Tag: Môr y Gogledd

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota yn yr #Atlantig a #NorthSea ar gyfer 2020

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota yn yr #Atlantig a #NorthSea ar gyfer 2020

| Hydref 25, 2019

Cyn cyfarfod Cyngor 16-17 Rhagfyr ar bysgodfeydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota yn 2020 ar gyfer stociau 72 ym Môr yr Iwerydd a Môr y Gogledd: ar gyfer stociau 32 mae'r cwota pysgota naill ai'n cynyddu neu'n aros yr un fath; ar gyfer stociau 40 mae'r cwota yn cael ei leihau. Y cyfleoedd pysgota, neu […]

Parhau Darllen

Mae partneriaeth newydd gyda #NSC yn cyhoeddi newyddion da i'r #NorthSea

Mae partneriaeth newydd gyda #NSC yn cyhoeddi newyddion da i'r #NorthSea

| Gorffennaf 23, 2018

Sefydlwyd Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol (CPMR) yn 1973. Mae'n rhwydwaith annibynnol o dros 150 Rhanbarthau Ewropeaidd o'r tu mewn a'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd sy'n cynrychioli rhanbarthau morol ymylol. Mae'r rhwydwaith yn gweithredu i ddod â'r rhanbarthau hyn at ei gilydd i drafod a dadlau ar feysydd sy'n destun pryder cyffredin (amaethyddiaeth, pysgodfeydd, trafnidiaeth, [...]

Parhau Darllen

# Amser: Rheolau clir ar offer pysgota gwaharddedig a mwy o hyblygrwydd i bysgotwyr yr UE

# Amser: Rheolau clir ar offer pysgota gwaharddedig a mwy o hyblygrwydd i bysgotwyr yr UE

| Tachwedd 22, 2017 | 0 Sylwadau

Mae rheolau cyffredin yr Undeb Ewropeaidd ar sut, ble a phryd y gall un pysgota yn yr UE, gan gynnwys dulliau pysgota a rhywogaethau gwaharddedig, gefnogi'r ASEau. Cymeradwyodd y Pwyllgor Pysgodfeydd ddeddfau drafft ddydd Mawrth i gyfyngu ar ddaliadau diangen, yn enwedig pysgod ifanc. Ar hyn o bryd mae mwy na 30 o reoliadau gwahanol yr UE sy'n pennu mesurau technegol ar gyfer [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd #fishing yn yr Iwerydd a Môr y Gogledd ar gyfer 2018

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd #fishing yn yr Iwerydd a Môr y Gogledd ar gyfer 2018

| Tachwedd 7, 2017 | 0 Sylwadau

Cyn y Cyngor Pysgodfeydd ym mis Rhagfyr, lle bydd aelod-wladwriaethau yn cytuno ar gwotâu pysgota'r flwyddyn nesaf yn yr Iwerydd a Môr y Gogledd, mae'r Comisiwn yn cyflwyno ei gynnig ar gyfer pysgota cynaliadwy gan y diwydiant. Heddiw (7 Tachwedd) mae'r Comisiwn yn cyflwyno ei gynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota yn yr Iwerydd a Môr y Gogledd ar gyfer 2018. Y Comisiwn [...]

Parhau Darllen

pysgodfeydd #NorthSeaCod: ASEau i ben terfynau amser-yn-môr

pysgodfeydd #NorthSeaCod: ASEau i ben terfynau amser-yn-môr

| Tachwedd 22, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd pysgotwyr penfras Môr y Gogledd yn gallu i dir bob dal - nid dim ond penfras - haws dilyn golau gwyrdd y Senedd ar ddydd Mawrth (22 Tachwedd). Bydd y rheoliad yn diweddaru gwared terfynau ar nifer y diwrnodau y gall llong wario mewn ardal bysgota a thrwy hynny symud yr holl rwystrau i gydymffurfio â'r glanio [...]

Parhau Darllen

Oceana yn galw am uchelgais mewn adfer stociau #NorthSea

Oceana yn galw am uchelgais mewn adfer stociau #NorthSea

| Awst 4, 2016 | 0 Sylwadau

Ddoe (3 Awst), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig cynllun rheoli amlflwydd ar gyfer Môr y Gogledd a anelwyd yn ddamcaniaethol at reoli stociau ar lefelau cynaliadwy ar gyfer penfras, lledod, moch daear, cimwch Norwyaidd a rhywogaethau masnachol eraill sy'n byw yn agos at lawr y môr yn y Gogledd Môr. Mae Oceana yn croesawu'r cynllun gan fod mesurau o'r fath yn hwyr iawn […]

Parhau Darllen

#NorthSea: Mae cynllun rheoli cynaliadwy a phroffidiol ar gyfer y rhanbarth a'i physgotwyr

#NorthSea: Mae cynllun rheoli cynaliadwy a phroffidiol ar gyfer y rhanbarth a'i physgotwyr

| Awst 3, 2016 | 0 Sylwadau

Heddiw (3 Awst) y Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig cynllun aml-blynyddol ar gyfer stociau pysgod dyfnforol ym Môr y Gogledd. Mae'r cynnig yn cynnwys stociau pysgod dyfnforol, hy pysgod sy'n byw ac yn bwydo yn agos at waelod y môr, a'i nod yw sicrhau bod stociau yn cael eu pysgota ar lefelau cynaliadwy. Bydd hefyd yn dod yn nes at [...] o wneud penderfyniadau

Parhau Darllen