Tag: Nigeria

Mae'r UE yn cefnogi adferiad a gwytnwch yn #Nigeria gyda € 50 miliwn ychwanegol

Mae'r UE yn cefnogi adferiad a gwytnwch yn #Nigeria gyda € 50 miliwn ychwanegol

| Awst 30, 2019

Ar gyrion Cynhadledd Ryngwladol 7th Tokyo ar Ddatblygu Affrica (TICAD), llofnododd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (yn y llun) becyn newydd € 50 miliwn i wella ymdrechion yng Ngogledd Ddwyrain Nigeria. Ar yr achlysur, dywedodd y Comisiynydd Mimica: “Mae’r cytundeb a lofnodwyd heddiw yn cynyddu ein cydweithrediad dwyochrog â Nigeria o € 50 miliwn, gan ddod â chyfanswm cefnogaeth yr UE […]

Parhau Darllen

Edrych tuag at ddisglair yn #Africa

Edrych tuag at ddisglair yn #Africa

| Tachwedd 7, 2018

Yr wythnos hon ym Mrwsel mae'r ffocws ar gysylltiadau Affrica-UE yn y digwyddiad S & D gyda Affrica yn ystod wythnos o hyd. Bydd cynrychiolwyr yn trafod yr heriau yr ydym yn eu hwynebu gyda'n gilydd ac yn tynnu sylw at ein gweledigaeth a rennir am ddyfodol a reolir gan egwyddorion cydweithrediad a rhyddid. Wrth i etholiad Nigeria ymagweddu ym mis Chwefror 2019, rydym yn ein hatgoffa bod y [...]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - Datganiadau UE € 58 miliwn ar gyfer #Sahel a #CentralAfricanRepublic

#HumanitarianAid - Datganiadau UE € 58 miliwn ar gyfer #Sahel a #CentralAfricanRepublic

| Hydref 31, 2018

Mae'r Comisiwn wedi dyrannu € 50 ychwanegol i'r rhanbarth Sahel a € 8m i Weriniaeth Ganolog Affrica i fynd i'r afael â'r anghenion bwyd, maeth ac argyfwng cynyddol yn y gwledydd. Ar gyfer 2018, mae ymateb dyngarol cyfanswm yr UE i wledydd Sahel yn awr yn € 270m a € 25.4m ar gyfer Gweriniaeth Canol Affrica. "Fel y dyngarol [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi ymateb llifogydd yn #Nigeria

Mae'r UE yn cefnogi ymateb llifogydd yn #Nigeria

| Hydref 3, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ysgogi cymorth dyngarol o € 1 miliwn mewn ymateb i'r llifogydd presennol yn Nigeria. Bydd cymorth dyngarol yr UE yn cefnogi'r teuluoedd yr effeithir arnynt ac yn darparu lloches, bwyd a meddygaeth. Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn darparu arbenigedd technegol, gan ddefnyddio arbenigwr amgylcheddol trwy Fecanwaith Gwarchod Sifil yr UE, a chynhyrchu mapiau lloeren [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: #DemocraticRepublicofCongo, #Nigeria a #Tibet

#HumanRights: #DemocraticRepublicofCongo, #Nigeria a #Tibet

| Ionawr 19, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau wedi galw am etholiadau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, yn condemnio trais yn Nigeria ac yn annog Tsieina i ryddhau gweithredwyr hawliau dynol. Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo: Rhaid i'r Llywodraeth gynnal etholiadau ar 23 Rhagfyr 2018 Mae Senedd Ewrop yn gresynu nad oedd Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) yn cynnal etholiadau erbyn y dyddiad cau 2017 a [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

UE camau fyny gymorth ar gyfer #Nigeria, #Niger a #Cameroon fel argyfwng dyngarol yn gwaethygu

UE camau fyny gymorth ar gyfer #Nigeria, #Niger a #Cameroon fel argyfwng dyngarol yn gwaethygu

| Awst 4, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth dyngarol ychwanegol i helpu mynd i'r afael â'r sefyllfa sy'n gwaethygu yn y rhanbarth Llyn Chad. Heddiw (4 Awst) y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ychwanegol € 12.5 miliwn mewn cymorth dyngarol i gefnogi pobl yn Nigeria, Niger a Cameroon wrth iddynt wynebu dirywio argyfwng dyngarol. Bydd cymorth brys ychwanegol heddiw yn helpu [...]

Parhau Darllen