Tag: Gwlad Pwyl

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Mae diwygiadau adain dde #Pwland yn ychwanegu tanwydd i fwy o ranniad cymdeithasol

Mae diwygiadau adain dde #Pwland yn ychwanegu tanwydd i fwy o ranniad cymdeithasol

| Gorffennaf 5, 2018

Mae prif weinidog Pwylaidd wedi dod o dan feirniadaeth drwm yn Senedd Ewrop, gyda'r Chwith yn gosod yn ei lywodraeth am lusgo'r wlad ymhellach i'r dde, ac yn rhwyfo yn ôl ar ryddid sifil a hawliau dynol sylfaenol. Yn benodol, cafodd Mateusz Morawiecki ei rwystro am danseilio annibyniaeth y farnwriaeth, ac am amddifadu merched [...]

Parhau Darllen

#RuleOfLaw: Comisiwn yn lansio gweithdrefn torri i amddiffyn annibyniaeth #PolishSupremeCourt

#RuleOfLaw: Comisiwn yn lansio gweithdrefn torri i amddiffyn annibyniaeth #PolishSupremeCourt

| Gorffennaf 4, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio gweithdrefn dorri trwy anfon Llythyr Hysbysiad Ffurfiol i Wlad Pwyl ynglŷn â chyfraith Gwlad Pwyl y Goruchaf Lys. Ar 3 Gorffennaf, mae 27 allan o beirniaid 72 y Goruchaf Lys yn wynebu'r risg o orfod ymddeol - mwy nag un ym mhob tri barnwr - oherwydd [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Mae fforwm Warsaw yn mynd i'r afael â meddygaeth bersonol ar y tir yng Ngwlad Pwyl

#EAPM: Mae fforwm Warsaw yn mynd i'r afael â meddygaeth bersonol ar y tir yng Ngwlad Pwyl

| Mawrth 5, 2018

Heddiw (5 March) mae'r Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn chwarae rhan allweddol yn Fforwm Rhyngwladol 3rd ar Feddygaeth Personol yn Warsaw, Gwlad Pwyl. Y digwyddiad, o'r enw 'Meddygaeth Personol - Carreg Filltir ar y Ffordd i Ofal Iechyd yn y Gwerth. Ble Ydym ni a Ble Rydyn Ni'n Pennawd? ' yn digwydd yn [...]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop yn anfon rhybudd terfynol llywodraeth Pwylaidd ar dorri #RuleOfLaw

Senedd Ewrop yn anfon rhybudd terfynol llywodraeth Pwylaidd ar dorri #RuleOfLaw

| Chwefror 28, 2018

Mae Senedd Ewrop yn bwriadu pleidleisio am benderfyniad yfory (1 Mawrth) yn condemnio cwymp i awdurdoditariad llywodraeth Pwylaidd a galw ar y Comisiwn a'r Cyngor i weithredu oni bai bod Warsaw yn cefnogi a pharchu hawliau sylfaenol yr UE a rheol y gyfraith. Mesurau y mae llywodraeth Pwylaidd wedi gorfodi drostynt yn ystod y misoedd diwethaf [...]

Parhau Darllen

Pryderon #RuleOfLaw yn #Poland: Sut byddai'r weithdrefn Erthygl 7 yn gweithio

Pryderon #RuleOfLaw yn #Poland: Sut byddai'r weithdrefn Erthygl 7 yn gweithio

| Chwefror 28, 2018

Mae ASEau yn pleidleisio ar 1 Mawrth ar gynnig i sefydlu risg o dorri achos gwerthoedd yr UE ar gyfer Gwlad Pwyl. Darganfyddwch sut y byddai'r trafodion yn gweithio o dan Erthygl 7 y Cytuniad ar yr UE. Pryderon y Comisiwn Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn poeni am annibyniaeth Tribiwnlys Cyfansoddiadol Gwlad Pwyl a [...]

Parhau Darllen

Rheol y gyfraith yn #Poland: Rhyddid Sifil ASE yn annog aelod-wladwriaethau i weithredu'n gyflym

Rheol y gyfraith yn #Poland: Rhyddid Sifil ASE yn annog aelod-wladwriaethau i weithredu'n gyflym

| Ionawr 31, 2018 | 0 Sylwadau

Dylai llywodraethau'r UE benderfynu'n gyflym a yw Gwlad Pwyl yn peryglu o ddifrif werthoedd yr UE ac os felly, yn cynnig atebion, wedi annog ASEau Rhyddid Sifil ddydd Llun (29 Ionawr). Cymeradwyodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil benderfyniad Comisiwn yr UE i gynnig activation Erthygl 7 (1) Cytundeb yr UE (risg clir o dorri gwerthoedd yr UE yn ddifrifol), a gofyn [...]

Parhau Darllen