Tag: Pakistan

Gwerthoedd Ewropeaidd dan sylw gyda'r (ab) defnydd o ddewisiadau masnach o blaid #Pakistan?

Gwerthoedd Ewropeaidd dan sylw gyda'r (ab) defnydd o ddewisiadau masnach o blaid #Pakistan?

| Chwefror 6, 2018 | 2 Sylwadau

Yn 1971, cyflwynodd y Gymuned Ewropeaidd y Cynllun Dewisiadau Cyffredinol (GSP), cymhorthdal ​​masnach, a'i gynnig i wledydd 176. Yn 2012, yn dilyn tynhau'r meini prawf cymhwyster, gostyngwyd nifer y gwledydd cymwys i 89. Mae newidiadau pellach wedi gweld atal nifer o wledydd o'r cynllun am amryw resymau, [...]

Parhau Darllen

Mae dros € 44 miliwn o arian i helpu pobl mewn angen yng #Afghanistan, #Iran a #Pakistan

Mae dros € 44 miliwn o arian i helpu pobl mewn angen yng #Afghanistan, #Iran a #Pakistan

| Efallai y 29, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol o dros € 44 miliwn i helpu pobl mewn angen yn Ne-orllewin a Chanolbarth Asia, sy'n parhau i wynebu canlyniadau blynyddoedd o wrthdaro a dadleoli, yn ogystal â thrychinebau naturiol rheolaidd. Bydd y cyllid yn cefnogi ffoaduriaid Afghan a'u teuluoedd yn Iran a Pacistan, helpu dioddefwyr [...]

Parhau Darllen

Ring o smyglwyr #migrant Pacistanaidd erlyn

Ring o smyglwyr #migrant Pacistanaidd erlyn

| Chwefror 22, 2017 | 0 Sylwadau

awdurdodau gorfodi'r gyfraith yr Almaen, Hwngari, yr Eidal a Slofenia, mewn cydweithrediad cryf gyda Chanolfan Mudol Smyglo Ewropeaidd Europol, yn wedi datgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol a drefnodd y smyglo o ymfudwyr o Hwngari i'r Eidal. Datgelodd ymchwiliadau a gydlynir bod aelodau o'r rhwydwaith smyglo yn ddinasyddion Pacistanaidd a ffurfiodd eu menter droseddol yn yr Eidal. Mwy na 100 [...]

Parhau Darllen

tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr bom terfysgol ym Mrwsel ac mewn mannau eraill: #Terrorism

tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr bom terfysgol ym Mrwsel ac mewn mannau eraill: #Terrorism

| Ebrill 12, 2016 | 0 Sylwadau

Dechreuodd y sesiwn gyda munud o dawelwch ar gyfer y bobl 32 340 lladd ac anafwyd gan y 22 Mawrth ymosodiadau bom ym Mrwsel. condemnio Senedd Llywydd Martin Schulz yr ymosodiadau fel ymgais greulon, annynol a sinigaidd i heintio Ewropeaid ofn a chasineb. Mae'r rhain yn ymosodiadau a wnaed Dydd Mawrth 22 Mawrth yn ddiwrnod du ar gyfer Gwlad Belg [...]

Parhau Darllen

#RareDiseaseDay: Clefydau prin - edrych yn well mewn genynnau

#RareDiseaseDay: Clefydau prin - edrych yn well mewn genynnau

| Chwefror 24, 2016 | 0 Sylwadau

28 Chwefror yn Ddiwrnod Clefyd Prin. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn diffinio afiechydon prin fel unrhyw glefyd sy'n effeithio llai na phump o bobl yn 10,000, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Ffigurau yn amcangyfrif bod, heddiw yn yr UE, 5 8000-afiechydon prin amlwg yn effeithio ar 6 8-% o'r boblogaeth - dyna rhwng 27 36-miliwn o bobl. [...]

Parhau Darllen

Arwain Pacistanaidd ymladd flaen y gad yn erbyn plaid wleidyddol Taliban Pacistanaidd

Arwain Pacistanaidd ymladd flaen y gad yn erbyn plaid wleidyddol Taliban Pacistanaidd

| Ebrill 2, 2015 | 0 Sylwadau

Mae plaid wleidyddol Pacistanaidd blaenllaw sydd wedi Arweiniodd y frwydr yn erbyn y Taliban Pacistanaidd wedi apelio at y gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, er mwyn helpu i "sefydlogi" y wlad. Daeth y ple gan y blaid MQM, y pedwerydd fwyaf ym Mhacistan gyda 31 ASau, yn ystod ymweliad â sefydliadau'r UE ym Mrwsel gan ddirprwyaeth sy'n cynnwys rhai o [...]

Parhau Darllen

eisiau ASE i dorri llifau ariannol gan yr UE i fudiadau terfysgol

eisiau ASE i dorri llifau ariannol gan yr UE i fudiadau terfysgol

| Mawrth 9, 2015 | 0 Sylwadau

Mewn datganiad ysgrifenedig, aelodau'r 11 o Senedd Ewrop wedi galw ar yr UE i dorri llif ariannol i sefydliadau hyrwyddo arswyd "fel y ffordd orau i frwydro yn erbyn terfysgaeth". "Mae gennym lawer o arwyddion bod gwledydd fel Pacistan neu endidau megis yr Awdurdod Palesteina, twndis arian yr UE tuag at sefydliadau terfysgol, megis [...]

Parhau Darllen