Tag: Mexico

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen

UE yn G20 Uwchgynhadledd yn Brisbane, Awstralia: Cefnogi adferiad byd-eang

UE yn G20 Uwchgynhadledd yn Brisbane, Awstralia: Cefnogi adferiad byd-eang

| Hydref 27, 2014 | 0 Sylwadau

Yn yr uwchgynhadledd G20 yn Brisbane (Awstralia) ar 15 16 a Tachwedd 2014, y llywydd y Comisiwn Ewropeaidd a llywydd y Cyngor Ewropeaidd a fydd yn gwthio am fabwysiadu Cynllun Gweithredu Brisbane cryf ar Twf a Swyddi i roi'r G20 gyda'i gilydd ar llwybr twf uwch. Mae hyn a'r Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Mae hawliau dynol yn trafod: Pam y Senedd yn galw sylw at sefyllfa ym Mecsico a rhannau eraill o'r byd

Mae hawliau dynol yn trafod: Pam y Senedd yn galw sylw at sefyllfa ym Mecsico a rhannau eraill o'r byd

| Hydref 23, 2014 | 0 Sylwadau

Efallai y byddant wedi mynd ar goll mewn rhan arall o'r byd, ond nid yw hynny'n golygu ASEau yn poeni am eu tynged. Heddiw (23 Hydref), bydd y Senedd yn trafod y 43 myfyrwyr coll ym Mecsico a'r cysylltiadau rhwng yr amheuir cartelau cyffuriau ac awdurdodau lleol yn y wlad. Mae materion fel hyn yn cael eu dwyn i fyny [...]

Parhau Darllen

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

| Hydref 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Gynghrair Fyd-eang yn erbyn Gam-drin Plant Rhywiol Ar-lein wedi bod ar waith ers 2012. nodau Concrete wedi cael eu gosod a gwledydd ychwanegol wedi ymuno â'i gilydd, ond y frwydr i ddileu ecsbloetio ar-lein o blant yn gyflawn o bell. Ar wahoddiad y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström a'r Unol Daleithiau Twrnai Cyffredinol Holder Eric, [...]

Parhau Darllen

UE yn cydweithredu gyda America Ladin

UE yn cydweithredu gyda America Ladin

| Gorffennaf 21, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE yn fwy na 18 mlynedd o brofiad o gydweithio rhanbarthol yn America Ladin. Rhwng 2007- 2013 yr amod yr UE € 556 miliwn ar gyfer cronfeydd rhanbarthol, ei wario yn yr ardaloedd o gydlyniad cymdeithasol, rheoli dŵr, datblygiad cymdeithasol-economaidd, addysg a gwybodaeth gymdeithas uwch, ymhlith eraill. Yng nghynhadledd EUROsociAL ym Mrwsel ar 24 25-Mawrth, Comisiynydd Datblygu Andris [...]

Parhau Darllen

wynebu Still bygythiad o fesurau boicot economaidd o UE oherwydd polisi aneddiadau, Israel trys i'w gwneud yn llai dibynnol ar y farchnad Ewropeaidd

wynebu Still bygythiad o fesurau boicot economaidd o UE oherwydd polisi aneddiadau, Israel trys i'w gwneud yn llai dibynnol ar y farchnad Ewropeaidd

| Efallai y 19, 2014 | 0 Sylwadau

Erbyn Yossi Lempkowicz Mae'r UE heddiw Israel mwyaf mewnforio ac allforio farchnad ac mae'n cyfrif am oddeutu traean o gyfanswm masnach Israel. Yn 2012, 35% o fewnforion Israel yn dod o'r Undeb Ewropeaidd tra 27% o allforion Israel yn mynd i'r UE. Ar ddydd Sul (18 Mai), cymeradwyodd y llywodraeth Israel cynllun tair-blynedd [...]

Parhau Darllen

Gwefan yr UE i ddarparu mynediad hawdd a thryloyw i ddata cymorth

Gwefan yr UE i ddarparu mynediad hawdd a thryloyw i ddata cymorth

| Ebrill 15, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd offeryn newydd ar y we unigryw sy'n darparu mynediad hawdd i ddata clir, cyflawn a chywir ar ddatblygiad a chymorth dyngarol o amgylch y byd yn cael ei lansio ar 15 Ebrill gan y Comisiwn Ewropeaidd yn y cyfarfod lefel uchel y Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Cydweithrediad Datblygu Effeithiol ym Mecsico . Cymorth Explorer yr UE yn cynnwys gweithgareddau'r [...]

Parhau Darllen