Tag: Myanmar

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn ymrwymo € 9 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer y teuluoedd mwyaf agored i niwed yn #Myanmar

Mae'r UE yn ymrwymo € 9 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer y teuluoedd mwyaf agored i niwed yn #Myanmar

| Medi 3, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi pecyn cymorth dyngarol newydd sy'n werth € 9 miliwn i fynd i'r afael ag anghenion teuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan drais ym Myanmar, yn enwedig y rhai sy'n byw yn nhaleithiau Kachin, Shan a Rakhine. Mae hyn yn cynnwys € 2 miliwn i gynyddu mynediad i addysg gynradd ac uwchradd ddiogel o ansawdd i blant sydd y tu allan i'r ysgol […]

Parhau Darllen

#Myanmar - Mae cenhadaeth yr UE yn asesu sefyllfa hawliau dynol a hawliau llafur

#Myanmar - Mae cenhadaeth yr UE yn asesu sefyllfa hawliau dynol a hawliau llafur

| Tachwedd 5, 2018

Ymwelodd cenhadaeth fonitro arbenigwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd â Myanmar o 28 i 31 Hydref. Mae hyn yn dilyn datblygiadau sy'n peri pryder mawr a amlygwyd mewn adroddiadau amrywiol y Cenhedloedd Unedig, yn enwedig o ran troseddau hawliau dynol yn Rakhine, Kachin a Sbaenau Shan a phryderon ynghylch hawliau llafur. Mae cenhadaeth lefel uchel yr wythnos hon [...]

Parhau Darllen

#Myanmar - ALDE Grŵp yn galw am Senedd Ewrop i ddiddymu Gwobr Sakharov Aung San Suu Kyi

#Myanmar - ALDE Grŵp yn galw am Senedd Ewrop i ddiddymu Gwobr Sakharov Aung San Suu Kyi

| Medi 3, 2018

Mae'r grŵp Rhyddfrydol a Democratiaid yn Senedd Ewrop yn galw ar y Tŷ i ddiddymu Gwobr Sakharov a ddyfarnwyd yn 1990 a derbyniwyd yn 2013 gan Aung San Suu Kyi, oherwydd ei diffyg arweinyddiaeth moesol a thosturi yn wyneb argyfwng Rohingya. IcsicsicsicsicsicsororororororTorororTororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor

Parhau Darllen

Cyfarfod Tasglu UE-Myanmar gyntaf yn Yangon a Nage Pyi Taw

Cyfarfod Tasglu UE-Myanmar gyntaf yn Yangon a Nage Pyi Taw

| Tachwedd 8, 2013 | 0 Sylwadau

Bydd y Tasglu cyntaf yr UE-Myanmar yn digwydd yn Yangon a Nage Pyi Taw, 13 15-mis Tachwedd. Ei bwrpas yw darparu cefnogaeth cynhwysfawr i'r pontio yn Myanmar / Burma drwy ddwyn ynghyd yr holl offer a'r mecanweithiau - yn wleidyddol ac economaidd (cymorth datblygu, cefnogi proses heddwch, buddsoddiadau) - ar gael i'r UE. Uchel Gynrychiolydd [...]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Arlywydd Barroso yn dilyn ei gyfarfod â Aung San Suu Kyi

Datganiad gan yr Arlywydd Barroso yn dilyn ei gyfarfod â Aung San Suu Kyi

| Hydref 21, 2013 | 0 Sylwadau

"Prynhawn da, foneddigion a boneddigesau. Cyn dechrau gyda'n datganiadau i groesawu Aung San Suu Kyi i'r Comisiwn Ewropeaidd, gadewch i mi ddweud wrthych fy mod jyst dysgu am y ddamwain awyrennau yn Namur ac yr oeddwn yn synnu i wybod bod rhai dioddefwyr. Hoffwn fynegi ar hyn o bryd fy nghydymdeimlad didwyll [...]

Parhau Darllen

Aung San Suu Kyi i dderbyn Gwobr Sakharov a ddyfarnwyd 23 o flynyddoedd yn ôl

Aung San Suu Kyi i dderbyn Gwobr Sakharov a ddyfarnwyd 23 o flynyddoedd yn ôl

| Hydref 19, 2013 | 0 Sylwadau

Bydd Myanmar / Burma arweinydd yr wrthblaid milwriaethus a seneddol Aung San Suu Kyi yn olaf derbyn Gwobr Sakharov Senedd Ewrop, a ddyfarnwyd iddi yn 1990, mewn seremoni am hanner dydd ar 22 Hydref am sesiwn lawn y EP yn Strasbourg. Roedd Ms Suu Kyi rhyddhau o arestiad ty dair blynedd yn ôl.

Parhau Darllen