid yn Latfia, a arweinir gan Undeb (Vienotība), aelod o'r Undeb Ewropeaidd Seneddol (PPP), mae Joseph Daul, Llywydd y Blaid Pobl Ewropeaidd (EPP), wedi llongyfarch y Prif Weinidog Krisjanis Karins: "Ar ôl pedwar mis heriol o sgyrsiau, yn dilyn canlyniad etholiadau mis Hydref diwethaf, llwyddodd Krisjanis Karins i gynnal y trafodaethau i ffurfio sefydlog [...]

Parhau Darllen

Mae ansicrwydd cymdeithasol yn gwanhau # Latvia

Mae ansicrwydd cymdeithasol yn gwanhau # Latvia

| Ionawr 24, 2019

Mae'r data diweddaraf o'r Ganolfan Ystadegol Ganolog (CSB) yn dangos bod poblogaeth 2018 o Latfia yn cyfrif am 1 miliwn 934 mil, sy'n 15.7 mil o bobl yn llai na blwyddyn yn ôl, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Mae arolwg arall a gynhaliwyd yn 2018 gan y CSB yn dangos bod y gyfran o boblogaeth Latfia yn agored i [...]

Parhau Darllen

Hunllef milwyr Canada yn # Latvia

Hunllef milwyr Canada yn # Latvia

| Ionawr 18, 2019

Adroddodd Weinyddiaeth Amddiffyn Latfia ar 9 Ionawr bod newid yn y pres uchaf o bresenoldeb gwell NATO yn Latfia wedi digwydd. Cymerodd y Lieutenant-Colonel Philippe Sauvé (yn y llun) orchymyn gan ei gynghrair Lieutenant-Colonel Steve MacBeth, ac felly'n casglu cylchdroi'r trydydd grŵp o filwyr a ddefnyddiwyd yn Latfia, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Mewn cyfweliad [...]

Parhau Darllen

Gweinidog amddiffyn 'newydd-hen' yn #Latvia

Gweinidog amddiffyn 'newydd-hen' yn #Latvia

| Rhagfyr 27, 2018

Mae'r broses o lunio llywodraeth newydd yn Latfia wedi dod yn sioe wleidyddol gyffrous. Ac mae'n rhaid i'r sioe fynd ymlaen. Ac mae'n wir yn digwydd. Ar ôl tair ymdrech aflwyddiannus i ddod o hyd i ymgeisydd ar gyfer y swydd prif weinidog a allai oresgyn anghytundeb rhwng pleidiau gwleidyddol, mae'r Arlywydd Vejonis yn gobeithio y bydd Krišjānis Kariņš (yn y llun) yn ennill [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen