Tag: Periw

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

#OrganicProducts Comisiwn Ewropeaidd a Colombia i ddechrau trafodaethau ar gynhyrchion masnach organig

#OrganicProducts Comisiwn Ewropeaidd a Colombia i ddechrau trafodaethau ar gynhyrchion masnach organig

| Chwefror 9, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r llywodraeth Colombia a'r Comisiwn Ewropeaidd a gyhoeddwyd heddiw (9 Chwefror) dechrau'r trafodaethau tuag cytundeb dwyochrog ar fasnach mewn cynnyrch organig rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Colombia. cytundeb o'r fath yn caniatáu marchnad mwy ar gyfer ffermwyr organig, llai o faich ar gyfer cwmnïau a sicrhau argaeledd mwy o gynnyrch organig i [...]

Parhau Darllen

Uwchgynhadledd Busnes UE-CELAC: Rhaglenni i gynyddu cydweithrediad rhwng dau ranbarth

Uwchgynhadledd Busnes UE-CELAC: Rhaglenni i gynyddu cydweithrediad rhwng dau ranbarth

| Mehefin 10, 2015 | 0 Sylwadau

cysylltiadau masnachol rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac America Ladin a'r Caribî wedi dyblu dros y degawd diwethaf hybu allforion a swyddi. Fel arweinwyr o Gymuned America Ladin a'r Caribî Unol cyfarfod â swyddogion Ewropeaidd ym Mrwsel heddiw, mae nifer o brosiectau newydd yn cael eu meithrin i elevate ein cysylltiadau masnach a thyfu buddsoddi mewn bach i ganolig [...]

Parhau Darllen

COP20 trafodaethau ar y newid yn yr hinsawdd: ddirprwyaeth Senedd Ewrop i fynychu uwchgynhadledd Lima

COP20 trafodaethau ar y newid yn yr hinsawdd: ddirprwyaeth Senedd Ewrop i fynychu uwchgynhadledd Lima

| Rhagfyr 5, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd dirprwyaeth 12-cryf o ASEau yn cymryd rhan yn y gynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Lima, Peru, o ddydd Llun i ddydd Gwener (8 12-Rhagfyr). Cynhadledd 20th y Partïon (COP20) yw gosod allan strwythur gytundeb hinsawdd fyd-eang ac yn rhwymo i gael ei gwblhau ym Mharis ym 2015. Mewn penderfyniad pleidleisiodd y mis diwethaf, mae'r [...]

Parhau Darllen

Colombia a Periw bodloni meini prawf ar gyfer mynediad fisa di-i ardal Schengen

Colombia a Periw bodloni meini prawf ar gyfer mynediad fisa di-i ardal Schengen

| Hydref 29, 2014 | 0 Sylwadau

Heddiw (29 Hydref) mabwysiadodd y Comisiwn ddau adroddiad i'r casgliad bod Colombia a Periw bodloni'r meini prawf perthnasol, gyda'r bwriad o drafod cytundebau fisa ildiad rhwng pob un o'r gwledydd hyn a'r Undeb Ewropeaidd. "Mae'r gwelliannau sylweddol gyflawni drwy Colombia a Periw mewn llawer o ardaloedd yn y blynyddoedd diwethaf yn golygu ei bod yn bellach [...]

Parhau Darllen

UE yn cydweithredu gyda America Ladin

UE yn cydweithredu gyda America Ladin

| Gorffennaf 21, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE yn fwy na 18 mlynedd o brofiad o gydweithio rhanbarthol yn America Ladin. Rhwng 2007- 2013 yr amod yr UE € 556 miliwn ar gyfer cronfeydd rhanbarthol, ei wario yn yr ardaloedd o gydlyniad cymdeithasol, rheoli dŵr, datblygiad cymdeithasol-economaidd, addysg a gwybodaeth gymdeithas uwch, ymhlith eraill. Yng nghynhadledd EUROsociAL ym Mrwsel ar 24 25-Mawrth, Comisiynydd Datblygu Andris [...]

Parhau Darllen

wynebu Still bygythiad o fesurau boicot economaidd o UE oherwydd polisi aneddiadau, Israel trys i'w gwneud yn llai dibynnol ar y farchnad Ewropeaidd

wynebu Still bygythiad o fesurau boicot economaidd o UE oherwydd polisi aneddiadau, Israel trys i'w gwneud yn llai dibynnol ar y farchnad Ewropeaidd

| Efallai y 19, 2014 | 0 Sylwadau

Erbyn Yossi Lempkowicz Mae'r UE heddiw Israel mwyaf mewnforio ac allforio farchnad ac mae'n cyfrif am oddeutu traean o gyfanswm masnach Israel. Yn 2012, 35% o fewnforion Israel yn dod o'r Undeb Ewropeaidd tra 27% o allforion Israel yn mynd i'r UE. Ar ddydd Sul (18 Mai), cymeradwyodd y llywodraeth Israel cynllun tair-blynedd [...]

Parhau Darllen