Tag: malaria

Mae'r UE yn cyhoeddi cyfraniad uchaf erioed o € 550 miliwn i achub bywydau 16 miliwn o #AIDS #Tuberculosis a #Malaria

Mae'r UE yn cyhoeddi cyfraniad uchaf erioed o € 550 miliwn i achub bywydau 16 miliwn o #AIDS #Tuberculosis a #Malaria

| Awst 26, 2019

Mae'r UE wedi cyhoeddi addewid € 550 miliwn i'r Gronfa Fyd-eang yn ystod uwchgynhadledd G7 yn Biarritz. Mae'r Gronfa yn bartneriaeth ryngwladol i ymladd yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria ledled y byd. Mae ei waith eisoes wedi arbed 27 miliwn o fywydau ers iddo gael ei greu yn 2002. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, y tro hwn: “Mae'r […]

Parhau Darllen

#Health: ONE a Bono yn croesawu arweiniad UE yn y frwydr yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria

#Health: ONE a Bono yn croesawu arweiniad UE yn y frwydr yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria

| Mawrth 3, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyfrannu € 470 miliwn i'r Gronfa Fyd-eang i Ymladd AIDS, Twbercwlosis a Malaria ar gyfer y cyfnod 2017 19-. Mae hyn yn ei gyhoeddi heddiw (Mawrth 3) gan Cydweithrediad Rhyngwladol a Chomisiynydd Datblygu Neven Mimica. Dywedodd Bono (yn y llun), prif leisydd U2 a chyd-sylfaenydd The ONE Ymgyrch ac GOCH,: "saith ar hugain yn unig daeth fy hoff [...]

Parhau Darllen

'Marwolaethau malaria Zero' gan 2030?

'Marwolaethau malaria Zero' gan 2030?

| Ebrill 29, 2015 | 0 Sylwadau

Mae ymgyrchwyr wedi annog mwy o ymwybyddiaeth y cyhoedd am malaria a beth sydd angen ei wneud i gyrraedd sero farwolaethau malaria yn fyd-eang gan 2030. Gofynnir i arweinwyr yr UE yn benodol i gytuno ar set uchelgeisiol o Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) Medi hwn yn y Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Mae'r ymgyrch yn cael ei arwain gan UN Llysgenhadon Ieuenctid, mae [...]

Parhau Darllen

Diwrnod Iechyd y Byd: 'Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol i fod yn hygyrch i bawb'

Diwrnod Iechyd y Byd: 'Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol i fod yn hygyrch i bawb'

| Ebrill 9, 2015 | 0 Sylwadau

Dylai pawb allu mwynhau gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol, waeth ble maent yn byw © BELGA / AGEFOTOSTOCK / Diwrnod Iechyd y Byd M.Alam ei farcio pob blwyddyn ar 7 mis Ebrill, mae'r cyfle delfrydol i dynnu sylw at yr hyn sydd angen dal i gael eu gwella. "Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol i fod yn hygyrch i bawb, waeth beth yw incwm," meddai S & D aelod UK Linda McAvan, [...]

Parhau Darllen

ASE yn dweud bod y sector preifat 'rôl allweddol wrth brwydro malaria

ASE yn dweud bod y sector preifat 'rôl allweddol wrth brwydro malaria

| Ionawr 28, 2015 | 0 Sylwadau

Uwch ASE Prydeinig Nirj Deva yn dweud mae gan y sector preifat yn "rôl allweddol" i'w chwarae wrth helpu i frwydro yn erbyn malaria a thlodi. Wrth siarad yn y Senedd Ewropeaidd, y dirprwy y Ceidwadwyr yn arwain hefyd rhybuddio bod ymdrechion i fynd i'r afael â'r clefyd oedd hyd yn hyn "wedi methu i harneisio" y "potensial anhygoel" a berir gan y sector preifat. Roedd Deva [...]

Parhau Darllen

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE ac Affrica heddiw (2 Rhagfyr) ddyblu'r ymdrechion ymchwil i ddatblygu meddyginiaethau newydd a gwell ar gyfer clefydau sy'n gysylltiedig ag thlodi sy'n effeithio Sahara is-Affrica megis AIDS, twbercwlosis, malaria, hookworms a Ebola. Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gyntaf, bydd y rhaglen Partneriaeth Treialon Clinigol ail Gwledydd Ewrop a Datblygu (EDCTP2) yn gweithio gyda [...]

Parhau Darllen

Diwrnod Iechyd y Byd 2014: Amser i gyflymu gwaith ymchwil a datblygu iechyd byd-eang

Diwrnod Iechyd y Byd 2014: Amser i gyflymu gwaith ymchwil a datblygu iechyd byd-eang

| Ebrill 7, 2014 | 0 Sylwadau

Atal a rheoli clefydau a gludir fector (clefydau ledaenu gan organebau, megis pryfed) yn un o'r heriau iechyd byd-eang allweddol sy'n wynebu'r gymuned ryngwladol heddiw. Oherwydd effeithiau dinistriol clefydau hyn yn ei chael ar wledydd tlotaf y byd, ChAC yn croesawu'r symudiad i flaenoriaethu y thema hon fel rhan o Ddiwrnod Iechyd y Byd eleni ar [...]

Parhau Darllen