Tag: Philippines

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

| Gorffennaf 23, 2019

Er mwyn helpu'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf yn ne a de-ddwyrain Asia a ddioddefodd drychinebau naturiol ac argyfyngau dyngarol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu pecyn ariannu dyngarol newydd gwerth € 10.5 miliwn. Mae hyn yn cynnwys € 1.5m mewn cymorth brys ar gyfer dioddefwyr monsons parhaus yn India a Bangladesh, lle mae mwy na 500,000 o bobl wedi'u dadleoli. […]

Parhau Darllen

Mae Duterte yn dod â'r #Philippines yn ôl i'r Oesoedd Tywyll yn dweud adroddiad yr UE

Mae Duterte yn dod â'r #Philippines yn ôl i'r Oesoedd Tywyll yn dweud adroddiad yr UE

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Ychydig syndod yw: Arlywydd Philipin, mae Rodrigo Duterte (yn y llun) wedi torri'n sylweddol ar gyffuriau yn gwaethygu'r sefyllfa hawliau dynol ar draws ei wlad yn hanner olaf 2016, yn ôl adroddiad diweddar yr UE. Er nad oedd y Philipinau yn wir yn ddieithr i laddiadau estronudiadol a throseddau hawliau dynol eraill cyn i Duterte gymryd swydd ddiwethaf [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: Cyfreithiwr o ddau garcharorion Tsiec yn dadlau ar gyfer eu rhyddhau heb alltudio o Philippines

#HumanRights: Cyfreithiwr o ddau garcharorion Tsiec yn dadlau ar gyfer eu rhyddhau heb alltudio o Philippines

| Mawrth 7, 2016 | 0 Sylwadau

Tsiec ddinesydd Jaroslav Dobes, arweinydd y mudiad ysbrydol Guru Jara, a Barbora Plaskova, un o'i ddilynwyr, sydd wedi cael eu cadw'n gaeth am ddeg mis yn y cyfleuster mewnfudo Diwa Camp Bagong (Philippines), gael eu rhyddhau ac ni ddylid ei halltudio i y Weriniaeth Tsiec, yn ôl adroddiad dyddiedig Chwefror 26th 2016 gan [...]

Parhau Darllen

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

Ail gynhadledd gweinidogol Cynghrair Fyd-eang yn erbyn Plant yn Cam-drin Rhywiol Ar-lein

| Hydref 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Gynghrair Fyd-eang yn erbyn Gam-drin Plant Rhywiol Ar-lein wedi bod ar waith ers 2012. nodau Concrete wedi cael eu gosod a gwledydd ychwanegol wedi ymuno â'i gilydd, ond y frwydr i ddileu ecsbloetio ar-lein o blant yn gyflawn o bell. Ar wahoddiad y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström a'r Unol Daleithiau Twrnai Cyffredinol Holder Eric, [...]

Parhau Darllen