Tag: Lithwania

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

| Hydref 19, 2018

Bydd yn rhaid i bedwar aelod-wladwriaethau sy'n cael eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017 - Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria - gyfanswm o € 34 miliwn o gymorth gan Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd (EUSF), ar ôl cymeradwyo cynnig y Comisiwn gan y Senedd a'r Cyngor. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Rydym wedi addo peidio â [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

Mae'r Senedd yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

| Medi 17, 2018

Cymeradwywyd gan ASEau gymorth gwerth £ 34 miliwn o gymorth Cronfa Undod Ewropeaidd yr UE (EUSF) i helpu i ailadeiladu yng Ngwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria ar ôl trychinebau naturiol yn 2017. Mae'r cymorth yn cynnwys € 16,918,941 ar gyfer atgyweiriadau ac ailadeiladu yn Lithwania ar ôl i glaw parhaus drwy gydol yr haf a hydref 2017 achosi llifogydd a ddifrododd systemau draenio, argaeau a [...]

Parhau Darllen

# Mae Lithwania yn torri'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

# Mae Lithwania yn torri'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

| Medi 12, 2018

DELFI, sef y porth Rhyngrwyd o bwys yn y Wladwriaethau Baltig sy'n darparu newyddion dyddiol, a nodwyd ar 10 Medi bod nifer yr ymfudwyr o Lithwania yn uwch na mewnfudwyr gan 1,000 ym mis Awst, yn ysgrifennu Adomas Abromaitis. Mae ystadegau sioe yn dangos bod y wlad wedi cofrestru cydbwysedd mudo negyddol. Gadawodd rhai pobl 4,382 Lithwania ym mis Awst. Felly, [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau cyllideb yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

Mae ASEau cyllideb yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

| Medi 3, 2018

Cymeradwyodd y Pwyllgor Cyllidebau gymorth EUSF gwerth € 34 miliwn, i gefnogi ailadeiladu yng Ngwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria yn dilyn trychinebau naturiol yn 2017. Mae'r cymorth, sydd angen ei gadarnhau o hyd gan y Cyfarfod Llawn a'r Cyngor, yn cynnwys € 16,918,941 i'w hailadeiladu yn Lithwania, yn dilyn glaw parhaus a llifogydd a oedd wedi niweidio systemau draenio, argaeau [...]

Parhau Darllen

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen