Tag: Gogledd Iwerddon

Sgyrsiau ar adfer llywodraeth #NorthernIreland ar gyfer 16 Rhagfyr

Sgyrsiau ar adfer llywodraeth #NorthernIreland ar gyfer 16 Rhagfyr

| Tachwedd 28, 2019

Bydd ymgyrch newydd i adfer llywodraeth ddatganoledig yng Ngogledd Iwerddon yn cael ei lansio yn syth ar ôl etholiad cyffredinol y DU, cyhoeddwyd ddydd Mercher (27 Tachwedd), yn ysgrifennu Ian Graham. Dywedodd Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon, Julian Smith, ei fod wedi gosod 16 Rhagfyr ar gyfer dechrau rownd newydd o sgyrsiau rhyngbleidiol beth bynnag fydd canlyniad y […]

Parhau Darllen

Gellir gwneud bargen #Brexit, ond mae gwaith i'w wneud o hyd - Coveney

Gellir gwneud bargen #Brexit, ond mae gwaith i'w wneud o hyd - Coveney

| Hydref 14, 2019

Mae bargen rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn bosibl, efallai hyd yn oed yr wythnos hon, ond mae yna lawer o fanylion i’w gweithio allan o hyd, meddai Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney (yn y llun) ddydd Llun (14 Hydref), yn ysgrifennu Robin Emmott. “Mae bargen yn bosibl ac mae’n bosibl y mis hwn, efallai hyd yn oed yr wythnos hon ond […]

Parhau Darllen

#UFU wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU

#UFU wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU

| Hydref 10, 2019

Mae Undeb Ffermwyr Ulster wedi'i ddadrithio gan amserlen tariff mewnforio ddiwygiedig y DU yn y DU sy'n cynnwys tariff sero y cant ar rai nwyddau amaeth, gan agor cyfle i fewnforion o safon is ddod i mewn i'r DU os ydym yn gadael yr UE heb fargen. Dywedodd Llywydd UFU, Ivor Ferguson: “Y diffyg newidiadau i dariff dros dro y DU […]

Parhau Darllen

Mae Iwerddon yn neilltuo € 1.2 biliwn ar gyfer pecyn bargen #Brexit

Mae Iwerddon yn neilltuo € 1.2 biliwn ar gyfer pecyn bargen #Brexit

| Hydref 9, 2019

Dywedodd gweinidog cyllid Iwerddon ddydd Mawrth (8 Hydref) y bydd y llywodraeth yn rhedeg diffyg cyllidebol o 0.6% o gynnyrch mewnwladol crynswth y flwyddyn nesaf os bydd Prydain yn cwympo allan o’r Undeb Ewropeaidd heb fargen, i ariannu pecyn € 1.2 biliwn ar gyfer cwmnïau yr effeithir arnynt, ysgrifennu Graham Fahy a Padraic Halpin. “Os bydd […]

Parhau Darllen

Mae Iwerddon yn parhau i fod ar agor i fargen #Brexit 'deg' - Coveney

Mae Iwerddon yn parhau i fod ar agor i fargen #Brexit 'deg' - Coveney

| Hydref 9, 2019

Dywedodd gweinidog tramor Iwerddon ddydd Mawrth (8 Hydref) fod Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, yn adlewyrchu rhwystredigaeth ledled yr UE pan gyhuddodd Brydain o chwarae “gêm bai gwirion” dros Brexit, yn ysgrifennu Graham Fahy. Dywedodd Simon Coveney (yn y llun) ar Twitter fod Tusk “yn adlewyrchu’r rhwystredigaeth ar draws yr UE ac anferthwch yr hyn sydd yn y fantol i ni i gyd”. […]

Parhau Darllen

A all #Blockchain ddatrys pos ffin #Brexit? Mae arbenigwyr yn amheus

A all #Blockchain ddatrys pos ffin #Brexit? Mae arbenigwyr yn amheus

| Hydref 8, 2019

Mae tîm o arbenigwyr wedi llunio cynllun i ddefnyddio olrhain blockchain ar gyfer masnach rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon er mwyn osgoi ail-osod ffin galed ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu John Chalmers. Dywedodd consortiwm ELAND ddydd Llun (7 Hydref) y byddai ei gynnig yn cynnwys adeiladu […]

Parhau Darllen

Mae cynigion #Brexit Prydain ar y ffin yn sail ar gyfer trafodaethau: gweinidog Iwerddon

Mae cynigion #Brexit Prydain ar y ffin yn sail ar gyfer trafodaethau: gweinidog Iwerddon

| Hydref 4, 2019

Mae cynnig Brexit ffos olaf Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ynglŷn â ffin Iwerddon yn sail ar gyfer trafodaethau ond nid ar gytundeb, meddai gweinidog iau Gwyddelig ddydd Iau (3 Hydref), yn ysgrifennu Conor Humphries. “O’n safbwynt ni nid yw’n sail bargen, ond yn sicr mae’n sail ar gyfer trafodaethau pellach,” Iau […]

Parhau Darllen