Tag: Libya

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

| Hydref 17, 2018

"Yn gyntaf oll, cawsom drafodaeth dda gyda'r gweinidogion [o faterion tramor] ar Libya, lle gwelsom undod. Rwyf wedi gweld bod rhai Gweinidogion eisoes wedi cyfleu neges hon o undod yn y gwaith yr ydym yn ei wneud a'n bod am wneud hyd yn oed yn fwy yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod [...]

Parhau Darllen

Tajani: Yn absenoldeb rôl ganolog i'r UE, bydd dyfodol #Libya yn nwylo gwledydd eraill

Tajani: Yn absenoldeb rôl ganolog i'r UE, bydd dyfodol #Libya yn nwylo gwledydd eraill

| Medi 12, 2018

"Mae dyfodol Libya yn cael ei benderfynu nawr, a rhaid i'r UE chwarae rhan ganolog wrth reoli'r argyfwng hwn. Os na allwn gyflawni'r dasg hon, byddwn yn gadael y drws ar agor ar gyfer uchelgeisiau a buddiannau gwledydd, fel Rwsia, yr Aifft neu'r Emiradau Arabaidd Unedig ". Gyda'r rhain [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am weithredu'r UE yn frys ar sefyllfa frawychus i ffoaduriaid yn #Libya

Mae ASEau yn galw am weithredu'r UE yn frys ar sefyllfa frawychus i ffoaduriaid yn #Libya

| Medi 11, 2018

Mae GUE / NGL yn galw ar yr UE ac aelod-wladwriaethau i gymryd camau brys i symud ffoaduriaid ac ymfudwyr yn Libya i ddiogelwch yn yr UE ac i atal cefnogaeth i'r hyn a elwir yn warchodwr arfordir Libya. Mae GUE / NGL yn ceisio rhoi'r mater hwn ar agenda sesiwn lawn Senedd Ewrop yr wythnos nesaf a chynnal digwyddiad [...]

Parhau Darllen

#Gas: Mae Aelodau Seneddol Ewrop yn cryfhau rheolau'r UE ar biplinellau i drydydd gwledydd ac oddi yno

#Gas: Mae Aelodau Seneddol Ewrop yn cryfhau rheolau'r UE ar biplinellau i drydydd gwledydd ac oddi yno

| Mawrth 22, 2018

Yn 2015, mae'r UE yn mewnforio 69.3% o gyfanswm y defnydd o nwy © AP Images / European Union-EP Mae'n rhaid i reolau marchnad nwy UE yr UE fod yn berthnasol i'r holl bibellau sy'n dod i mewn neu'n gadael yr UE, gydag eithriadau cyfyngedig iawn, cytunodd ASE y Pwyllgor Ynni ddydd Mercher. Rhaid i bob piblinellau nwy o drydydd gwledydd i'r UE gydymffurfio'n llwyr â rheolau marchnad nwy yr UE ar yr UE [...]

Parhau Darllen

Un flwyddyn ymlaen o fargen #Libya ymfudiad, mae pobl yn dal i fod mewn caethiwed ac yn dioddef camdriniaeth

Un flwyddyn ymlaen o fargen #Libya ymfudiad, mae pobl yn dal i fod mewn caethiwed ac yn dioddef camdriniaeth

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae llawer o bobl yn dal i gael eu dal mewn caethiwed ac yn dioddef camdriniaeth yn Libya flwyddyn ar ôl i'r Eidal daro cytundeb sy'n cael ei gefnogi gan yr UE gyda'r llywodraeth i atal ymfudwyr afreolaidd. Mae ymfudwyr sydd wedi llwyddo i ddianc Libya yn dilyn y fargen wedi dweud wrth Oxfam a'i bartner Ffin Sicilia o herwgipio parhaus, llofruddiaeth, treisio a llafur gorfodi. O dan y [...]

Parhau Darllen

Prif ganlyniadau Cyngor Materion Tramor ar #Libya

Prif ganlyniadau Cyngor Materion Tramor ar #Libya

| Gorffennaf 17, 2017 | 0 Sylwadau

Fel 17 Gorffennaf, mae'r Cyngor Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei gasgliadau ar Libya. Mae'r UE yn croesawu penodiad Ghassan Salamé fel Cynrychiolydd Arbennig newydd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, a fydd yn chwarae rōl gyfryngu ganolog yn seiliedig ar Gytundeb Gwleidyddol Libya. Mae'r casgliadau'n cydnabod bod trais diweddar yn bygwth sefydlogrwydd Libya. Yr UE [...]

Parhau Darllen

Ymddengys #Russia i ddefnyddio grymoedd yn yr Aifft, llygaid ar rôl Libya - ffynonellau

Ymddengys #Russia i ddefnyddio grymoedd yn yr Aifft, llygaid ar rôl Libya - ffynonellau

| Mawrth 16, 2017 | 0 Sylwadau

Rwsia yn ymddangos i wedi defnyddio lluoedd arbennig i canolfan awyr yng ngorllewin yr Aifft ger y ffin â Libya yn y dyddiau diwethaf, yr Unol Daleithiau, ffynonellau Aifft a diplomyddol dweud, symudiad a fyddai'n ychwanegu at yr Unol Daleithiau bryderon am Moscow rôl dyfnhau yn Libya, yn ysgrifennu Phil Stewart, Idrees Ali a Lin Noueihed. Dywedodd y swyddogion yr Unol Daleithiau a diplomyddol [...]

Parhau Darllen