Tag: Gwlad Pwyl

Mae dyfarniad Gwlad Pwyl #PiS yn ennill etholiad - canlyniadau o 72% o'r etholaethau

Mae dyfarniad Gwlad Pwyl #PiS yn ennill etholiad - canlyniadau o 72% o'r etholaethau

| Hydref 14, 2019

Mae plaid genedlaetholgar Cyfraith a Chyfiawnder (PiS) Gwlad Pwyl wedi ennill etholiadau seneddol ddydd Sul gyda 45.8% o’r pleidleisiau, yn ôl canlyniadau swyddogol 72% o’r etholaethau a gyhoeddwyd gan y pwyllgor etholiadol ddydd Llun (14 Hydref), ysgrifennwch Anna Koper a Marcin Goclowski. Mae Clymblaid Ddinesig (KO) fwyaf grwp gwrthblaid Gwlad Pwyl wedi dod yn ail gyda chefnogaeth 25.5%, ac yna […]

Parhau Darllen

#Poland - 'Dim ond Platforma Obywatelska a PSL all sicrhau bod Gwlad Pwyl yn adennill ei lle yn yr UE'

#Poland - 'Dim ond Platforma Obywatelska a PSL all sicrhau bod Gwlad Pwyl yn adennill ei lle yn yr UE'

| Hydref 12, 2019

Cyn yr etholiadau seneddol a gynhaliwyd ar 13 Hydref yng Ngwlad Pwyl, dymunodd Llywydd Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) Joseph DAUL y lwc orau i aelod-bleidiau EPP Platforma Obywatelska (PO) a Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL): “Trwy gydol hanes, Gwlad Pwyl wedi dysgu dewrder inni, wedi dangos blaengar ac wedi meithrin undod gartref a thramor. Gwlad Pwyl, a […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi busnesau Pwylaidd sydd â bargen Grŵp Banc Buddsoddi Ewropeaidd erioed

Mae #JunckerPlan yn cefnogi busnesau Pwylaidd sydd â bargen Grŵp Banc Buddsoddi Ewropeaidd erioed

| Hydref 1, 2019

Mae PKO Leasing, y cwmni prydlesu mwyaf yng Ngwlad Pwyl, wedi lansio’r trafodiad gwarantu mwyaf ar farchnad Gwlad Pwyl gyda chefnogaeth Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop a Chynllun Juncker. Gwerthodd y cwmni PLN 2.5 biliwn (€ 575 miliwn) o warantau â chefnogaeth asedau i gronfa o fuddsoddwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys Grŵp EIB, Citi Bank […]

Parhau Darllen

#Poland - Mae Cynllun Juncker yn cefnogi busnesau bach o Wlad Pwyl sydd â'r fargen orau erioed gan Fanc Buddsoddi Ewrop

#Poland - Mae Cynllun Juncker yn cefnogi busnesau bach o Wlad Pwyl sydd â'r fargen orau erioed gan Fanc Buddsoddi Ewrop

| Medi 28, 2019

Heddiw lansiodd PKO Leasing, y cwmni prydlesu mwyaf yng Ngwlad Pwyl, y trafodiad gwarantu mwyaf ar farchnad Gwlad Pwyl gyda chefnogaeth Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop a Chynllun Juncker. Gwerthodd y cwmni PLN 2.5 biliwn (€ 575 miliwn) o warantau â chefnogaeth asedau i gronfa o fuddsoddwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys Grŵp EIB, Citi Bank […]

Parhau Darllen

Mae #OLAF yn cloi ymchwiliad yn ymwneud â #JanuszWojciechowski

Mae #OLAF yn cloi ymchwiliad yn ymwneud â #JanuszWojciechowski

| Medi 27, 2019

Ar 27 Medi 2019, cwblhaodd OLAF ei ymchwiliad ynghylch cam-drin posibl costau teithio a chynhaliaeth gan Janusz Wojciechowski (yn y llun), cyn ASE, aelod cyfredol o Lys Archwilwyr Ewrop ac ymgeisydd comisiynydd Gwlad Pwyl. Gorffennodd OLAF yr achos gydag Argymhellion i Senedd Ewrop ar gyfer adennill € 11,243 o Wojciechowski ac i hyrwyddo ymhellach […]

Parhau Darllen

#TotalitarianRegimes - Rhaid i Ewrop gofio ei gorffennol i adeiladu ei dyfodol

#TotalitarianRegimes - Rhaid i Ewrop gofio ei gorffennol i adeiladu ei dyfodol

| Medi 20, 2019

Mae 25 Mai i'w sefydlu fel Diwrnod Rhyngwladol Arwyr y Frwydr yn erbyn totalitariaeth. Rhaid gwrthweithio pob math o wadiad yr Holocost, condemnio lleferydd casineb a thrais. Dadansoddiad o ganlyniadau cyfundrefnau dotalitaraidd i'w cynnwys yng nghwricwla a gwerslyfrau ysgolion. Ar ben-blwydd 80fed dechrau'r Ail […]

Parhau Darllen

#Poland - Buddsoddiadau UE gwerth € 676 miliwn mewn gwell rheiliau a ffyrdd

#Poland - Buddsoddiadau UE gwerth € 676 miliwn mewn gwell rheiliau a ffyrdd

| Medi 16, 2019

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd dri phrosiect Polisi Cydlyniant mawr, gan foderneiddio'r rhwydwaith rheilffyrdd a ffyrdd o Wlad Pwyl a chynyddu diogelwch teithio wrth leihau costau ac amser teithio. Mae'r pecyn buddsoddi € 676 miliwn hwn yn cynnwys: € 487m i foderneiddio system gyfathrebu reilffordd y wlad a'i alinio â safonau Ewropeaidd, € 117m i uwchraddio gwasanaethau rheilffordd Silesia, gan gynnwys […]

Parhau Darllen