Tag: Lithwania

# Mae Lithwania yn torri'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

# Mae Lithwania yn torri'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

| Medi 12, 2018

DELFI, sef y porth Rhyngrwyd o bwys yn y Wladwriaethau Baltig sy'n darparu newyddion dyddiol, a nodwyd ar 10 Medi bod nifer yr ymfudwyr o Lithwania yn uwch na mewnfudwyr gan 1,000 ym mis Awst, yn ysgrifennu Adomas Abromaitis. Mae ystadegau sioe yn dangos bod y wlad wedi cofrestru cydbwysedd mudo negyddol. Gadawodd rhai pobl 4,382 Lithwania ym mis Awst. Felly, [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau cyllideb yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

Mae ASEau cyllideb yn cymeradwyo € 34m yn #EUAid i #Greece, #Poland, #Lithuania and #Bulgaria

| Medi 3, 2018

Cymeradwyodd y Pwyllgor Cyllidebau gymorth EUSF gwerth € 34 miliwn, i gefnogi ailadeiladu yng Ngwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria yn dilyn trychinebau naturiol yn 2017. Mae'r cymorth, sydd angen ei gadarnhau o hyd gan y Cyfarfod Llawn a'r Cyngor, yn cynnwys € 16,918,941 i'w hailadeiladu yn Lithwania, yn dilyn glaw parhaus a llifogydd a oedd wedi niweidio systemau draenio, argaeau [...]

Parhau Darllen

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

#Antitrust: Comisiwn dirwyon Rheilffyrdd Lithwaneg € 28 miliwn ar gyfer atal cystadleuaeth ar y farchnad nwyddau rheilffyrdd

#Antitrust: Comisiwn dirwyon Rheilffyrdd Lithwaneg € 28 miliwn ar gyfer atal cystadleuaeth ar y farchnad nwyddau rheilffyrdd

| Hydref 3, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dirwyo swm o € 27,873,000 ar gyfer Rheilffyrdd Lithwaneg (Lietuvos geležinkeliai) ar gyfer gwrthsefyll cystadleuaeth ar y farchnad nwyddau rheilffyrdd, yn groes i reolau gwrthgymorth yr UE, trwy ddileu trac rheilffyrdd sy'n cysylltu Lithwania a Latfia. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Defnyddiodd Rheilffyrdd Lithwaneg ei reolaeth dros y seilwaith rheilffyrdd cenedlaethol [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 Mehefin, mae ASEau o fwy nag aelod-wladwriaethau 20 yr UE a phum grŵp gwleidyddol Ewropeaidd wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth i oroeswyr yr Holocost a'u teuluoedd sy'n ceisio dychwelyd eiddo WW2 wedi'i ddwyn a'i ddileu. Cyhoeddodd saith deg un ASE, sy'n cynrychioli ystod eang o grwpiau o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol, ddatganiad ar y cyd yn addawol [...]

Parhau Darllen