Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Malta

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

Rheol y gyfraith yn #Malta: ASEau yn gofyn i'r heddlu ymchwilio i bob honiad o lygredd

Rheol y gyfraith yn #Malta: ASEau yn gofyn i'r heddlu ymchwilio i bob honiad o lygredd

| Ionawr 26, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'n rhaid i heddlu Malta ymchwilio i bob honiad llygredd, yn enwedig ar y lefel wleidyddol uchaf, i roi'r gorau i'r anhwylderau canfyddedig yn y wlad, dywed ASEau. Trafododd aelodau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil a'r cyn Bwyllgor Ymchwilio i Wyngalchu Arian, Eithriadau Treth a Osgoi Treth (PANA) ddydd Iau (25 Ionawr) gasgliadau cenhadaeth darganfod ffeithiau [...]

Parhau Darllen

Rheol y gyfraith yn #Malta: ASEau i asesu canfyddiadau ymweliad â Valletta

Rheol y gyfraith yn #Malta: ASEau i asesu canfyddiadau ymweliad â Valletta

| Ionawr 25, 2018 | 0 Sylwadau

Yn dilyn cenhadaeth darganfod ffeithiau i Malta, bydd ASE yn trafod heddiw (25 Ionawr) sefyllfa'r gyfraith gyfraith a chyhuddiadau llygredd a gwyngalchu arian. Bydd Ana Gomes (S & D, PT), a bennaeth y ddirprwyaeth i Valletta, yn cyflwyno ei adroddiad cenhadaeth drafft i'r Pwyllgor Rhyddid Sifil ac aelodau'r cyn Bwyllgor Ymchwilio [...]

Parhau Darllen

Mae cymorth rhanbarthol #JASPERS gan y Comisiwn a bod angen i'r EIB dargedu'n well, dywed Archwilwyr yr UE

Mae cymorth rhanbarthol #JASPERS gan y Comisiwn a bod angen i'r EIB dargedu'n well, dywed Archwilwyr yr UE

| Ionawr 12, 2018 | 0 Sylwadau

Mae menter yr UE a reolir gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB) i helpu aelod-wladwriaethau yn gwneud cais am Gronfeydd Cydlyniant a Rhanbarthol sy'n dioddef o wendidau sylweddol, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Cyfrannodd y fenter 'Cyd-gymorth i Gefnogi Prosiectau yn y Rhanbarthau Ewropeaidd' i gymeradwyo prosiectau cyflymach, ond ni allent gael [...]

Parhau Darllen

#PanamaPapers: ASE yn cyhuddo llywodraethau cenedlaethol yr UE o ddiffyg ewyllys gwleidyddol ar osgoi treth

#PanamaPapers: ASE yn cyhuddo llywodraethau cenedlaethol yr UE o ddiffyg ewyllys gwleidyddol ar osgoi treth

| Hydref 18, 2017 | 0 Sylwadau

Mae rhai aelod-wladwriaethau'r UE yn rhwystro'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian, osgoi treth ac ymosodiad, mae'r pwyllgor ymchwiliad EP i'r gollyngiadau 'Papurau Panama' yn dod i'r casgliad. Aelod-wladwriaethau'r UE a gafodd sylw arbennig oedd y Deyrnas Unedig, Lwcsembwrg, Malta a Chyprus. Dywedodd y cyd-rapporteur Jeppe Kofod (S & D, DK): "Mae angen i Ewrop gael ei dŷ ei hun [...]

Parhau Darllen

#PanamaPapers: Newyddiadurwr a ddatgelodd gysylltiadau rhwng cyfrifon Panama ac uwch wleidyddion Maltes a laddwyd mewn ffrwydrad

#PanamaPapers: Newyddiadurwr a ddatgelodd gysylltiadau rhwng cyfrifon Panama ac uwch wleidyddion Maltes a laddwyd mewn ffrwydrad

| Hydref 16, 2017 | 0 Sylwadau

Cafodd y newyddiadurwr a'r blogwr Maltesig amlwg, Daphne Caruana Galizia, ei ladd mewn bom car yn Bidnija. Mae cysylltiadau agored Galizia i wleidyddion Maltes uchel sydd wedi'u hamlygu ym Mhapuriau Panama, yn ysgrifennu Catherine Feore. Yn yr hyn a elwir yn Papurau Panama, cynhaliodd y Consortiwm Rhyngwladol o Newyddiadurwyr Ymchwilio (ICIJ) ymchwiliad heb ei ail a oedd yn datgelu sut [...]

Parhau Darllen

'Mae angen system effeithiol o ddatganiadau ariannol i atgyfnerthu diogelwch yn well ar draws yr UE'

'Mae angen system effeithiol o ddatganiadau ariannol i atgyfnerthu diogelwch yn well ar draws yr UE'

| Mehefin 28, 2017 | 0 Sylwadau

Cytunodd y Pwyllgor y Cyngor Cynrychiolwyr Parhaol (Coreper) Heddiw (28 Mehefin) ei safbwynt ar rheoliad drafft sy'n anelu at wella rheolaethau ar mynd i mewn arian parod neu adael yr Undeb. Mae'r swydd hon yn gwasanaethu fel mandad ar gyfer y Cyngor i gychwyn trafodaethau â Senedd Ewrop, unwaith y bydd y Senedd yn wedi gosod ei hun [...]

Parhau Darllen