Tag: Seland Newydd

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

| Hydref 23, 2019

Brexit. Y gair bod pawb wedi blino clywed. Gyda Brexit ar y gorwel, nid yw'n syndod bod Prydeinwyr yn cael eu gadael yn teimlo'n ansicr ynghylch eu dyfodol. Os ydych chi am fynd â materion i'ch pen eich hun ar gyfer porfeydd newydd, mae'r erthygl hon yn edrych ar rai o'r gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl Brexit - […]

Parhau Darllen

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

Comisiynydd King yn Seland Newydd i drafod y frwydr yn erbyn #Troseddiaeth - ar-lein ac all-lein

Comisiynydd King yn Seland Newydd i drafod y frwydr yn erbyn #Troseddiaeth - ar-lein ac all-lein

| Mehefin 26, 2019

Bydd Comisiynydd yr Undeb Diogelwch, Julian King (yn y llun) yn ymweld â Seland Newydd ddydd Mercher (26 Mehefin) a dydd Iau. Heddiw (26 Mehefin), bydd y Comisiynydd yn Wellington, lle bydd yn cyfarfod â Jacinda Ardern, prif weinidog Seland Newydd. Bydd hefyd yn cynnal cyfarfodydd gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Andrew Little, Gweinidog yr Heddlu Stuart Nash a Gweinidog Darlledu, Cyfathrebu a Chyfryngau Digidol […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini ar yr ymosodiadau terfysgol yn #Christchurch

Datganiad gan yr Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini ar yr ymosodiadau terfysgol yn #Christchurch

| Mawrth 15, 2019

“Mae'r Undeb Ewropeaidd yn mynegi ei gydymdeimlad diffuant â theuluoedd a ffrindiau dioddefwyr y ddau ymosodiad terfysgol a ddigwyddodd yn Christchurch, Seland Newydd, yn gynharach heddiw (15 Mawrth). “Rydyn ni'n sefyll mewn undod llawn gyda phobl ac awdurdodau Seland Newydd yn ystod yr amser hynod o anodd hwn ac rydym yn barod i gefnogi yn […]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini ar ymweliad swyddogol â Seland Newydd ac Awstralia

Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd #FedericaMogherini ar ymweliad swyddogol â Seland Newydd ac Awstralia

| Awst 8, 2018

Mae Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd Federica Mogherini (yn y llun) ar 7 a 8 Awst yn teithio i Wellington a Sydney am ei hymweliadau cyntaf i Seland Newydd ac Awstralia yn ei rôl bresennol. Bydd y ddau ymweliad yn rhoi cyfle i'r Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd gymryd stoc o gyflwr ardderchog cysylltiadau UE-Seland Newydd a UE-Awstralia yn y drefn honno i fynd i'r afael â [...]

Parhau Darllen

Negotiaethau masnach gyda #Australia a #NewZealand: Datganiadau i'r Comisiwn yn cynnig cynigion negodi cyntaf

Negotiaethau masnach gyda #Australia a #NewZealand: Datganiadau i'r Comisiwn yn cynnig cynigion negodi cyntaf

| Awst 1, 2018

Fel rhan o'i ymdrechion tryloywder parhaus, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiadau o'r rowndiau cyntaf o drafodaethau masnach gydag Awstralia a Seland Newydd, yn ogystal â set o gynigion testun yr UE sy'n cwmpasu meysydd trafod 12 a gyflwynwyd hyd yn hyn yn y trafodaethau ag ardaloedd Awstralia a 11 a gyflwynwyd hyd yn hyn i Seland Newydd. Cyfarfu swyddogion o'r UE ac Awstralia [...]

Parhau Darllen