Tag: bioamrywiaeth forol

Oceana yn galw am uchelgais mewn adfer stociau #NorthSea

Oceana yn galw am uchelgais mewn adfer stociau #NorthSea

| Awst 4, 2016 | 0 Sylwadau

Ddoe (3 Awst), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig cynllun rheoli amlflwydd ar gyfer Môr y Gogledd a anelwyd yn ddamcaniaethol at reoli stociau ar lefelau cynaliadwy ar gyfer penfras, lledod, moch daear, cimwch Norwyaidd a rhywogaethau masnachol eraill sy'n byw yn agos at lawr y môr yn y Gogledd Môr. Mae Oceana yn croesawu'r cynllun gan fod mesurau o'r fath yn hwyr iawn […]

Parhau Darllen

Senedd yn cymeradwyo Cronfa Forol a Physgodfeydd Ewrop

Senedd yn cymeradwyo Cronfa Forol a Physgodfeydd Ewrop

| Tachwedd 8, 2013 | 0 Sylwadau

Yn y sesiwn lawn ar 23 2013 Hydref, cymeradwyodd y Senedd Ewrop Cronfa Forol a Physgodfeydd Ewrop newydd (EMFF) ar gyfer y cyfnod 2014-2020. Un o brif dargedau'r EMFF yw diogelu ac adfer bioamrywiaeth ac ecosystemau morol yn y fframwaith o weithgareddau pysgota cynaliadwy. Ar gyfer hynny, mae'r EMFF yn caniatáu i'r [...]

Parhau Darllen