Tag: Philippines

Mae Duterte yn dod â'r #Philippines yn ôl i'r Oesoedd Tywyll yn dweud adroddiad yr UE

Mae Duterte yn dod â'r #Philippines yn ôl i'r Oesoedd Tywyll yn dweud adroddiad yr UE

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Ychydig syndod yw: Arlywydd Philipin, mae Rodrigo Duterte (yn y llun) wedi torri'n sylweddol ar gyffuriau yn gwaethygu'r sefyllfa hawliau dynol ar draws ei wlad yn hanner olaf 2016, yn ôl adroddiad diweddar yr UE. Er nad oedd y Philipinau yn wir yn ddieithr i laddiadau estronudiadol a throseddau hawliau dynol eraill cyn i Duterte gymryd swydd ddiwethaf [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: Cyfreithiwr o ddau garcharorion Tsiec yn dadlau ar gyfer eu rhyddhau heb alltudio o Philippines

#HumanRights: Cyfreithiwr o ddau garcharorion Tsiec yn dadlau ar gyfer eu rhyddhau heb alltudio o Philippines

| Mawrth 7, 2016 | 0 Sylwadau

Tsiec ddinesydd Jaroslav Dobes, arweinydd y mudiad ysbrydol Guru Jara, a Barbora Plaskova, un o'i ddilynwyr, sydd wedi cael eu cadw'n gaeth am ddeg mis yn y cyfleuster mewnfudo Diwa Camp Bagong (Philippines), gael eu rhyddhau ac ni ddylid ei halltudio i y Weriniaeth Tsiec, yn ôl adroddiad dyddiedig Chwefror 26th 2016 gan [...]

Parhau Darllen

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

| Hydref 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Gynghrair Fyd-eang yn erbyn Gam-drin Plant Rhywiol Ar-lein wedi bod ar waith ers 2012. nodau Concrete wedi cael eu gosod a gwledydd ychwanegol wedi ymuno â'i gilydd, ond y frwydr i ddileu ecsbloetio ar-lein o blant yn gyflawn o bell. Ar wahoddiad y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström a'r Unol Daleithiau Twrnai Cyffredinol Holder Eric, [...]

Parhau Darllen

€ 30 miliwn ar gyfer Philippines: Comisiynydd Georgieva yn dychwelyd i Tacloban

€ 30 miliwn ar gyfer Philippines: Comisiynydd Georgieva yn dychwelyd i Tacloban

| Mehefin 5, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi ychwanegol € 30 miliwn i'r llywodraeth Philippine yn hwb pellach i gymorth ailadeiladu yr Undeb Ewropeaidd yn sgil Typhoon Yolanda / Haiyan. camau gweithredu dyngarol a ariennir gan yr UE eisoes wedi cyfrannu'n fawr at gwrdd ag anghenion brys y goroeswyr Typhoon mwyaf dinistriol yn y byd a gofnodwyd erioed wedi gwneud [...]

Parhau Darllen

Hedfan: Comisiwn yn diweddaru rhestr diogelwch Ewropeaidd o gwmnïau hedfan gwahardd

Hedfan: Comisiwn yn diweddaru rhestr diogelwch Ewropeaidd o gwmnïau hedfan gwahardd

| Rhagfyr 5, 2013 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi diweddaru am y tro 22nd y rhestr Ewropeaidd o gwmnïau hedfan destun gwaharddiad weithredu neu gyfyngiadau yn weithredol o fewn yr Undeb Ewropeaidd, sy'n fwy adnabyddus fel y rhestr diogelwch yn yr awyr yr UE. Ar sail y wybodaeth ddiogelwch o wahanol ffynonellau ac yn clywed y ddau gyda'r awdurdodau hedfan Nepal yn ogystal â [...]

Parhau Darllen