Tag: gorbysgota

Mae swyddogion #Fisheries yn teimlo gwres wrth i fflamenco ddod â #COP25 i #Norway

Mae swyddogion #Fisheries yn teimlo gwres wrth i fflamenco ddod â #COP25 i #Norway

| Rhagfyr 5, 2019

Cyfarfu cynrychiolwyr a oedd yn cyrraedd sesiwn y bore yma o ymgynghoriad pysgodfeydd COP25 UE-Norwy gan griw o ddawnswyr fflamenco gwladaidd i dynnu sylw at y cysylltiad rhwng trafodaethau newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym Madrid a'r angen i'r UE a Norwy gyflawni eu huchelgeisiau ar gyfer yr hinsawdd. gweithredu trwy roi diwedd ar orbysgota pysgod a rennir […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn methu â chynnig diwedd ar #Overfishing in #Baltic gan 2020

| Medi 2, 2019

Mae Cyrff Anllywodraethol Amgylcheddol Moroedd Mewn Perygl, Ein Pysgod a'n Oceana yn siomedig iawn bod cynnig y Comisiwn ar gyfer terfynau pysgota yn y Baltig yn caniatáu ar gyfer parhau i orbysgota yn 2020, er bod dyddiad cau cyfreithiol i ddiweddu gorbysgota gan 2020 o dan Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE. . Mae cynnig y Comisiwn yn cynnwys terfynau pysgota sydd […]

Parhau Darllen

Ymateb #OurFish i'r gwaharddiad gan y Comisiwn ar benfras dwyreiniol y Baltig: Gormod, yn rhy hwyr

Ymateb #OurFish i'r gwaharddiad gan y Comisiwn ar benfras dwyreiniol y Baltig: Gormod, yn rhy hwyr

| Gorffennaf 25, 2019

Mae ein Pysgod wedi rhoi croeso cynnes i gyhoeddiad y Comisiwn Ewropeaidd o “fesurau brys i achub stoc dwyreiniol dwyreiniol y Baltig rhag cwympo'n fuan” trwy wahardd, “ar unwaith, bysgota masnachol am benfras yn y rhan fwyaf o Fôr y Baltig ”. Mae ein Pysgod yn credu bod y gwaharddiad yn rhy ychydig hefyd […]

Parhau Darllen

#Fishyleaks - Nod gwefan newydd yw chwythu'r chwiban ar #EUOverfishing

#Fishyleaks - Nod gwefan newydd yw chwythu'r chwiban ar #EUOverfishing

| Gorffennaf 11, 2019

Nod gwefan newydd a lansiwyd ar 10 Gorffennaf yw darparu ffordd gyfrinachol, ddienw a diogel i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant pysgota, awdurdodau cyhoeddus neu ardaloedd eraill adrodd am arferion pysgota amhriodol, anfoesegol neu anghyfreithlon yn eu barn nhw. “Fe wnaethom greu Fishyleaks i helpu'r rhai sydd am rannu gwybodaeth gyda ni, […]

Parhau Darllen

Mae #CodCrisis yn dyfnhau ym Môr y Gogledd

Mae #CodCrisis yn dyfnhau ym Môr y Gogledd

| Gorffennaf 1, 2019

Heddiw, mae'r Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr (ICES) wedi cyhoeddi bod poblogaeth penfreision Môr y Gogledd wedi cwympo, ac mae wedi argymell gostwng ei derfynau dal gan 70% ar gyfer 2020. Er mwyn dychwelyd ei sefyllfa feirniadol, mae Oceana yn annog penderfynwyr yr UE yn gryf i ddilyn y cyngor hwn, sy'n ganlyniad i asesiad gwyddonol wedi'i ddiweddaru […]

Parhau Darllen

#Overfishing: Pleidleisiau Senedd ar gytundebau i gefnogi stociau pysgod

#Overfishing: Pleidleisiau Senedd ar gytundebau i gefnogi stociau pysgod

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

Pysgod nid yn unig yn flasus a maethlon, ond hefyd yn gynyddol mewn perygl. Gorbysgota yn achosi stociau pysgod i ollwng o gwmpas y byd. Mae'r UE yn ceisio hyrwyddo pysgota cynaliadwy yn Ewrop fel rhan o'i polisi pysgodfeydd cyffredin. Yr wythnos hon pleidleisiau pwyllgor pysgodfeydd y Senedd ar gytundebau pwysig gyda Liberia a Mauritania ac yn edrych ar sut [...]

Parhau Darllen

Pysgodfeydd: Comisiwn camau i fyny camau gweithredu ar reoli drwy fabwysiadu cynllun Ffrengig

Pysgodfeydd: Comisiwn camau i fyny camau gweithredu ar reoli drwy fabwysiadu cynllun Ffrengig

| Mehefin 10, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 6 mis Mehefin, y Comisiwn Ewropeaidd gryfhau ymhellach ei hymrwymiad i wella rheoli pysgodfeydd yn Ewrop. Mae wedi mabwysiadu cynllun gweithredu a gytunwyd gyda Ffrainc i addasu'r pysgodfeydd Ffrangeg rheoli system i safonau Ewropeaidd. Mae'r cynllun yn nodi nifer o fesurau i wella pysgodfeydd Ffrangeg reolaeth er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r gofynion [...]

Parhau Darllen