Tag: Nepal

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

| Gorffennaf 23, 2019

Er mwyn helpu'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf yn ne a de-ddwyrain Asia a ddioddefodd drychinebau naturiol ac argyfyngau dyngarol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu pecyn ariannu dyngarol newydd gwerth € 10.5 miliwn. Mae hyn yn cynnwys € 1.5m mewn cymorth brys ar gyfer dioddefwyr monsons parhaus yn India a Bangladesh, lle mae mwy na 500,000 o bobl wedi'u dadleoli. […]

Parhau Darllen

#SouthSudan: Diogelu sifiliaid mewn cyfnod o ryfel

#SouthSudan: Diogelu sifiliaid mewn cyfnod o ryfel

| Efallai y 11, 2016 | 0 Sylwadau

Pum mlynedd ar ôl ennill brwydr galed am annibyniaeth, mae De Sudan yn parhau i gael ei gyffwrdd mewn rhyfel sifil dieflig. Yn drist, fel y mae mor aml yn wir, mae'r sifiliaid yn dwyn brinder treisgar a blynyddoedd caledi parhaus, yn ysgrifennu David Derthick. Heddiw, mae 200,000 South Sudanese yn byw mewn safleoedd a warchodir gan y Cenhedloedd Unedig, wedi iddynt ffoi i ganolfannau cadw heddwch [...]

Parhau Darllen

#Peacebuilding: Mae ymchwil yn canfod bod plant yn allweddol o ran peacebuilding

#Peacebuilding: Mae ymchwil yn canfod bod plant yn allweddol o ran peacebuilding

| Mawrth 15, 2016 | 0 Sylwadau

Mae canfyddiadau ymchwil a gyhoeddwyd ym Mrwsel heddiw yn datgelu rōl y gall plant ei chwarae wrth adeiladu heddwch a lleihau trais ledled y byd. Canfu'r adroddiad fod cyfranogiad plant a phobl ifanc mewn adeiladu heddwch yn cynyddu cyd-fyw heddychlon, yn lleihau gwahaniaethu a thrais, ac yn cynyddu'r gefnogaeth i grwpiau bregus. Mae lansiad yr adroddiad yn cael ei gynnal gan y Cynrychiolaeth Barhaol [...]

Parhau Darllen

cefnogaeth yr UE ar gyfer y broses ailadeiladu Nepal

cefnogaeth yr UE ar gyfer y broses ailadeiladu Nepal

| Mehefin 29, 2015 | 0 Sylwadau

Cydweithredu Rhyngwladol ac Comisiynydd Datblygu Neven Mimica wedi cyhoeddi cymorth gwerth € 100 miliwn ar gyfer y broses ailadeiladu yn Nepal ddau fis ar ôl daeargryn maint 7.8 ddinistriwyd y wlad. Dadorchuddiwyd y cyllid yn ystod cynhadledd rhoddwr yn Kathmandu, a gynlluniwyd i ysgogi cefnogaeth rhyngwladol pellach ar gyfer y wlad. Cyhoeddodd Comisiynydd Mimica hefyd becyn o [...]

Parhau Darllen

Mae dau ddegawd o deithiau arsylwi Senedd Ewrop

Mae dau ddegawd o deithiau arsylwi Senedd Ewrop

| Tachwedd 22, 2014 | 0 Sylwadau

Nid yw'r Senedd Ewrop yw'r unig sefydliad yn unig ethol yn uniongyrchol yr UE, ond mae hefyd yn gwneud ei gorau i hybu democratiaeth tu allan i Ewrop. Mae eleni yn nodi 20 blynyddoedd o gyfranogiad Senedd Ewrop mewn arsylwi etholiad. Y llynedd anfonodd Senedd dirprwyaethau i arsylwi etholiadau yn Armenia, Azerbaijan, Georgia, Honduras, Jordan, Kenya, Madagascar, Mali, Nepal, Pakistan, [...]

Parhau Darllen

Hedfan: Comisiwn yn diweddaru rhestr diogelwch Ewropeaidd o gwmnïau hedfan gwahardd

Hedfan: Comisiwn yn diweddaru rhestr diogelwch Ewropeaidd o gwmnïau hedfan gwahardd

| Rhagfyr 5, 2013 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi diweddaru am y tro 22nd y rhestr Ewropeaidd o gwmnïau hedfan destun gwaharddiad weithredu neu gyfyngiadau yn weithredol o fewn yr Undeb Ewropeaidd, sy'n fwy adnabyddus fel y rhestr diogelwch yn yr awyr yr UE. Ar sail y wybodaeth ddiogelwch o wahanol ffynonellau ac yn clywed y ddau gyda'r awdurdodau hedfan Nepal yn ogystal â [...]

Parhau Darllen