Tag: Lithwania

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

#Antitrust: Comisiwn dirwyon Rheilffyrdd Lithwaneg € 28 miliwn ar gyfer atal cystadleuaeth ar y farchnad nwyddau rheilffyrdd

#Antitrust: Comisiwn dirwyon Rheilffyrdd Lithwaneg € 28 miliwn ar gyfer atal cystadleuaeth ar y farchnad nwyddau rheilffyrdd

| Hydref 3, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dirwyo swm o € 27,873,000 ar gyfer Rheilffyrdd Lithwaneg (Lietuvos geležinkeliai) ar gyfer gwrthsefyll cystadleuaeth ar y farchnad nwyddau rheilffyrdd, yn groes i reolau gwrthgymorth yr UE, trwy ddileu trac rheilffyrdd sy'n cysylltu Lithwania a Latfia. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Defnyddiodd Rheilffyrdd Lithwaneg ei reolaeth dros y seilwaith rheilffyrdd cenedlaethol [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 Mehefin, mae ASEau o fwy nag aelod-wladwriaethau 20 yr UE a phum grŵp gwleidyddol Ewropeaidd wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth i oroeswyr yr Holocost a'u teuluoedd sy'n ceisio dychwelyd eiddo WW2 wedi'i ddwyn a'i ddileu. Cyhoeddodd saith deg un ASE, sy'n cynrychioli ystod eang o grwpiau o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol, ddatganiad ar y cyd yn addawol [...]

Parhau Darllen

Nwyddau ffug a gwirionedd mewn gwleidyddiaeth #Lithuania modern

Nwyddau ffug a gwirionedd mewn gwleidyddiaeth #Lithuania modern

| Chwefror 24, 2017 | 0 Sylwadau

Mae newyddion ffug wedi dod yn broblem fawr yn ein bywyd. Gall newyddion holi a diffyg eglurder ddylanwadu'n ddifrifol ar gymdeithas a dod ag anhrefn at feddyliau pobl gyffredin, yn ysgrifennu Adomas Abromaitis. Yr wythnos diwethaf, digwyddodd digwyddiad nodweddiadol yn Lithwania. Mae ychydig o gyhoeddiadau newyddion cyfryngau Lithwaneg lleol a gyhoeddwyd yn honni bod milwyr Almaeneg yn treisio [...]

Parhau Darllen

Pam na allaf ddychwelyd at #Lithuania

Pam na allaf ddychwelyd at #Lithuania

| Chwefror 1, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wyf yn Lithwaneg, ond yr wyf yn byw dramor ac nid wyf yn mynd yn ôl, gan nad yw'r llywodraeth yn talu sylw at ei bobl. Yn ôl rhai sefydliadau ymchwil awdurdodol, yn ystod 2017 rhagwelir y bydd y boblogaeth Lithwaneg yn eto i ostwng (gan bobl 45,677) a chyrraedd 2,758,290 erbyn dechrau 2018. Fel y 1 Ionawr [...]

Parhau Darllen