Tag: Palesteina

#Palestine - 'Mae'r UE yn chwaraewr difrifol, gallai adfer y Pedwarawd' meddai Mansour

#Palestine - 'Mae'r UE yn chwaraewr difrifol, gallai adfer y Pedwarawd' meddai Mansour

| Mawrth 7, 2019

Ymwelodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Ymarfer Hawliau Annhebygol Pobl Palesteinaidd i Frwsel ar 6 Mawrth i gwrdd â swyddogion yr Undeb Ewropeaidd a seneddwyr. Disgrifiodd y cynrychiolwyr y cyfarfodydd fel "cynhyrchiol iawn", yn ysgrifennu Catherine Feore. Nod yr ymweliad yw adfywio camau rhanbarthol a chenedlaethol yn Ewrop ac anadlu bywyd newydd i'r [...]

Parhau Darllen

#Unrwa - ASE yn dadlau penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd

#Unrwa - ASE yn dadlau penderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd

| Hydref 8, 2018

Dadleuwyd gan benderfyniad yr Unol Daleithiau i dorri arian ar gyfer Unrwa gan ASE ar 2 Hydref. Llun gan EU-ECHO ar Flickr CC / BY / NC / ND Cafodd penderfyniad diweddar yr UD i roi'r gorau i bob arian ar gyfer Unrwa, asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd, gael ei gondemnio'n eang mewn dadl yn y Senedd yr wythnos diwethaf. Gan ei ddisgrifio fel "annerbyniol ddiffygiol", yr Unol Daleithiau [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynnig € 40 ychwanegol ar gyfer ffoaduriaid #Palestine i gadw ysgolion a chlinigau iechyd ar agor

Mae'r UE yn cynnig € 40 ychwanegol ar gyfer ffoaduriaid #Palestine i gadw ysgolion a chlinigau iechyd ar agor

| Hydref 2, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig cefnogaeth ychwanegol ar gyfer UNRWA i ganiatáu i'r asiantaeth gadw mynediad i addysg ar gyfer plant ffoaduriaid 500,000 Palestine, gofal iechyd sylfaenol am fwy na 3.5 miliwn o gleifion a chymorth i fwy na ffoaduriaid bregus Palestine 250,000. Yn ystod Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi gweithgareddau Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (#UNRWA) gyda € 82 miliwn

Mae'r UE yn cefnogi gweithgareddau Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (#UNRWA) gyda € 82 miliwn

| Mawrth 19, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi darparu € 82 miliwn ar gyfer cyllideb weithredol 2018 Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palesteina yn y Dwyrain Gerllaw (UNRWA). Bydd y cyllid hwn yn darparu mynediad i addysg ar gyfer plant 500,000, gofal iechyd sylfaenol am fwy na 3.5 miliwn o gleifion a chymorth i dros ffoaduriaid diamddiffyn 250,000. [...]

Parhau Darllen

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

| Chwefror 14, 2018

Federica Mogherini yn ystod y ddadl yn y cyfarfod llawn ar 6 Chwefror Er mwyn lleihau effaith gostyngiad yn arian yr UD, mae'r Senedd yn galw ar yr UE i ysgogi cyllid ychwanegol ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteina. Mae ASEau yn galw ar yr Unol Daleithiau i wrthdroi ei benderfyniad diweddar i ohirio $ 65 miliwn mewn cyllid i Unrwa, [...]

Parhau Darllen

Pecyn cymorth newydd ar gyfer #Palestine: Yr UE wedi ymrwymo'n gryf i gefnogi adfywiad economaidd-gymdeithasol # East-Jerusalem

Pecyn cymorth newydd ar gyfer #Palestine: Yr UE wedi ymrwymo'n gryf i gefnogi adfywiad economaidd-gymdeithasol # East-Jerusalem

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Bydd yr UE yn ariannu prosiectau i gynyddu gwydnwch pobl leol a chefnogi'r bresenoldeb Palesteinaidd yn y ddinas, trwy fesurau wedi'u targedu o fudd i bobl ifanc a'r sector preifat. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn cymorth newydd 42.5 miliwn o fudd i Palestiniaid, gan gynnwys cefnogaeth sylweddol yn Nwyrain Jerwsalem. Comisiynydd Cydbarthau Polisi a Chymdogaeth Enlargement Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Yr ateb dau-wladwriaeth yw'r unig ffordd i heddwch yn y #MiddleEast, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

Yr ateb dau-wladwriaeth yw'r unig ffordd i heddwch yn y #MiddleEast, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop

| Efallai y 18, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'n rhaid i'r gwaith adeiladu ac ehangu aneddiadau Israel yn y Banc Gorllewin stopio caniatáu rhagolygon ar gyfer ateb ymarferol dwy-wladwriaeth, yn annog ASEau. Mae'r "datrysiad dwy wladwriaeth ar sail y ffiniau 1967, gyda Jerwsalem fel prifddinas y ddau yn datgan" yw'r unig ffordd i gyflawni heddwch parhaol rhwng Israeliaid a'r Palestiniaid, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop [...]

Parhau Darllen