Tag: Malaysia

#Brwsiau'n iawn: Mae Mahathir PM Malaysian yn dal i fod yn Hyrwyddwr Democratiaeth

#Brwsiau'n iawn: Mae Mahathir PM Malaysian yn dal i fod yn Hyrwyddwr Democratiaeth

| Medi 14, 2018

Yn yr un wythnos a roddodd Goruchaf Lys India yn unfrydol i lawr ddyfarniad eang a ddymunol o ddadreoleiddio'r rhyw hoyw, gwnaeth Malaysia y penawdau dros symud i'r cyfeiriad arall, gan gyhoeddi dwy ferch yn gyhoeddus am geisio cael rhyw lesbiaidd. Roedd y gosb, a gredir iddo fel y cyntaf o'i fath ym Malaysia, yn tynnu sylw beirniadol o hawliau dynol [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

achredu arfer gorau gradd Peirianneg diweddaru

achredu arfer gorau gradd Peirianneg diweddaru

| Tachwedd 18, 2015 | 0 Sylwadau

Mae rhai gwledydd 26 o gwmpas y byd wedi cytuno newydd a diweddaru arferion gorau o ran achredu rhaglenni gradd mewn peirianneg a ddisgrifir mewn dogfen o'r enw 'Arfer Gorau mewn Achrediad Rhaglen Peirianneg'. Mae'r ddogfen hon yn cynrychioli fenter ar y cyd rhwng ENAEE a Chynghrair Peirianneg Rhyngwladol, sy'n cynnwys y Washington fel y'i gelwir, Sydney a Dulyn yn gydnaws. Y gwledydd [...]

Parhau Darllen

Cytunodd triliwn-ewro cytundeb byd-eang masnach uwch-dechnoleg

Cytunodd triliwn-ewro cytundeb byd-eang masnach uwch-dechnoleg

| Gorffennaf 27, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, Tsieina ac mae'r mwyafrif helaeth o'r Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yr aelodau a oedd yn cymryd rhan yn y trafodaethau a gytunwyd ar 24 Gorffennaf i ddileu dyletswyddau arfer ar 201 cynnyrch uwch-dechnoleg. Mae ymestyn y Cytundeb Technoleg Gwybodaeth 1996 (ITA) yw'r fargen tariff-dorri mwyaf yn y WTO yn bron [...]

Parhau Darllen

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen

trafodaethau buddsoddiad yr UE gyda Tsieina a ASEAN

trafodaethau buddsoddiad yr UE gyda Tsieina a ASEAN

| Hydref 18, 2013 | 0 Sylwadau

Mae'r Materion Tramor Cyngor gweinidogion (Masnach) Heddiw (18 Hydref) mandadau a fydd yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd i drafod cytundebau buddsoddi gyda Tsieina a Chymdeithas De Ddwyrain Cenhedloedd Asiaidd (ASEAN) aelod-wledydd (Brunei Darussalam, Myanmar / Burma, Cambodia a fabwysiadwyd, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Gwlad Thai, Fietnam a). trafodaethau buddsoddiad yr UE gyda cytundeb buddsoddi Tsieina Mae UE-Tsieina [...]

Parhau Darllen