Tag: Gwlad Pwyl

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

| Hydref 19, 2018

Bydd yn rhaid i bedwar aelod-wladwriaethau sy'n cael eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017 - Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria - gyfanswm o € 34 miliwn o gymorth gan Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd (EUSF), ar ôl cymeradwyo cynnig y Comisiwn gan y Senedd a'r Cyngor. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Rydym wedi addo peidio â [...]

Parhau Darllen

#Poland - Gwell isadeiledd dŵr ac ynni diolch i gronfeydd yr UE

#Poland - Gwell isadeiledd dŵr ac ynni diolch i gronfeydd yr UE

| Hydref 18, 2018

Buddsoddir dros € 94 miliwn o gronfeydd Polisi Cydlyniant mewn dau brosiect ar gyfer gwell isadeileddau dŵr ac ynni yng Ngwlad Pwyl. Yn gyntaf, bydd € 51m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn helpu i adeiladu pibell nwy rhwng trefi Tworog a Tworzeń, yn rhanbarth Śląskie. Mae'r biblinell hon yn rhan o'r Coridor Nwy Gogledd-De, prosiect o [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Rheol y Gyfraith: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfeirio #Poland i #ECJ i amddiffyn annibyniaeth #PolishSupremeCourt

Rheol y Gyfraith: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfeirio #Poland i #ECJ i amddiffyn annibyniaeth #PolishSupremeCourt

| Medi 26, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cyfeirio Gwlad Pwyl i Lys Cyfiawnder yr UE oherwydd troseddau'r egwyddor o annibyniaeth farnwrol a grewyd gan y Gyfraith Pwylaidd newydd ar y Goruchaf Lys, a gofyn i'r Llys Cyfiawnder drefnu mesurau interim nes ei fod wedi cyhoeddi dyfarniad ar y [...]

Parhau Darllen

#Darknet erthygl ffug yn cael ei arestio yn #Poland

#Darknet erthygl ffug yn cael ei arestio yn #Poland

| Medi 25, 2018

Ddydd Gwener 21 Medi 2018, fe wnaeth Swyddfa Ganolog Ymchwiliad Pwylaidd yn Gdansk ddatgymalu siop argraffu anghyfreithlon sy'n cynhyrchu arian papur 50 ffug. Gwerthodd yr argraffydd y papur arian ffug ar farchnadoedd tywyll yn anghyfreithlon a'u hanfon ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Rhybuddiodd Europol yr awdurdodau cymwys yng Ngwlad Pwyl ynghylch olion cyntaf hyn [...]

Parhau Darllen

Rheol gyfraith yn #Poland - ASE i wirio sefyllfa ar lawr gwlad

Rheol gyfraith yn #Poland - ASE i wirio sefyllfa ar lawr gwlad

| Medi 19, 2018

Bydd ASEau Pwyllgor Rhyddid Sifil yng Ngwlad Pwyl o ddydd Mercher i ddydd Gwener (19-21 Medi) yr wythnos hon i asesu rheol y gyfraith a pharch at werthoedd sylfaenol. Bydd y ddirprwyaeth hon yn cwrdd â chynrychiolwyr llywodraeth a barnwriaeth Pwylaidd, ombwdsmon Gwlad Pwyl, a chynrychiolwyr awdurdodau, sefydliadau a rhanddeiliaid eraill i gasglu gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf [...]

Parhau Darllen