Tag: Iseldiroedd

#Germany yn cael #Netherlands ar y bwrdd ar gyfer ailwampio #GlobalTax

#Germany yn cael #Netherlands ar y bwrdd ar gyfer ailwampio #GlobalTax

| Ebrill 4, 2019

Mae'r Almaen a'r Iseldiroedd wedi cytuno i gefnogi ymdrechion byd-eang i ailwampio rheolau treth rhyngwladol ar gyfer yr oes ddigidol, fel rhan o ymdrechion llywodraeth yr Iseldiroedd i lanhau ei henw da fel prif alluogwr osgoi trethi corfforaethol, yn ysgrifennu Michael Nienaber. Mae ymddangosiad cewri rhyngrwyd fel Google, Facebook ac Amazon wedi […]

Parhau Darllen

# Hindus yn gofyn am ymadael parhaol #DutchBlackPete

# Hindus yn gofyn am ymadael parhaol #DutchBlackPete

| Chwefror 12, 2019

Yng ngoleuni'r ddadl o ddiffyg ffug llywodraethwr Virginia (UDA), mae Hindwiaid yn gofyn am ymadawiad parhaol yr Iseldiroedd Du Pete (Zwarte Piet). Mae'n bryd i ddaliad negyddol, sarhaus, hiliol a gwahaniaethol o Black Pete i ddiffyg o wyliau traddodiadol yr Iseldiroedd, pwysleisiodd Rajan Zed, dynodwr Hindw, mewn datganiad yn Nevada (UDA) [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun cefnogi Iseldiroedd ar gyfer #MaritimeTransport

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun cefnogi Iseldiroedd ar gyfer #MaritimeTransport

| Tachwedd 9, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE ymestyn cynllun sy'n cefnogi'r sector cludo morwrol yn yr Iseldiroedd. O dan y cynllun, gall cwmnļau sy'n cyflogi morwyr ar fwrdd llongau mordeithio masnachol gwyntog fanteisio ar ostyngiad mewn trethi incwm a chyfraniadau nawdd cymdeithasol. Mae'r Iseldiroedd hefyd wedi cytuno i ymestyn y [...]

Parhau Darllen

Mae gweinidog yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ond yn paratoi ar gyfer #Brexit caled

Mae gweinidog yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ond yn paratoi ar gyfer #Brexit caled

| Hydref 17, 2018

Dywedodd y Gweinidog dros Dramor, Stef Blok (yn y llun) ddydd Mawrth (16 Hydref) fod yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ar ymadawiad trefnus Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, ond ychwanegodd ei wlad hefyd yn paratoi ar gyfer senario dim byd, yn ysgrifennu Francesco Guarascio yn Brwsel. "Rydym yn gobeithio y bydd Brexit wedi ei drafod," meddai wrth gohebwyr ar [...]

Parhau Darllen

Banciau Iseldiroedd yn rhy lax ar #MoneyLaundering - banc canolog

Banciau Iseldiroedd yn rhy lax ar #MoneyLaundering - banc canolog

| Medi 28, 2018

Mae nifer o fanciau Iseldiroedd yn monitro cleientiaid a'u trafodion yn ddigonol, gan alluogi'r cleientiaid i ddefnyddio cyfrifon am wyngalchu arian a gweithgareddau troseddol eraill, meddai'r banc canolog Iseldiroedd (DNB) yr wythnos hon, yn ysgrifennu Bart Meijer. "Yn rhy aml, gwelwn nad yw'r sector banc yn gweithredu'n ddigonol fel porthor," dywedodd y DNB mewn llythyr i'r [...]

Parhau Darllen