Tag: Malta

Mae Upset #Hindus yn ceisio hawl i amlosgi yn #Malta gan fod 'claddu yn rhwystro taith enaid'

Mae Upset #Hindus yn ceisio hawl i amlosgi yn #Malta gan fod 'claddu yn rhwystro taith enaid'

| Gorffennaf 31, 2019

Mae Hindwiaid ledled y byd wedi cynhyrfu nad oes gan Malta fecanwaith ar gyfer amlosgi Hindwiaid ymadawedig, gan orfodi'r gymuned i gladdu eu hanwyliaid yn groes i'w credoau hirsefydlog. Dywedodd y gwladweinydd Hindwaidd Rajan Zed (yn y llun), mewn datganiad yn Nevada, UD, y dylai Malta ddangos rhywfaint o aeddfedrwydd a bod yn fwy ymatebol i’r teimladau brifo […]

Parhau Darllen

Caruana Galizia: Beirniadwyd #Malta dros chwiliedydd llofruddiaeth newyddiadurwr

Caruana Galizia: Beirniadwyd #Malta dros chwiliedydd llofruddiaeth newyddiadurwr

| Efallai y 30, 2019

Mae corff gwarchod hawliau dynol wedi beirniadu'n gryf awdurdodau Malta am fethu ag ymchwilio'n iawn i farwolaeth newyddiadurwr gwrth-lygredd amlwg gan fom car yn 2017, yn ôl y BBC. Lladdwyd Daphne Caruana Galizia pan gafodd y bom, a blannwyd o dan ei sedd, ei gynnau pan oedd yn gyrru. Roedd swyddogion Malta ymhlith y rhai a oedd yn […]

Parhau Darllen

#Malta a #Slovakia - ASEau yn rhybuddio am ddiffyg annibyniaeth farnwrol a llygredd

#Malta a #Slovakia - ASEau yn rhybuddio am ddiffyg annibyniaeth farnwrol a llygredd

| Mawrth 29, 2019

Mae ASEau yn gresynu at ddiffygion difrifol yn rheol y gyfraith ym Malta a Slofacia, gan rybuddio hefyd am fygythiadau cynyddol i newyddiadurwyr ledled yr UE. Aeth y Senedd ddydd Iau (28 Mawrth), gyda phleidleisiau 398 i 85 a 69 yn ymatal, penderfyniad yn crynhoi casgliadau'r gweithgor a sefydlwyd yn y Pwyllgor Hawliau Sifil i fonitro'r […]

Parhau Darllen

Is-lywydd Katainen yn #Malta am #CitizensDialogue

Is-lywydd Katainen yn #Malta am #CitizensDialogue

| Mawrth 4, 2019

Yfory (5 Mawrth) Bydd Is-lywydd Jyrki Katainen (yn y llun) ym Mletletta, Malta, lle bydd yn cyfarfod â'r Prif Weinidog, y Mwsiaidd, Josef Muscat. Bydd yn cymryd rhan mewn Deialog Dinasyddion ar Ddyfodol Ewrop yng Ngholeg Iau Abela GF yn Msida. Bydd hefyd yn mynychu brecwast gweithio gyda'r ASE Roberta Metsola, yn ogystal â chynrychiolwyr busnes ar 'Bringing [...]

Parhau Darllen

#RuleofLaw - ASE yn mynegi pryder ynghylch didueddrwydd gorfodi'r gyfraith yn #Malta a #Slovakia

#RuleofLaw - ASE yn mynegi pryder ynghylch didueddrwydd gorfodi'r gyfraith yn #Malta a #Slovakia

| Chwefror 20, 2019

Mae ASEau wedi mynegi pryderon difrifol ynghylch y frwydr yn erbyn llygredd a throseddau cyfundrefnol, didueddrwydd gorfodi'r gyfraith ac annibyniaeth farnwrol ym Malta a Slofacia. Mabwysiadodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil benderfyniad drafft yn "ymdrechion parhaus nifer gynyddol o lywodraethau aelod-wladwriaethau'r UE i wanhau rheol y gyfraith, gwahanu pwerau [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen