Tag: Iseldiroedd

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun cefnogi Iseldiroedd ar gyfer #MaritimeTransport

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun cefnogi Iseldiroedd ar gyfer #MaritimeTransport

| Tachwedd 9, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE ymestyn cynllun sy'n cefnogi'r sector cludo morwrol yn yr Iseldiroedd. O dan y cynllun, gall cwmnļau sy'n cyflogi morwyr ar fwrdd llongau mordeithio masnachol gwyntog fanteisio ar ostyngiad mewn trethi incwm a chyfraniadau nawdd cymdeithasol. Mae'r Iseldiroedd hefyd wedi cytuno i ymestyn y [...]

Parhau Darllen

Mae gweinidog yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ond yn paratoi ar gyfer #Brexit caled

Mae gweinidog yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ond yn paratoi ar gyfer #Brexit caled

| Hydref 17, 2018

Dywedodd y Gweinidog dros Dramor, Stef Blok (yn y llun) ddydd Mawrth (16 Hydref) fod yr Iseldiroedd yn gobeithio delio ar ymadawiad trefnus Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, ond ychwanegodd ei wlad hefyd yn paratoi ar gyfer senario dim byd, yn ysgrifennu Francesco Guarascio yn Brwsel. "Rydym yn gobeithio y bydd Brexit wedi ei drafod," meddai wrth gohebwyr ar [...]

Parhau Darllen

Banciau Iseldiroedd yn rhy lax ar #MoneyLaundering - banc canolog

Banciau Iseldiroedd yn rhy lax ar #MoneyLaundering - banc canolog

| Medi 28, 2018

Mae nifer o fanciau Iseldiroedd yn monitro cleientiaid a'u trafodion yn ddigonol, gan alluogi'r cleientiaid i ddefnyddio cyfrifon am wyngalchu arian a gweithgareddau troseddol eraill, meddai'r banc canolog Iseldiroedd (DNB) yr wythnos hon, yn ysgrifennu Bart Meijer. "Yn rhy aml, gwelwn nad yw'r sector banc yn gweithredu'n ddigonol fel porthor," dywedodd y DNB mewn llythyr i'r [...]

Parhau Darllen

#Netherlands - ASEau cyllideb yn ôl € 1.2m mewn cymorth chwilio swydd i weithwyr diswyddo 450

#Netherlands - ASEau cyllideb yn ôl € 1.2m mewn cymorth chwilio swydd i weithwyr diswyddo 450

| Medi 28, 2018

Yn dilyn diswyddo gweithwyr 1,324 mewn banciau 20 yn y rhanbarthau yr effeithir arnynt, dylai'r rhai mwyaf difreintiedig ymhlith y rhain dderbyn cymorth UE gwerth € 1,192,500 i helpu i ddod o hyd i swyddi newydd. Dyma'r tro cyntaf y byddai arian o'r Gronfa Addasu Byd-eang Ewropeaidd (EGF) ar gael i weithwyr sy'n cael eu diswyddo yn y gwasanaethau ariannol [...]

Parhau Darllen

Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop: Yr Iseldiroedd yn dod yn wlad 21st i ymuno ag ymdrechion cyffredin i amddiffyn #EUBudget yn erbyn twyll

Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop: Yr Iseldiroedd yn dod yn wlad 21st i ymuno ag ymdrechion cyffredin i amddiffyn #EUBudget yn erbyn twyll

| Awst 3, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cadarnhau'r Iseldiroedd fel gwladwriaeth aelod 21st UE i ymuno â Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) a fydd yn chwarae rôl allweddol wrth ymladd troseddau yn erbyn cyllideb yr UE, megis twyll, llygredd, gwyngalchu arian neu groesffiniol difrifol Twyll TAW uwchlaw € 10 miliwn. Bydd yn weithredol erbyn diwedd 2020 [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 Mehefin, mae ASEau o fwy nag aelod-wladwriaethau 20 yr UE a phum grŵp gwleidyddol Ewropeaidd wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth i oroeswyr yr Holocost a'u teuluoedd sy'n ceisio dychwelyd eiddo WW2 wedi'i ddwyn a'i ddileu. Cyhoeddodd saith deg un ASE, sy'n cynrychioli ystod eang o grwpiau o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol, ddatganiad ar y cyd yn addawol [...]

Parhau Darllen

Gue / NGL yn galw ar Gyngor i weithredu dros # Sylwadau diweddar Dijsselbloem yn

Gue / NGL yn galw ar Gyngor i weithredu dros # Sylwadau diweddar Dijsselbloem yn

| Mawrth 27, 2017 | 0 Sylwadau

Gue / NGL ASEau yn mynnu mwy o atebolrwydd gan y Cyngor yn dilyn y sylwadau a anghyfiawn ac annerbyniol a wnaed gan brif Eurogroup Jeroen Dijsselbloem yn y cyfryngau yr wythnos hon. Sylwadau Dijsselbloem, a gyhoeddwyd mewn papur newydd Almaeneg, yn ymddangos i gymharu'r sefyllfa economaidd enbyd o wledydd ardal yr ewro deheuol i rywun gwastraffu arian ar "alcohol a menywod" ac [...]

Parhau Darllen