Tag: Macedonia

Macedonia, Serbia a Kosovo - chwaraewyr allweddol ar gyfer sefydlogrwydd yn y #WesternBalkans

Macedonia, Serbia a Kosovo - chwaraewyr allweddol ar gyfer sefydlogrwydd yn y #WesternBalkans

| Mehefin 15, 2017 | 0 Sylwadau

Y Senedd Ewrop heddiw (14 Mehefin) mabwysiadu'r adroddiadau cynnydd o tair gwlad yn y Balcanau Gorllewinol, sy'n allweddol ar gyfer cadw sefydlogrwydd yn y rhanbarth. Er Macedonia, Serbia a Kosovo yn wahanol gyfnodau ar eu llwybr Ewropeaidd, mae'n bwysig parhau â'r diwygiadau er mwyn bodloni UE democrataidd ac economaidd [...]

Parhau Darllen

#Macedonia: rhaid i reolau Democrataidd gael eu parchu a gwarantu dyfodol y wlad Ewropeaidd

#Macedonia: rhaid i reolau Democrataidd gael eu parchu a gwarantu dyfodol y wlad Ewropeaidd

| Mawrth 24, 2017 | 0 Sylwadau

Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol ac yn Senedd Ewrop yn pryderu am y sefyllfa wleidyddol yn Macedonia ac yn annog y rhai sy'n gyfrifol am iddo barchu rheolau democrataidd ac yn caniatáu llywodraeth newydd i gael ei ffurfio. Dywedodd arweinydd y Grŵp ALDE Guy Verhofstadt ddyfodol Ewrop Macedonia yn y fantol: "Troi i fyny cenedlaetholdeb yn y ffordd fwyaf effeithiol o [...]

Parhau Darllen

# Macedonia yn argyfwng gwleidyddol yn cymryd eu tro ethnig

# Macedonia yn argyfwng gwleidyddol yn cymryd eu tro ethnig

| Mawrth 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae argyfwng gwleidyddol sydd wedi parlysu Macedonia am ddwy flynedd yn llithro i mewn i anghydfod ethnig, gyda chenedlaetholwyr yn eu cymryd i ar y strydoedd dros gyfres o alwadau gan Albaniaid y wlad. yn ymddangos i fod ar gau ar ôl 2001 y mater pan, yn dilyn gwrthryfel Albaneg saith mis ethnig sy'n gadael mwy na 100 o bobl wedi marw, mae heddwch [...]

Parhau Darllen

#Macedonia: 'Mae'r wlad yn mewn argyfwng sefydliadol a gwleidyddol'

#Macedonia: 'Mae'r wlad yn mewn argyfwng sefydliadol a gwleidyddol'

| Mawrth 7, 2017 | 0 Sylwadau

Yn dilyn y Cyngor Materion Tramor yr UE, Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, ailgadarnhau Federica Mogherini ymgysylltiad yr UE ac yn canolbwyntio ar y rhanbarth Balcanau Gorllewinol, gan gynnwys drwy gysylltiadau gwleidyddol ac economaidd. Pwysleisiodd y Cyngor hefyd yr angen i bartneriaid yn y rhanbarth i ddarparu ar ddiwygiadau i sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd cyson [...]

Parhau Darllen

Adolygiad diwygio 2016 ASEau 'o #Montenegro a chyn-weriniaeth Iwgoslafaidd #Macedonia

Adolygiad diwygio 2016 ASEau 'o #Montenegro a chyn-weriniaeth Iwgoslafaidd #Macedonia

| Chwefror 28, 2017 | 0 Sylwadau

Montenegro yw'r mwyaf datblygedig gwlad sy'n ymgeisio derbyn yr UE, a oedd yn gorfod wynebu ymdrechion Rwsia i anfri ei gyflawniadau yn 2016, nododd Materion Tramor ASEau Pwyllgor ar ddydd Mawrth (28 Chwefror). Maent hefyd hadolygu ymdrechion diwygio y llynedd yn yr hen Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, annog y llywodraeth yn y dyfodol i gamu i fyny y cyflymder y diwygio [...]

Parhau Darllen

llwybr Ewropeaidd #WesternBalkans 'yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd yn y rhanbarth

llwybr Ewropeaidd #WesternBalkans 'yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd yn y rhanbarth

| Tachwedd 9, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Grŵp ALDE yn Senedd Ewrop yn croesawu'r camau a wnaed gan rai o'r gwledydd y Gorllewin y Balcanau ar eu llwybr Ewropeaidd, fel y dangosir gan y adroddiadau cynnydd a gyflwynwyd heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd yn y Pwyllgor Materion Tramor yr EP. Mae llawer o faterion i'w sefydlog a diwygiadau i'w hystyried a [...]

Parhau Darllen

#EuropeanCouncil: 'Ni allwn ac ni ddylai allanoli ein problemau i Dwrci,' meddai Martin Schulz

#EuropeanCouncil: 'Ni allwn ac ni ddylai allanoli ein problemau i Dwrci,' meddai Martin Schulz

| Mawrth 18, 2016 | 0 Sylwadau

Ni ddylai trafodaethau gyda Thwrci ar ddelio â'r argyfwng ffoaduriaid yn cael eu cysylltu i ymdrechion y wlad i ymuno â'r UE, rhybuddiodd Martin Schulz ym Mrwsel. Y llywydd Senedd Ewrop afael pennau Ewropeaidd wladwriaeth a'r llywodraeth ar ddechrau'r yr uwchgynhadledd yr UE ar 17-18 Mawrth ymroddedig i argyfwng mudo a blaenoriaethau economaidd. [...]

Parhau Darllen