Tag: Lwcsembwrg

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #DraftBudgetaryPlan wedi'i ddiweddaru gan Lwcsembwrg

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #DraftBudgetaryPlan wedi'i ddiweddaru gan Lwcsembwrg

| Mawrth 26, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Farn ar y fersiwn ddrafft o Gynllun Cyllidebol Lwcsembwrg ac wedi canfod bod y Cynllun wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2019 yn cydymffurfio'n llawn â rheolau'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf. Serch hynny, mae'r Comisiwn yn gwahodd yr awdurdodau i gyflymu cynnydd ar ran strwythurol yr argymhellion cyllidol a gyfeiriwyd atynt gan y Cyngor fis Gorffennaf diwethaf. Yn dilyn cyffredinol […]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Luxembourg i #EUCourtOfJustice am beidio â gweithredu'n llawn rheolau #EUMoneyLaundering

Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Luxembourg i #EUCourtOfJustice am beidio â gweithredu'n llawn rheolau #EUMoneyLaundering

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cyfeirio Lwcsembwrg i Lys Cyfiawnder yr UE am drosglwyddo dim ond rhan o'r Gyfarwyddeb 4th Gwrth-Wyngalchu Arian (Cyfarwyddeb 2015 / 849) yn eu cyfraith genedlaethol. Cynigiodd y Comisiwn fod y Llys yn codi cyfandaliad a chosbau dyddiol nes bod Lwcsembwrg yn cymryd y camau angenrheidiol. Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhyw [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

| Hydref 26, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, estyniad cynllun cymorth i gefnogi cynhyrchu biogas yn Lwcsembwrg am chwe blynedd. Amcan y mesur yw sicrhau cydnabyddiaeth sefydlog ar gyfer planhigion bio-nwy, sy'n cynhyrchu bionwy o biomas a'i chwistrellu yn y rhwydwaith nwy naturiol. Asesodd y Comisiwn [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Nid oedd ymchwiliad y Comisiwn wedi canfod bod #Luxembourg wedi rhoi triniaeth dreth ddewisol i # McDonald's

Cymorth gwladwriaethol: Nid oedd ymchwiliad y Comisiwn wedi canfod bod #Luxembourg wedi rhoi triniaeth dreth ddewisol i # McDonald's

| Medi 21, 2018

Mae'r Comisiwn wedi canfod nad oedd trethiant rhai elw McDonald yn Lwcsembwrg yn arwain at gymorth Gwladwriaethol anghyfreithlon, gan ei fod yn unol â chyfreithiau treth cenedlaethol a Chytundeb Trethi Dwbl yr Unol Daleithiau yn Lwcsembwrg-Yr Unol Daleithiau. Yn dilyn ymchwiliad manwl a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2015, yn seiliedig ar amheuon y gallai Lwcsembwrg fod wedi camgymhwyso ei Threthiant Dwbl [...]

Parhau Darllen

Y sioe fwyaf ar dywarchen, mae tîm #Luxembourg yn ennill hil rasiwr lawnt 12 awr y DU

Y sioe fwyaf ar dywarchen, mae tîm #Luxembourg yn ennill hil rasiwr lawnt 12 awr y DU

| Awst 7, 2018

Ymladdodd tîm o Lwcsembwrg oddi wrth bobl eraill 42 i hawlio buddugoliaeth yn ras raswyr lawnt Prydain ddydd Sul (5 Awst), cystadleuaeth 12 awr sy'n pyllau toriad addasu yn erbyn cystadleuaeth sy'n rhedeg drwy'r nos. Daeth 'Les' Lux Pussies 'i'r tîm tramor cyntaf i ennill y ras dygnwch flynyddol yn [...]

Parhau Darllen