Tag: Gwlad Pwyl

Brwydr #EUBudget, standoff #Poland, masnach #Vietnam

Brwydr #EUBudget, standoff #Poland, masnach #Vietnam

| Chwefror 14, 2020

Trafododd Senedd Ewrop gynllun cyllideb hirdymor nesaf yr UE, gydag ASEau Grŵp EPP yn rhybuddio aelod-wladwriaethau’r UE rhag gwneud penderfyniadau heb ystyried safbwynt y Senedd. Anogodd Grŵp EPP y Comisiwn Ewropeaidd i ofyn i Lys Cyfiawnder Ewrop rwystro deddf yng Ngwlad Pwyl gyda'r nod o danio barnwyr anghytuno sy'n feirniadol o lywodraeth y llywodraeth genedlaetholgar […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi busnesau bach a chanolig a thrafnidiaeth gynaliadwy yn #Poland

Mae'r UE yn cefnogi busnesau bach a chanolig a thrafnidiaeth gynaliadwy yn #Poland

| Chwefror 10, 2020

Mae Cronfa Buddsoddi Ewrop (EIF) wedi llofnodi cytundeb gwarant gyda banc hyrwyddo cenedlaethol Gwlad Pwyl, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a fydd yn caniatáu i BGK ddarparu tua PLN 10.5 biliwn (€ 2.5bn) mewn benthyciadau i fusnesau bach a chanolig. Daw gwarant EIF o dan raglen busnesau bach a chanolig yr UE COSME ac fe’i cefnogir gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer […]

Parhau Darllen

Mae #Macron yn pwysleisio #EUDefence mewn ymgais i gynhesu cysylltiadau â #Poland

Mae #Macron yn pwysleisio #EUDefence mewn ymgais i gynhesu cysylltiadau â #Poland

| Chwefror 3, 2020

Ceisiodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ailosod cysylltiadau â Gwlad Pwyl mewn ymweliad heddiw (3 Chwefror), ar adeg pan mae ymadawiad Prydain a chynnydd cenedlaetholdeb yn ail-lunio cynghreiriau ac yn tanseilio hyder yn yr Undeb Ewropeaidd, ysgrifennwch Joanna Plucinska a Marcin Goclowski . Pwysleisiodd Macron bwysigrwydd integreiddio milwrol dyfnach ymhlith taleithiau'r UE […]

Parhau Darllen

#CohesionPolicy - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn helpu i drawsnewid gwastraff yn ynni yn #Poland

#CohesionPolicy - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn helpu i drawsnewid gwastraff yn ynni yn #Poland

| Ionawr 31, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo dau fuddsoddiad gyda'r nod o wella rheoli gwastraff yng Ngwlad Pwyl, trwy drawsnewid gwastraff yn ynni. Bydd bron i € 63 miliwn o'r Gronfa Cydlyniant yn cael ei ddyrannu i adeiladu gwaith trin gwastraff trefol yn Gdańsk. Yn niwtraleiddio rhyw 160,000 tunnell y flwyddyn o wastraff solet trefol, bydd y gwaith newydd yn cynhyrchu trydan a […]

Parhau Darllen

Mae #InvestmentPlan yn cefnogi uwchraddio arbed ynni o rwydweithiau dosbarthu gwres mewn dwy ddinas yng Ngwlad Pwyl

Mae #InvestmentPlan yn cefnogi uwchraddio arbed ynni o rwydweithiau dosbarthu gwres mewn dwy ddinas yng Ngwlad Pwyl

| Ionawr 29, 2020

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi dau gytundeb cyllido gyda’r gweithredwyr dosbarthu gwres yn ninasoedd Gwlad Pwyl Bydgoszcz a Lublin i ariannu eu rhaglenni moderneiddio. Bydd y prosiect hwn yn arwain at arbedion ynni diolch i leihau colli ynni, yn ogystal â gwell ansawdd aer i drigolion lleol. Dau fenthyciad EIB o PLN 100 […]

Parhau Darllen

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

| Ionawr 27, 2020

Anogwyd 100 o seneddwyr o bob rhan o Ewrop - gan gynnwys gweinidogion - a ymgasglodd yn Auschwitz i dynhau a chaledu deddfau gwrth-semitiaeth yn eu gwledydd yn bendant trwy ddeddfwriaeth uniongyrchol a ddrafftiwyd gan Gymdeithas Iddewig Ewropeaidd (EJA) ym Mrwsel a Chynghrair Gweithredu ac Amddiffyn Ewrop (APL) ). Y ddirprwyaeth ddeuddydd - wedi'i threfnu gan yr EJA a'r […]

Parhau Darllen

Gyda gwrth-Semitiaeth ar gynnydd, cofiodd rhyddhad #Auschwitz

Gyda gwrth-Semitiaeth ar gynnydd, cofiodd rhyddhad #Auschwitz

| Ionawr 27, 2020

Ymunodd arweinwyr y byd â goroeswyr yr Holocost yng Ngwlad Pwyl heddiw (27 Ionawr) i nodi 75 mlynedd ers i wersyll Sofietaidd ryddhau gwersyll marwolaeth Auschwitz, ynghanol pryderon ynghylch atgyfodiad gwrth-Semitiaeth fyd-eang, ysgrifennwch Justyna Pawlak a Joanna Plucinska. Bu farw mwy na 1.1 miliwn o bobl, y mwyafrif ohonynt yn Iddewon, yn siambrau nwy'r gwersyll […]

Parhau Darllen