Tag: Lwcsembwrg

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd yr ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen

#Luxembourg i eirioli model 'dirprwyo' ar ôl #Brexit meddai gweinidog cyllid

#Luxembourg i eirioli model 'dirprwyo' ar ôl #Brexit meddai gweinidog cyllid

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Peter Gramegna, (y llun) ddydd Mercher (19 Ionawr) y byddai'r Comisiwn Ewropeaidd yn cadw at y rheolau cyfredol sy'n caniatáu i arian a reolir yn Llundain gael ei gartrefu a'i reoleiddio mewn gwlad arall, yn ysgrifennu Tomo Uetake. Mae ei sylwadau yn pwyso'r wlad fach a chyfoethog yn erbyn rhai pwysau trwm yn yr ardal yr ewro, sydd eisiau tynhau rheolau 'dirprwyo' [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn bwriadu buddsoddi € 1 biliwn mewn uwch-gyfansoddwyr Ewropeaidd o'r radd flaenaf

Mae'r Comisiwn yn bwriadu buddsoddi € 1 biliwn mewn uwch-gyfansoddwyr Ewropeaidd o'r radd flaenaf

| Ionawr 11, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu ei gynlluniau i fuddsoddi ar y cyd ag aelod-wladwriaethau i adeiladu isadeiledd supercomputers Ewropeaidd o'r radd flaenaf. Mae angen i uwchgyfrifiaduron brosesu symiau mwy fyth o ddata a dod â manteision i'r gymdeithas mewn llawer o feysydd o ofal iechyd ac ynni adnewyddadwy i ddiogelwch ceir a seibersefydlu. Mae'r cam yn hanfodol ar gyfer y [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

#StateAid: Mae Comisiwn yn darganfod bod Lwcsembwrg wedi rhoi buddion treth anghyfreithlon i #Amazon werth oddeutu € 250 miliwn

#StateAid: Mae Comisiwn yn darganfod bod Lwcsembwrg wedi rhoi buddion treth anghyfreithlon i #Amazon werth oddeutu € 250 miliwn

| Hydref 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad bod Lwcsembwrg wedi rhoi buddion treth gormodol i Amazon o tua € 250 miliwn. Mae hyn yn anghyfreithlon o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE oherwydd ei fod yn caniatáu i Amazon dalu treth sylweddol llai na busnesau eraill. Rhaid i Lwcsembwrg bellach adennill y cymorth anghyfreithlon. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth, "Lwcsembwrg rhoddodd [...]

Parhau Darllen