Tag: Libya

#Libya - UE i ddarparu € 6 miliwn mewn cymorth dyngarol

#Libya - UE i ddarparu € 6 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Ebrill 5, 2019

Wrth i lawer o Libaniaid barhau i gael eu dadleoli yn eu gwlad oherwydd gwrthdaro, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 6 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae hyn yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yn y wlad ar gyfer 2018-2019 i € 15m. “Mae'r UE yn sefyll gan bobl Libya sydd wedi dioddef blynyddoedd o wrthdaro ac ansefydlogrwydd. Ein cymorth dyngarol newydd […]

Parhau Darllen

#Libya - Sefyllfa ymfudolwyr a gweithrediadau achub i'w trafod

#Libya - Sefyllfa ymfudolwyr a gweithrediadau achub i'w trafod

| Tachwedd 29, 2018

ASEau yn ceisio eglurhad ynghylch gweithrediadau achub yn y Môr Canoldir © UNHCR / Giuseppe Carotenuto Dadleuwyd sefyllfa ymfudwyr yn Libya a'r amodau y mae gwarchodwr arfordir Libya yn cynnal gweithrediadau achub yn Senedd Ewrop ddydd Mawrth (27 Tachwedd). Ceisiodd ASEau Pwyllgor Rhyddid Sifil gael eglurhad gan y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol (IMO) a'r [...]

Parhau Darllen

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

Sylwadau gan Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini yn dilyn y #ForeignAffairsCouncil

| Hydref 17, 2018

"Yn gyntaf oll, cawsom drafodaeth dda gyda'r gweinidogion [o faterion tramor] ar Libya, lle gwelsom undod. Rwyf wedi gweld bod rhai Gweinidogion eisoes wedi cyfleu neges hon o undod yn y gwaith yr ydym yn ei wneud a'n bod am wneud hyd yn oed yn fwy yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod [...]

Parhau Darllen

Tajani: Yn absenoldeb rôl ganolog i'r UE, bydd dyfodol #Libya yn nwylo gwledydd eraill

Tajani: Yn absenoldeb rôl ganolog i'r UE, bydd dyfodol #Libya yn nwylo gwledydd eraill

| Medi 12, 2018

"Mae dyfodol Libya yn cael ei benderfynu nawr, a rhaid i'r UE chwarae rhan ganolog wrth reoli'r argyfwng hwn. Os na allwn gyflawni'r dasg hon, byddwn yn gadael y drws ar agor ar gyfer uchelgeisiau a buddiannau gwledydd, fel Rwsia, yr Aifft neu'r Emiradau Arabaidd Unedig ". Gyda'r rhain [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am weithredu'r UE yn frys ar sefyllfa frawychus i ffoaduriaid yn #Libya

Mae ASEau yn galw am weithredu'r UE yn frys ar sefyllfa frawychus i ffoaduriaid yn #Libya

| Medi 11, 2018

Mae GUE / NGL yn galw ar yr UE ac aelod-wladwriaethau i gymryd camau brys i symud ffoaduriaid ac ymfudwyr yn Libya i ddiogelwch yn yr UE ac i atal cefnogaeth i'r hyn a elwir yn warchodwr arfordir Libya. Mae GUE / NGL yn ceisio rhoi'r mater hwn ar agenda sesiwn lawn Senedd Ewrop yr wythnos nesaf a chynnal digwyddiad [...]

Parhau Darllen

#Gas: Mae Aelodau Seneddol Ewrop yn cryfhau rheolau'r UE ar biplinellau i drydydd gwledydd ac oddi yno

#Gas: Mae Aelodau Seneddol Ewrop yn cryfhau rheolau'r UE ar biplinellau i drydydd gwledydd ac oddi yno

| Mawrth 22, 2018

Yn 2015, mae'r UE yn mewnforio 69.3% o gyfanswm y defnydd o nwy © AP Images / European Union-EP Mae'n rhaid i reolau marchnad nwy UE yr UE fod yn berthnasol i'r holl bibellau sy'n dod i mewn neu'n gadael yr UE, gydag eithriadau cyfyngedig iawn, cytunodd ASE y Pwyllgor Ynni ddydd Mercher. Rhaid i bob piblinellau nwy o drydydd gwledydd i'r UE gydymffurfio'n llwyr â rheolau marchnad nwy yr UE ar yr UE [...]

Parhau Darllen

Un flwyddyn ymlaen o fargen #Libya ymfudiad, mae pobl yn dal i fod mewn caethiwed ac yn dioddef camdriniaeth

Un flwyddyn ymlaen o fargen #Libya ymfudiad, mae pobl yn dal i fod mewn caethiwed ac yn dioddef camdriniaeth

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae llawer o bobl yn dal i gael eu dal mewn caethiwed ac yn dioddef camdriniaeth yn Libya flwyddyn ar ôl i'r Eidal daro cytundeb sy'n cael ei gefnogi gan yr UE gyda'r llywodraeth i atal ymfudwyr afreolaidd. Mae ymfudwyr sydd wedi llwyddo i ddianc Libya yn dilyn y fargen wedi dweud wrth Oxfam a'i bartner Ffin Sicilia o herwgipio parhaus, llofruddiaeth, treisio a llafur gorfodi. O dan y [...]

Parhau Darllen