Tag: Gwlad Pwyl

Mae #Warsaw yn ennill #2020AccessCityAward am wneud y ddinas yn fwy hygyrch i ddinasyddion ag anableddau

Mae #Warsaw yn ennill #2020AccessCityAward am wneud y ddinas yn fwy hygyrch i ddinasyddion ag anableddau

| Rhagfyr 2, 2019

Mae Gwobr 2020 Access City yn mynd i ddinas Warsaw. Trwy gynnwys pobl ag anableddau ac anghenion hygyrchedd yn ei hymdrech i wneud y ddinas yn fwy hygyrch, llwyddodd Warsaw i wneud gwelliant cyffredinol sylweddol i hwylustod mynediad y ddinas mewn byr amser. Yn y seremoni wobrwyo, Cyflogaeth, Cymdeithasol […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth € 64 miliwn ar gyfer gwaith cenhedlaeth effeithlon effeithlon gwastraff-i-ynni yn #Poland

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth € 64 miliwn ar gyfer gwaith cenhedlaeth effeithlon effeithlon gwastraff-i-ynni yn #Poland

| Hydref 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Pwylaidd i gefnogi adeiladu cyfleuster trin gwastraff trefol effeithlon iawn wedi'i leoli yn Gdańsk. Buddiolwr y cymorth yw Port Czystej Energii Sp. z oo (“PCE”), cwmni sy'n eiddo i'r fwrdeistref. Trefnir y prosiect ar ffurf cyhoeddus-preifat […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Mae dyfarniad Gwlad Pwyl #PiS yn ennill etholiad - canlyniadau o 72% o'r etholaethau

Mae dyfarniad Gwlad Pwyl #PiS yn ennill etholiad - canlyniadau o 72% o'r etholaethau

| Hydref 14, 2019

Mae plaid genedlaetholgar Cyfraith a Chyfiawnder (PiS) Gwlad Pwyl wedi ennill etholiadau seneddol ddydd Sul gyda 45.8% o’r pleidleisiau, yn ôl canlyniadau swyddogol 72% o’r etholaethau a gyhoeddwyd gan y pwyllgor etholiadol ddydd Llun (14 Hydref), ysgrifennwch Anna Koper a Marcin Goclowski. Mae Clymblaid Ddinesig (KO) fwyaf grwp gwrthblaid Gwlad Pwyl wedi dod yn ail gyda chefnogaeth 25.5%, ac yna […]

Parhau Darllen

#Poland - 'Dim ond Platforma Obywatelska a PSL all sicrhau bod Gwlad Pwyl yn adennill ei lle yn yr UE'

#Poland - 'Dim ond Platforma Obywatelska a PSL all sicrhau bod Gwlad Pwyl yn adennill ei lle yn yr UE'

| Hydref 12, 2019

Cyn yr etholiadau seneddol a gynhaliwyd ar 13 Hydref yng Ngwlad Pwyl, dymunodd Llywydd Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) Joseph DAUL y lwc orau i aelod-bleidiau EPP Platforma Obywatelska (PO) a Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL): “Trwy gydol hanes, Gwlad Pwyl wedi dysgu dewrder inni, wedi dangos blaengar ac wedi meithrin undod gartref a thramor. Gwlad Pwyl, a […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi busnesau Pwylaidd sydd â bargen Grŵp Banc Buddsoddi Ewropeaidd erioed

Mae #JunckerPlan yn cefnogi busnesau Pwylaidd sydd â bargen Grŵp Banc Buddsoddi Ewropeaidd erioed

| Hydref 1, 2019

Mae PKO Leasing, y cwmni prydlesu mwyaf yng Ngwlad Pwyl, wedi lansio’r trafodiad gwarantu mwyaf ar farchnad Gwlad Pwyl gyda chefnogaeth Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop a Chynllun Juncker. Gwerthodd y cwmni PLN 2.5 biliwn (€ 575 miliwn) o warantau â chefnogaeth asedau i gronfa o fuddsoddwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys Grŵp EIB, Citi Bank […]

Parhau Darllen

#Poland - Mae Cynllun Juncker yn cefnogi busnesau bach o Wlad Pwyl sydd â'r fargen orau erioed gan Fanc Buddsoddi Ewrop

#Poland - Mae Cynllun Juncker yn cefnogi busnesau bach o Wlad Pwyl sydd â'r fargen orau erioed gan Fanc Buddsoddi Ewrop

| Medi 28, 2019

Heddiw lansiodd PKO Leasing, y cwmni prydlesu mwyaf yng Ngwlad Pwyl, y trafodiad gwarantu mwyaf ar farchnad Gwlad Pwyl gyda chefnogaeth Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop a Chynllun Juncker. Gwerthodd y cwmni PLN 2.5 biliwn (€ 575 miliwn) o warantau â chefnogaeth asedau i gronfa o fuddsoddwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys Grŵp EIB, Citi Bank […]

Parhau Darllen