Tag: Libya

#Mudo - Cyflwyno i ICC yn condemnio'r UE am 'droseddau yn erbyn y ddynoliaeth'

#Mudo - Cyflwyno i ICC yn condemnio'r UE am 'droseddau yn erbyn y ddynoliaeth'

| Mehefin 3, 2019

Rhoddodd llefarydd mudo Comisiwn yr UE Natasha Bertaud ddatganiad swyddogol ynglŷn â dogfen 245-page a gyflwynwyd yn ddiweddar i'r Llys Troseddol Rhyngwladol gan gyfreithwyr hawliau dynol Juan Branco ac Omer Shatz ar Fehefin 3, 2019, yn ysgrifennu David Kunz, Gohebydd yr UE. Roedd yr achos yn honni y dylai'r UE a'i aelod-wladwriaethau wynebu camau cosbi am ymfudwr Libya […]

Parhau Darllen

Ymhell o sylw'r cyfryngau, mae milisiaidd eithafol yng ngorllewin #Libya yn parhau ag ymgyrch terfysgaeth a throseddoldeb, gyda chymorth pwerau tramor

Ymhell o sylw'r cyfryngau, mae milisiaidd eithafol yng ngorllewin #Libya yn parhau ag ymgyrch terfysgaeth a throseddoldeb, gyda chymorth pwerau tramor

| Ebrill 25, 2019

Mae amrywiaeth o filitalau caled ac eithafol yng ngorllewin Libya, sy'n canolbwyntio ar brifddinas Tripoli, yn parhau i fod yn gyfrifol am ddwysáu trais a brawychus ar draws y wlad, gan fygwth y rhanbarth ehangach hefyd. Mae pryderon cynyddol bod ymdrechion i ddod â'r gwrthdaro i ateb heddychlon yn cael eu tanseilio gan y […]

Parhau Darllen

#Libya - UE i ddarparu € 6 miliwn mewn cymorth dyngarol

#Libya - UE i ddarparu € 6 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Ebrill 5, 2019

Wrth i lawer o Libaniaid barhau i gael eu dadleoli yn eu gwlad oherwydd gwrthdaro, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 6 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae hyn yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yn y wlad ar gyfer 2018-2019 i € 15m. “Mae'r UE yn sefyll gan bobl Libya sydd wedi dioddef blynyddoedd o wrthdaro ac ansefydlogrwydd. Ein cymorth dyngarol newydd […]

Parhau Darllen

#Libya - Sefyllfa ymfudolwyr a gweithrediadau achub i'w trafod

#Libya - Sefyllfa ymfudolwyr a gweithrediadau achub i'w trafod

| Tachwedd 29, 2018

ASEau yn ceisio eglurhad ynghylch gweithrediadau achub yn y Môr Canoldir © UNHCR / Giuseppe Carotenuto Dadleuwyd sefyllfa ymfudwyr yn Libya a'r amodau y mae gwarchodwr arfordir Libya yn cynnal gweithrediadau achub yn Senedd Ewrop ddydd Mawrth (27 Tachwedd). Ceisiodd ASEau Pwyllgor Rhyddid Sifil gael eglurhad gan y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol (IMO) a'r [...]

Parhau Darllen

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

| Hydref 17, 2018

"Yn gyntaf oll, cawsom drafodaeth dda gyda'r gweinidogion [o faterion tramor] ar Libya, lle gwelsom undod. Rwyf wedi gweld bod rhai Gweinidogion eisoes wedi cyfleu neges hon o undod yn y gwaith yr ydym yn ei wneud a'n bod am wneud hyd yn oed yn fwy yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod [...]

Parhau Darllen

Tajani: Yn absenoldeb rôl ganolog i'r UE, bydd dyfodol #Libya yn nwylo gwledydd eraill

Tajani: Yn absenoldeb rôl ganolog i'r UE, bydd dyfodol #Libya yn nwylo gwledydd eraill

| Medi 12, 2018

"Mae dyfodol Libya yn cael ei benderfynu nawr, a rhaid i'r UE chwarae rhan ganolog wrth reoli'r argyfwng hwn. Os na allwn gyflawni'r dasg hon, byddwn yn gadael y drws ar agor ar gyfer uchelgeisiau a buddiannau gwledydd, fel Rwsia, yr Aifft neu'r Emiradau Arabaidd Unedig ". Gyda'r rhain [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am weithredu'r UE yn frys ar sefyllfa frawychus i ffoaduriaid yn #Libya

Mae ASEau yn galw am weithredu'r UE yn frys ar sefyllfa frawychus i ffoaduriaid yn #Libya

| Medi 11, 2018

Mae GUE / NGL yn galw ar yr UE ac aelod-wladwriaethau i gymryd camau brys i symud ffoaduriaid ac ymfudwyr yn Libya i ddiogelwch yn yr UE ac i atal cefnogaeth i'r hyn a elwir yn warchodwr arfordir Libya. Mae GUE / NGL yn ceisio rhoi'r mater hwn ar agenda sesiwn lawn Senedd Ewrop yr wythnos nesaf a chynnal digwyddiad [...]

Parhau Darllen