Tag: Oceana

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

| Medi 2, 2019

Mae Cyrff Anllywodraethol Amgylcheddol Moroedd Mewn Perygl, Ein Pysgod a'n Oceana yn siomedig iawn bod cynnig y Comisiwn ar gyfer terfynau pysgota yn y Baltig yn caniatáu ar gyfer parhau i orbysgota yn 2020, er bod dyddiad cau cyfreithiol i ddiweddu gorbysgota gan 2020 o dan Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE. . Mae cynnig y Comisiwn yn cynnwys terfynau pysgota sydd […]

Parhau Darllen

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

# Mae gwledydd y Canoldir yn symud ymlaen i ymladd pysgota anghyfreithlon yn y môr mwyaf gorlawn

| Gorffennaf 24, 2019

Mae Oceana yn canmol y cynnydd a wnaed gan wledydd y Canoldir yn ystod cyfarfod cydymffurfio pysgodfeydd y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir (GFCM), a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn Tirana, Albania. Ar ddiwedd y cyfarfod rhanbarthol rhwng partïon contractio 24, cytunodd y cynrychiolwyr i fabwysiadu proses gosbi llymach ar gyfer gwledydd Môr y Canoldir nad oedd yn cydymffurfio, ac i wella tryloywder a […]

Parhau Darllen

Mae #CodCrisis yn dyfnhau ym Môr y Gogledd

Mae #CodCrisis yn dyfnhau ym Môr y Gogledd

| Gorffennaf 1, 2019

Heddiw, mae'r Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) wedi cyhoeddi bod poblogaeth penfreision Môr y Gogledd wedi cwympo, ac mae wedi argymell gostwng ei derfynau dal gan 70% ar gyfer 2020. Er mwyn dychwelyd ei sefyllfa feirniadol, mae Oceana yn annog penderfynwyr yr UE yn gryf i ddilyn y cyngor hwn, sy'n ganlyniad i asesiad gwyddonol wedi'i ddiweddaru […]

Parhau Darllen

#Oceana yn galw ar wledydd y Canoldir i ddiogelu ardaloedd sy'n hanfodol i oroesi pysgod er mwyn mynd i'r afael ag argyfwng gorbysgota

#Oceana yn galw ar wledydd y Canoldir i ddiogelu ardaloedd sy'n hanfodol i oroesi pysgod er mwyn mynd i'r afael ag argyfwng gorbysgota

| Mehefin 10, 2019

Cyn cyfarfod gwleidyddol i fynd i'r afael â'r argyfwng gorbysgota yn y Canoldir, mae Oceana yn galw ar wledydd y rhanbarth i amddiffyn cynefinoedd pysgod hanfodol (EFHs) fel mesur brys i sicrhau dyfodol i bysgodfeydd yn y môr mwyaf gorlawn. Bydd aelodau o Gomisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (GFCM) yn cyfarfod […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn methu â dangos arweinyddiaeth ar gadwraeth morol gyda chynllun gwan ar gyfer pysgodfeydd yr Iwerydd, meddai #Oceana

Mae'r UE yn methu â dangos arweinyddiaeth ar gadwraeth morol gyda chynllun gwan ar gyfer pysgodfeydd yr Iwerydd, meddai #Oceana

| Chwefror 13, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu cynllun 'annymunol', ar gyfer rheoli pysgodfeydd yn nyfroedd Ewropeaidd Cefnfor yr Iwerydd, meddai Oceana. Er bod cynllun aml-flynyddol Dyfroedd y Gorllewin (WWMAP) yn pennu fframwaith hirdymor, rhanbarthol ar gyfer pysgodfeydd yr Iwerydd, nid oes ganddo fesurau concrid ar faterion amgylcheddol hanfodol megis diogelu pysgod hanfodol [...]

Parhau Darllen

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ymrwymo € 300 miliwn ar gyfer #Oceans glân, iach a diogel

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ymrwymo € 300 miliwn ar gyfer #Oceans glân, iach a diogel

| Hydref 31, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn gwneud ymrwymiadau newydd 23 yn rhifyn 5th o gynhadledd Our Ocean, yn Bali, Indonesia ar gyfer llywodraethu gwell y cefnforoedd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 300 miliwn o fentrau a ariennir gan yr UE, sy'n cynnwys prosiectau i fynd i'r afael â llygredd plastig, yn gwneud yr economi las yn fwy cynaliadwy ac yn gwella ymchwil a gwyliadwriaeth morol. Mae'r pwysig hwn [...]

Parhau Darllen

#Oceana datganiad ar #UKFisheriesBill

#Oceana datganiad ar #UKFisheriesBill

| Hydref 29, 2018

Ar ôl rhyddhau Bil Pysgodfeydd y DU, cyhoeddodd Oceana y datganiad canlynol gan Lasse Gustavsson, cyfarwyddwr gweithredol Oceana Europe: "Mae Bil Pysgodfeydd y DU yn dod o fewn mudiad byd-eang cynyddol i warchod y cefnforoedd. Ond y gwir yw bod 4 allan o stociau pysgod 10 o gwmpas y DU yn dal i orddifadu sy'n golygu'r DU [...]

Parhau Darllen