Tag: Oceana

#EUGreenDeal #BlueEU #COP25 #EuropeanGreenDeal yn mynd yn las - Cefnfor yn hanfodol i ymladd

#EUGreenDeal #BlueEU #COP25 #EuropeanGreenDeal yn mynd yn las - Cefnfor yn hanfodol i ymladd

| Rhagfyr 12, 2019

Dadorchuddiodd y Comisiwn Ewropeaidd Fargen Werdd Ewrop ar 11 Rhagfyr, yr agenda flaenllaw sy'n gyrru trosglwyddiad ecolegol Ewrop i ddod yn gyfandir niwtral hinsawdd-gyntaf y byd gan 2050. Mae Oceana yn croesawu bod y cefnfor yn rhan o’r ddogfen, gan fod cynefinoedd morol yn lliniaru argyfwng hinsawdd trwy storio CO2, tra bod adfer ac amddiffyn cefnforoedd yn sylfaenol ar gyfer adeiladu […]

Parhau Darllen

Mae #Oceana yn mynnu cynllun gweithredu ar gyfer amddiffyn y 'coedwigoedd glas' yn #COP25Madrid

Mae #Oceana yn mynnu cynllun gweithredu ar gyfer amddiffyn y 'coedwigoedd glas' yn #COP25Madrid

| Rhagfyr 10, 2019

Mae coedwigoedd glas tanddwr a ffurfiwyd gan algâu morol mawr yn gorchuddio llai na 10% o arwynebedd coedwigoedd daearol, ond eto gallant storio cymaint o CO2 â'u cymheiriaid ar y tir. Er gwaethaf eu bod wedi'u dosbarthu'n eang o amgylch yr holl gefnforoedd, nid yw algâu morol mawr yn cael eu hystyried yn elfen allweddol i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae Oceana yn galw am gynnwys algaidd […]

Parhau Darllen

#EUGreenDeal #BlueEU #Oceana yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wneud cefnforoedd yn rhan o Fargen Werdd yr UE

#EUGreenDeal #BlueEU #Oceana yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wneud cefnforoedd yn rhan o Fargen Werdd yr UE

| Tachwedd 28, 2019

Cymeradwyodd Senedd Ewrop yn swyddogol ar 27 Tachwedd y Comisiwn Ewropeaidd newydd, a fydd yn gwneud ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn un o'i brif flaenoriaethau. Er mwyn lliniaru newid yn yr hinsawdd, mae Oceana yn galw ar y Comisiwn newydd i sicrhau bod adfer ac amddiffyn cefnforoedd wedi'u hintegreiddio'n llawn i Fargen Werdd Ewrop. Disgwylir i'r Comisiwn newydd ddechrau ei […]

Parhau Darllen

#Oceana - Mae twyll pŵer injan eang yn galw am doriadau cryfach mewn ymdrech pysgota ym Môr y Canoldir #WestMedMAP #WMedMAP

#Oceana - Mae twyll pŵer injan eang yn galw am doriadau cryfach mewn ymdrech pysgota ym Môr y Canoldir #WestMedMAP #WMedMAP

| Hydref 12, 2019

Mae Oceana yn rhybuddio bod cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfleoedd pysgota ar gyfer Môr y Canoldir a'r Môr Du yn methu â mynd i'r afael ag argyfwng gorbysgota'r moroedd hyn. Mae maint y twyll a gydnabyddir ym mhwer injan cychod yn gofyn am ostyngiad uwch yn yr ymdrech bysgota er mwyn sicrhau bod poblogaethau pysgod yn cychwyn yn y dyfodol a dyfodol i bysgodfeydd allweddol […]

Parhau Darllen

Mae #Oceana yn galw ar yr UE i wahardd pysgota penfras dwyreiniol y Baltig #StopOverfishing #SaveTheCod

Mae #Oceana yn galw ar yr UE i wahardd pysgota penfras dwyreiniol y Baltig #StopOverfishing #SaveTheCod

| Hydref 10, 2019

Ar 14 Hydref, bydd Cyngor Amaeth a Physgodfeydd yr UE (AGRIFISH) yn cwrdd yn Lwcsembwrg i benderfynu ar derfynau pysgota 2020 ar gyfer rhywogaethau masnachol ym Môr y Baltig. Mae Oceana yn annog gweinidogion i osod terfynau dal yn unol â chyngor gwyddonol. Dyma'r cyfle olaf i'r UE gyflawni'r terfyn amser sy'n agosáu'n gyflym i ddod i ben […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

| Medi 2, 2019

Mae Cyrff Anllywodraethol Amgylcheddol Moroedd Mewn Perygl, Ein Pysgod a'n Oceana yn siomedig iawn bod cynnig y Comisiwn ar gyfer terfynau pysgota yn y Baltig yn caniatáu ar gyfer parhau i orbysgota yn 2020, er bod dyddiad cau cyfreithiol i ddiweddu gorbysgota gan 2020 o dan Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE. . Mae cynnig y Comisiwn yn cynnwys terfynau pysgota sydd […]

Parhau Darllen

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

| Gorffennaf 24, 2019

Mae Oceana yn canmol y cynnydd a wnaed gan wledydd y Canoldir yn ystod cyfarfod cydymffurfio pysgodfeydd y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir (GFCM), a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn Tirana, Albania. Ar ddiwedd y cyfarfod rhanbarthol rhwng partïon contractio 24, cytunodd y cynrychiolwyr i fabwysiadu proses gosbi llymach ar gyfer gwledydd Môr y Canoldir nad oedd yn cydymffurfio, ac i wella tryloywder a […]

Parhau Darllen