Tag: Mexico

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

| Tachwedd 20, 2018

Bydd y rhaglenni 2019 ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion bwyd amaeth yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar farchnadoedd y tu allan i'r UE gyda'r potensial uchaf o ran twf. Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen waith polisi hyrwyddo 2019 ar 14 Tachwedd, gyda € 191.6 miliwn ar gael ar gyfer rhaglenni a ddewiswyd ar gyfer cyd-ariannu UE - cynnydd o € 12.5m [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

Yr UE i # Mexico masnach: galwadau #ALDE gyfer tariffau a threthi is

Yr UE i # Mexico masnach: galwadau #ALDE gyfer tariffau a threthi is

| Ionawr 29, 2017 | 0 Sylwadau

Gall yr argyfwng gwleidyddol rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico hefyd yn cael effaith gref ar gysylltiadau masnachol rhwng y ddwy wlad. Gallai hyn greu adwaith cadwyn sy'n effeithio ar y cytundebau a lofnodwyd gan Mecsico gyda wladwriaethau eraill, gan gynnwys yr UE; partner masnachu trydydd-fwyaf Mecsico yn ôl yr Unol Daleithiau a Tsieina. Y llynedd, lansiodd yr UE a Mecsico [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

trafodaethau cychwyn Comisiwn Ewropeaidd #Trade a Mecsico ar fasnach cynhyrchion organig

trafodaethau cychwyn Comisiwn Ewropeaidd #Trade a Mecsico ar fasnach cynhyrchion organig

| Chwefror 11, 2016 | 0 Sylwadau

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth Mexico dechrau'r trafodaethau tuag cytundeb dwyochrog ar fasnach mewn cynhyrchion organig ar 11 o Chwefror. Cyrhaeddodd y Comisiynydd Hogan ym Mecsico, lle cyfarfu Gweinidog Mecsicanaidd Amaethyddiaeth José CALZADA, ar ôl ymweliad swyddogol yng Ngholombia lle cytundeb ar fasnach mewn cynhyrchion organig yn [...]

Parhau Darllen

Uwchgynhadledd Busnes UE-CELAC: Rhaglenni i gynyddu cydweithrediad rhwng dau ranbarth

Uwchgynhadledd Busnes UE-CELAC: Rhaglenni i gynyddu cydweithrediad rhwng dau ranbarth

| Mehefin 10, 2015 | 0 Sylwadau

cysylltiadau masnachol rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac America Ladin a'r Caribî wedi dyblu dros y degawd diwethaf hybu allforion a swyddi. Fel arweinwyr o Gymuned America Ladin a'r Caribî Unol cyfarfod â swyddogion Ewropeaidd ym Mrwsel heddiw, mae nifer o brosiectau newydd yn cael eu meithrin i elevate ein cysylltiadau masnach a thyfu buddsoddi mewn bach i ganolig [...]

Parhau Darllen