Tag: Palesteina

#Unrwa - ASE yn dadlau penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd

#Unrwa - ASE yn dadlau penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd

| Hydref 8, 2018

Dadleuwyd gan benderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer Unrwa gan ASE ar 2 Hydref. Llun gan EU-ECHO ar Flickr CC / BY / NC / ND Cafodd penderfyniad diweddar yr UD i roi'r gorau i bob arian ar gyfer Unrwa, asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd, gael ei gondemnio'n eang mewn dadl yn y Senedd yr wythnos diwethaf. Gan ei ddisgrifio fel "annerbyniol ddiffygiol", yr Unol Daleithiau [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynnig € 40 ychwanegol ar gyfer ffoaduriaid #Palestine i gadw ysgolion a chlinigau iechyd ar agor

Mae'r UE yn cynnig € 40 ychwanegol ar gyfer ffoaduriaid #Palestine i gadw ysgolion a chlinigau iechyd ar agor

| Hydref 2, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig cefnogaeth ychwanegol ar gyfer UNRWA i ganiatáu i'r asiantaeth gadw mynediad i addysg ar gyfer plant ffoaduriaid 500,000 Palestine, gofal iechyd sylfaenol am fwy na 3.5 miliwn o gleifion a chymorth i fwy na ffoaduriaid bregus Palestine 250,000. Yn ystod Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi gweithgareddau Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (#UNRWA) gyda € 82 miliwn

Mae'r UE yn cefnogi gweithgareddau Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (#UNRWA) gyda € 82 miliwn

| Mawrth 19, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi darparu € 82 miliwn ar gyfer cyllideb weithredol 2018 Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (UNRWA). Bydd y cyllid hwn yn darparu mynediad i addysg ar gyfer plant 500,000, gofal iechyd sylfaenol am fwy na 3.5 miliwn o gleifion a chymorth i dros ffoaduriaid diamddiffyn 250,000. [...]

Parhau Darllen

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

| Chwefror 14, 2018

Federica Mogherini yn ystod y ddadl yn y cyfarfod llawn ar 6 Chwefror Er mwyn lleihau effaith gostyngiad yn arian yr UD, mae'r Senedd yn galw ar yr UE i ysgogi cyllid ychwanegol ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteina. Mae ASEau yn galw ar yr Unol Daleithiau i wrthdroi ei benderfyniad diweddar i ohirio $ 65 miliwn mewn cyllid i Unrwa, [...]

Parhau Darllen

Pecyn cymorth newydd ar gyfer #Palestine: Yr UE wedi ymrwymo'n gryf i gefnogi adfywiad economaidd-gymdeithasol # East-Jerusalem

Pecyn cymorth newydd ar gyfer #Palestine: Yr UE wedi ymrwymo'n gryf i gefnogi adfywiad economaidd-gymdeithasol # East-Jerusalem

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Bydd yr UE yn ariannu prosiectau i gynyddu gwydnwch pobl leol a chefnogi'r bresenoldeb Palesteinaidd yn y ddinas, trwy fesurau wedi'u targedu o fudd i bobl ifanc a'r sector preifat. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn cymorth newydd 42.5 miliwn o fudd i Palestiniaid, gan gynnwys cefnogaeth sylweddol yn Nwyrain Jerwsalem. Comisiynydd Cydbarthau Polisi a Chymdogaeth Enlargement Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Yr ateb dau-wladwriaeth yw'r unig ffordd i heddwch yn y #MiddleEast, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

Yr ateb dau-wladwriaeth yw'r unig ffordd i heddwch yn y #MiddleEast, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

| Efallai y 18, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'n rhaid i'r gwaith adeiladu ac ehangu aneddiadau Israel yn y Banc Gorllewin stopio caniatáu rhagolygon ar gyfer ateb ymarferol dwy-wladwriaeth, yn annog ASEau. Mae'r "datrysiad dwy wladwriaeth ar sail y ffiniau 1967, gyda Jerwsalem fel prifddinas y ddau yn datgan" yw'r unig ffordd i gyflawni heddwch parhaol rhwng Israeliaid a'r Palestiniaid, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop [...]

Parhau Darllen

#EuropeanParliament: Banks, Euronest a Phalesteina ar yr agenda yr wythnos hon

#EuropeanParliament: Banks, Euronest a Phalesteina ar yr agenda yr wythnos hon

| Mawrth 21, 2016 | 0 Sylwadau

Cynrychiolwyr o chwe banc Ewropeaidd yn cwrdd ag aelodau o'r pwyllgor dyfarniadau dreth yr wythnos hon. Mae'r pwyllgor yr amgylchedd yn pleidleisio ar gynnig yn galw am wlad gorfodol labelu tarddiad ar gyfer cig a llaeth. Palesteinaidd Gweinidog Tramor Riad Al-Malki a'r Aifft Grand Mufti Shawki Allam ymddangos gerbron y pwyllgor materion tramor, tra bod ASEau a seneddwyr o [...]

Parhau Darllen