Tag: Lithwania

#Trump yn prynu # Lithwania, ni all yr UE ei atal

#Trump yn prynu # Lithwania, ni all yr UE ei atal

| Chwefror 6, 2019

Mae Arwydd yr UD Donald Trump yn sicr yn ddyn busnes llwyddiannus sy'n rhedeg ei wlad fel pe bai'n fenter enfawr. Ac y math hwn o reolaeth, i'w feddwl, ddylai arwain at lwyddiant. Ac yn aml iawn mae'n gweithio mewn gwirionedd. Fel arweinydd doeth mae'n defnyddio gwahanol offer i gyrraedd ei nodau. Felly, y mwyaf cunning [...]

Parhau Darllen

2019: Blwyddyn wleidyddol anodd yn #Lithwania

2019: Blwyddyn wleidyddol anodd yn #Lithwania

| Ionawr 4, 2019

Bydd 2019 yn flwyddyn wleidyddol fawr yn Lithwania, gydag etholiadau yn ffocws cenedlaethol. Bydd Lithwania yn cynnal etholiadau Seneddol arlywyddol, trefol ac Ewropeaidd eleni, yn ysgrifennu Viktors Domburs. Roedd yr Arlywydd Lithwaneg Dalia Grybauskaite yn ei neges longyfarch traddodiadol y Flwyddyn Newydd wedi ei rhwystro'n fawr a'i lafar yn fyr. Mae'n amlwg yn deall nad oedd wedi gwneud dim rhagorol i fod [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

| Hydref 19, 2018

Bydd yn rhaid i bedwar aelod-wladwriaethau sy'n cael eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017 - Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria - gyfanswm o € 34 miliwn o gymorth gan Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd (EUSF), ar ôl cymeradwyo cynnig y Comisiwn gan y Senedd a'r Cyngor. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Rydym wedi addo peidio â [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

Mae'r Senedd yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

| Medi 17, 2018

Cymeradwywyd gan ASEau gymorth gwerth £ 34 miliwn o gymorth Cronfa Undod Ewropeaidd yr UE (EUSF) i helpu i ailadeiladu yng Ngwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria ar ôl trychinebau naturiol yn 2017. Mae'r cymorth yn cynnwys € 16,918,941 ar gyfer atgyweiriadau ac ailadeiladu yn Lithwania ar ôl i glaw parhaus drwy gydol yr haf a hydref 2017 achosi llifogydd a ddifrododd systemau draenio, argaeau a [...]

Parhau Darllen