Tag: Palesteina

Nodau datblygu cynaliadwy yn #Palestine

Nodau datblygu cynaliadwy yn #Palestine

| Gorffennaf 6, 2019

Mae dirprwyaeth o awdurdodau lleol a rhanbarthol yn yr UE a Môr y Canoldir wedi galw am fwy o weithredu gwleidyddol i weithredu datblygiad cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ym Mhalesteina, yn ysgrifennu Mass Mboup. Daeth yr alwad mewn cyfarfod o fwrdd gweithredol y Cynulliad Rhanbarthol a Lleol Ewro-Môr y Canoldir (ARLEM) ar 30 Mehefin, a gynhaliwyd gan y […]

Parhau Darllen

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

| Mehefin 13, 2019

Mae Uwchgynhadledd Dushanbe, a gynhelir ym mhrifddinas Tajikistan ar Fehefin 15th, yn barhad o ymdrechion y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), y mae 27 yn ei datgan yn aelodau. Bydd yr uwchgynhadledd yn dwyn ynghyd ddirprwyaethau lefel uchel y disgwylir iddynt fabwysiadu dogfen uchelgeisiol, Dushanbe Statement, a fydd yn cynnwys yr holl […]

Parhau Darllen

#IsraelPalestine - 'Ni ellir rhoi cymorth technegol ac ariannol diddiwedd yn lle'r ateb dwy wladwriaeth' Mogherini

#IsraelPalestine - 'Ni ellir rhoi cymorth technegol ac ariannol diddiwedd yn lle'r ateb dwy wladwriaeth' Mogherini

| Efallai y 1, 2019

Cynhaliodd Federica Mogherini, Uwch Gynrychiolydd ac Is-lywydd yr UE (PRT) gynhadledd i'r wasg ar y cyd ag Ine Marie Eriksen Søreide, Gweinidog Tramor Norwy, cyn cyfarfod heddiw (30 Ebrill) Pwyllgor Cyswllt Ad Hoc (AHLC) - yn gweithredu fel y prif fecanwaith cydlynu ar lefel polisi ar gyfer cymorth datblygu i diriogaeth Balestinaidd […]

Parhau Darllen

#Palestine - 'Mae'r UE yn chwaraewr difrifol, gallai adfer y Pedwarawd' meddai Mansour

#Palestine - 'Mae'r UE yn chwaraewr difrifol, gallai adfer y Pedwarawd' meddai Mansour

| Mawrth 7, 2019

Ymwelodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Ymarfer Hawliau Annhebygol Pobl Palesteinaidd i Frwsel ar 6 Mawrth i gwrdd â swyddogion yr Undeb Ewropeaidd a seneddwyr. Disgrifiodd y cynrychiolwyr y cyfarfodydd fel "cynhyrchiol iawn", yn ysgrifennu Catherine Feore. Nod yr ymweliad yw adfywio camau rhanbarthol a chenedlaethol yn Ewrop ac anadlu bywyd newydd i'r [...]

Parhau Darllen

#Unrwa - ASE yn dadlau penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd

#Unrwa - ASE yn dadlau penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd

| Hydref 8, 2018

Dadleuwyd gan benderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer Unrwa gan ASE ar 2 Hydref. Llun gan EU-ECHO ar Flickr CC / BY / NC / ND Cafodd penderfyniad diweddar yr UD i roi'r gorau i bob arian ar gyfer Unrwa, asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd, gael ei gondemnio'n eang mewn dadl yn y Senedd yr wythnos diwethaf. Gan ei ddisgrifio fel "annerbyniol ddiffygiol", yr Unol Daleithiau [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynnig € 40 ychwanegol ar gyfer ffoaduriaid #Palestine i gadw ysgolion a chlinigau iechyd ar agor

Mae'r UE yn cynnig € 40 ychwanegol ar gyfer ffoaduriaid #Palestine i gadw ysgolion a chlinigau iechyd ar agor

| Hydref 2, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig cefnogaeth ychwanegol ar gyfer UNRWA i ganiatáu i'r asiantaeth gadw mynediad i addysg ar gyfer plant ffoaduriaid 500,000 Palestine, gofal iechyd sylfaenol am fwy na 3.5 miliwn o gleifion a chymorth i fwy na ffoaduriaid bregus Palestine 250,000. Yn ystod Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi gweithgareddau Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (#UNRWA) gyda € 82 miliwn

Mae'r UE yn cefnogi gweithgareddau Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (#UNRWA) gyda € 82 miliwn

| Mawrth 19, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi darparu € 82 miliwn ar gyfer cyllideb weithredol 2018 Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (UNRWA). Bydd y cyllid hwn yn darparu mynediad i addysg ar gyfer plant 500,000, gofal iechyd sylfaenol am fwy na 3.5 miliwn o gleifion a chymorth i dros ffoaduriaid diamddiffyn 250,000. [...]

Parhau Darllen