Tag: Lwcsembwrg

Mwy o ddadleuon ar y gorwel ar gyfer yr UE # chwaraeon?

Mwy o ddadleuon ar y gorwel ar gyfer yr UE # chwaraeon?

| Ebrill 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, warws hulking ger Maes Awyr Findel sydd, diolch i statws arbennig, yn caniatáu i nwyddau o win gwin i Old Masters beidio â chael eu trethu bron yn amhenodol yn ei gladdgell, wedi bod yn destun craffu trylwyr yn ddiweddar. Ar ôl i grŵp o ASEau fynegi eu pryderon y gellid defnyddio'r cyfleuster “fel gwely poeth […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #DraftBudgetaryPlan wedi'i ddiweddaru gan Lwcsembwrg

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #DraftBudgetaryPlan wedi'i ddiweddaru gan Lwcsembwrg

| Mawrth 26, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Farn ar y fersiwn ddrafft o Gynllun Cyllidebol Lwcsembwrg ac wedi canfod bod y Cynllun wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2019 yn cydymffurfio'n llawn â rheolau'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf. Serch hynny, mae'r Comisiwn yn gwahodd yr awdurdodau i gyflymu cynnydd ar ran strwythurol yr argymhellion cyllidol a gyfeiriwyd atynt gan y Cyngor fis Gorffennaf diwethaf. Yn dilyn cyffredinol […]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Luxembourg i #EUCourtOfJustice am beidio â gweithredu'n llawn rheolau #EUMoneyLaundering

Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Luxembourg i #EUCourtOfJustice am beidio â gweithredu'n llawn rheolau #EUMoneyLaundering

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cyfeirio Lwcsembwrg i Lys Cyfiawnder yr UE am drosglwyddo dim ond rhan o'r Gyfarwyddeb 4th Gwrth-Wyngalchu Arian (Cyfarwyddeb 2015 / 849) yn eu cyfraith genedlaethol. Cynigiodd y Comisiwn fod y Llys yn codi cyfandaliad a chosbau dyddiol nes bod Lwcsembwrg yn cymryd y camau angenrheidiol. Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhyw [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

| Hydref 26, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, estyniad cynllun cymorth i gefnogi cynhyrchu biogas yn Lwcsembwrg am chwe blynedd. Amcan y mesur yw sicrhau cydnabyddiaeth sefydlog ar gyfer planhigion bio-nwy, sy'n cynhyrchu bionwy o biomas a'i chwistrellu yn y rhwydwaith nwy naturiol. Asesodd y Comisiwn [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Nid oedd ymchwiliad y Comisiwn wedi canfod bod #Luxembourg wedi rhoi triniaeth dreth ddewisol i # McDonald's

Cymorth gwladwriaethol: Nid oedd ymchwiliad y Comisiwn wedi canfod bod #Luxembourg wedi rhoi triniaeth dreth ddewisol i # McDonald's

| Medi 21, 2018

Mae'r Comisiwn wedi canfod nad oedd trethiant rhai elw McDonald yn Lwcsembwrg yn arwain at gymorth Gwladwriaethol anghyfreithlon, gan ei fod yn unol â chyfreithiau treth cenedlaethol a Chytundeb Trethi Dwbl yr Unol Daleithiau yn Lwcsembwrg-Yr Unol Daleithiau. Yn dilyn ymchwiliad manwl a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2015, yn seiliedig ar amheuon y gallai Lwcsembwrg fod wedi camgymhwyso ei Threthiant Dwbl [...]

Parhau Darllen