Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Gwlad Pwyl

Rheol y gyfraith yn #Poland: Rhyddid Sifil ASE yn annog aelod-wladwriaethau i weithredu'n gyflym

Rheol y gyfraith yn #Poland: Rhyddid Sifil ASE yn annog aelod-wladwriaethau i weithredu'n gyflym

| Ionawr 31, 2018 | 0 Sylwadau

Dylai llywodraethau'r UE benderfynu'n gyflym a yw Gwlad Pwyl yn peryglu o ddifrif werthoedd yr UE ac os felly, yn cynnig atebion, wedi annog ASEau Rhyddid Sifil ddydd Llun (29 Ionawr). Cymeradwyodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil benderfyniad Comisiwn yr UE i gynnig activation Erthygl 7 (1) Cytundeb yr UE (risg clir o dorri gwerthoedd yr UE yn ddifrifol), a gofyn [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth buddsoddi Pwylaidd i fusnesau bach a chanolig yn y sector adeiladu llongau - yn agor ymchwiliad i gymhelliad treth Pwyleg ar gyfer cloddiau llongau

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth buddsoddi Pwylaidd i fusnesau bach a chanolig yn y sector adeiladu llongau - yn agor ymchwiliad i gymhelliad treth Pwyleg ar gyfer cloddiau llongau

| Ionawr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr Undeb Ewropeaidd i gefnogaeth Gwlad Pwyl i fusnesau bach a chanolig yn y sector adeiladu llongau. Bydd y mesur hwn yn annog buddsoddiad newydd a buddiannau datblygu rhanbarthol yng Ngwlad Pwyl. Ar wahân, agorodd y Comisiwn ymchwiliad manwl i gynllun treth Pwylaidd ar gyfer cloddiau llongau. Mae ganddo bryderon y byddai'r cynllun yn rhoi rhai clustfeiriau i [...]

Parhau Darllen

Cysylltedd cyflymach a diogelach yn #Poland diolch i fuddsoddiadau'r UE

Cysylltedd cyflymach a diogelach yn #Poland diolch i fuddsoddiadau'r UE

| Ionawr 11, 2018 | 0 Sylwadau

Buddsoddir € 232 miliwn o gronfeydd Polisi Cydlyniant wrth adeiladu ffordd fynegi S6, rhwng dinasoedd Kiełpino, Koszalin a Sianów, yn rhanbarth Pwyleg Gogledd Pomerania. Mae'r ffordd hon, sydd wedi'i leoli ar y Rhwydwaith Trafnidiaeth Ewropeaidd (TEN-T), yn cysylltu dinasoedd mwyaf Gogledd Gwlad Pwyl, megis Szczecin a Gdansk, ac mae'n cysylltu Gwlad Pwyl [...]

Parhau Darllen

UE yn lansio proses digynsail yn erbyn #Poland dros y llysoedd

UE yn lansio proses digynsail yn erbyn #Poland dros y llysoedd

| Rhagfyr 21, 2017 | 0 Sylwadau

Lansiodd gweithrediaeth yr UE broses heb ei debyg ddydd Mercher (20 Rhagfyr) i atal hawliau pleidleisio Gwlad Pwyl yn yr Undeb Ewropeaidd ar ôl dwy flynedd o anghydfod dros ddiwygiadau barnwrol y mae Brwsel yn dweud eu bod yn tanseilio annibyniaeth llysoedd Pwyleg, yn ysgrifennu Jan Strupczewski. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd, gwarcheidwad cyfraith yr UE, nawr yn gofyn i lywodraethau eraill yr UE ddatgan [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

Byddai ymadael â #EasternPartnership yn weithred ofnadwy o hunan-niwed i Wlad Pwyl

Byddai ymadael â #EasternPartnership yn weithred ofnadwy o hunan-niwed i Wlad Pwyl

| Tachwedd 22, 2017 | 0 Sylwadau

Kataryna Wolczuk, Cymrawd Cyswllt, Rwsia a Rhaglen Eurasia, Chatham House Trwy droi ei gefn ar rôl arweinyddiaeth Gwlad Pwyl yn nwyrain Ewrop, mae'r Blaid Gyfraith a Chyfiawnder sy'n dyfarnu yn peryglu diogelwch y wlad a'i sefyll yn yr UE. Ers lansio'r Bartneriaeth Dwyreiniol yn 2009, Gwlad Pwyl yw'r aelod-wladwriaeth bwysicaf [...]

Parhau Darllen