Tag: Liechtenstein

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

#EuropeanParliament: Ymfudo, trethiant a rôl Twrci ar yr agenda yr wythnos hon

#EuropeanParliament: Ymfudo, trethiant a rôl Twrci ar yr agenda yr wythnos hon

| Mawrth 14, 2016 | 0 Sylwadau

Er y bydd penaethiaid wladwriaeth a llywodraethau geisio gweithio allan manylion y UE-Twrci ymfudiad fargen yn ystod yr uwchgynhadledd Ewropeaidd olaf ym Mrwsel ar 17 18-Mawrth, bydd pwyllgorau seneddol hefyd yn ymdrin â materion mudo yr wythnos hon. Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn pleidleisio ar gynigion ar gyfer cynlluniau adleoli i ffoaduriaid a fisa dyngarol yr UE a hefyd asesu [...]

Parhau Darllen

#Taxes: Cwmnïau amlwladol ac awdurdodau treth yn ymddangos gerbron y pwyllgor dyfarniadau treth

#Taxes: Cwmnïau amlwladol ac awdurdodau treth yn ymddangos gerbron y pwyllgor dyfarniadau treth

| Mawrth 14, 2016 | 0 Sylwadau

pwyllgor arbennig Senedd "ar ddyfarniadau treth yn trafod mesurau treth gyda chynrychiolwyr o gwmnïau rhyngwladol a gwahanol awdurdodau treth ar ddydd Llun 14 Mawrth a dydd Mawrth 15 Mawrth. Cyfranogwyr yn cynnwys Andorra, Liechtenstein, Monaco ac Ynysoedd y Sianel, yn ogystal â Apple, Google, IKEA a McDonalds. Aelodau o Senedd Ewrop yn cael y cyfle i'w holi, yn enwedig o ran y datblygiadau diweddaraf ym [...]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Macro-Ranbarthol diweddaraf yr UE ar gyfer y Rhanbarth Alpaidd

Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Macro-Ranbarthol diweddaraf yr UE ar gyfer y Rhanbarth Alpaidd

| Gorffennaf 16, 2014 | 0 Sylwadau

Heddiw (16 Gorffennaf), lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymgynghoriad cyhoeddus ar y diweddaraf o gyfres o Strategaethau Macro-Ranbarthol yr UE, a gymerir i gael eu siâp yn 2015. Mae Strategaeth yr UE ar gyfer y Rhanbarth Alpaidd (EUSALP) yn cwmpasu rhai 70 miliwn o bobl mewn saith gwlad - pump ohonynt yn aelod-wladwriaethau (Awstria, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal a Slofenia) a dwy wledydd nad ydynt yn yr UE [...]

Parhau Darllen

adroddiad Eurydice yn dangos mecanweithiau, dulliau a meini prawf mewn ariannu ysgolion

adroddiad Eurydice yn dangos mecanweithiau, dulliau a meini prawf mewn ariannu ysgolion

| Gorffennaf 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r adroddiad Ariannu Ysgolion yn Ewrop: Mecanweithiau, Dulliau a Meini Prawf yn Arian Cyhoeddus bellach wedi cael ei lansio. Mae'r adroddiad hwn yn darparu fframwaith ar gyfer deall strwythur systemau cyllid a llifoedd ariannu mewn addysg gynradd ac uwchradd gyffredinol. Mae'n esbonio'r llifau ariannol trwy'r lefelau amrywiol gweinyddol sy'n gysylltiedig gyda chymorth diagramau a [...]

Parhau Darllen

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

| Efallai y 22, 2014 | 0 Sylwadau

Nid yw digon o wledydd yn defnyddio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu ar addysg uwch i wella eu prifysgolion a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr. Dangosir hyn mewn adroddiad Eurydice a gyhoeddwyd heddiw (22 Mai). Mae'r adroddiad 'Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd' yn ymchwilio i'r hyn y mae llywodraethau a sefydliadau addysg uwch yn ei wneud i ehangu [...]

Parhau Darllen

UE i sgyrsiau plurilateral gadair i agor marchnadoedd gwasanaethau

UE i sgyrsiau plurilateral gadair i agor marchnadoedd gwasanaethau

| Chwefror 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae ymdrechion i ryddfrydoli masnach yn y gwasanaethau yn ennill momentwm wrth i'r Undeb Ewropeaidd fydd yn cadeirio'r rownd 6th trafodaethau ar gyfer y Fasnach mewn Cytundeb Gwasanaethau (Tisa) sy'n dechrau heddiw (17 Chwefror) yn Genefa. trafodaethau Tisa yn anelu at agor marchnadoedd mewn gwasanaethau ymhlith grŵp amrywiol o aelodau'r Sefydliad Masnach y Byd (WTO) a [...]

Parhau Darllen