Tag: Gwleidyddiaeth

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

| Tachwedd 29, 2019

Yn dilyn penderfyniad syfrdanol ac anghynhenid ​​ddoe gan gabinet gweinidogion yr Wcrain i ddiswyddo Arlywydd Energoatom Mr Yuri Nedashkovsky trwy ddangos dwylo mwy difrifol, fe wnaeth gweithwyr y cwmni lwyfannu protest ar unwaith y tu allan i'r Weinyddiaeth Ynni a Gwarchod yr Amgylchedd ar Kreshchatyk yng Nghanol Kyiv. Mynnodd y protestwyr y dylai’r Gweinidog Orzhel stopio […]

Parhau Darllen

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad cudd-wybodaeth gyfrinachol o’r gorllewin wedi datgelu bod gan Qatar wybodaeth ddatblygedig o’r ymosodiad ar sawl tancer olew rhyngwladol yng Ngwlff Oman ym mis Mai, y cred arbenigwyr iddo gael ei gynnal gan Iran. Honnir bod asesiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau, a gafwyd gan Fox News, yn dangos bod Qatar yn ymwybodol o’r […]

Parhau Darllen

Trafododd arbenigwyr heriau cyfryngau modern ym Mhrâg

Trafododd arbenigwyr heriau cyfryngau modern ym Mhrâg

| Tachwedd 26, 2019

Ddiwedd mis Tachwedd, cynhaliwyd Fforwm Cyfryngau II: rhyddid newyddiaduraeth yng nghyd-destun hawliau dynol, technolegau newydd a diogelwch gwybodaeth ym Mhrâg. Mynychwyd y digwyddiad tridiau gan fwy na newyddiadurwyr, arbenigwyr, gwyddonwyr gwleidyddol o wledydd 100 24, yn cynrychioli gwahanol ranbarthau o'r byd. Nod y fforwm oedd […]

Parhau Darllen

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

| Tachwedd 23, 2019

Ddwy flynedd i mewn i'r Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) rhwng Canada a'r UE, nid yw'r trefniant wedi profi i fod yr un mor ffrwythlon i'r naill ochr na'r hyn a ragwelwyd o'r blaen. Er nad yw'r cytundeb wedi dod i rym yn ffurfiol eto, fe'i cymhwyswyd dros dro ers Medi 2017, gan ddileu 98% o'r tariffau rhwng y ddau barti. Canada […]

Parhau Darllen

Llywodraeth i fynd â #AirMoldova i ffwrdd am ei addo i Topa

Llywodraeth i fynd â #AirMoldova i ffwrdd am ei addo i Topa

| Hydref 17, 2019

Mae'r awdurdodau'n ei chael hi'n anodd tynnu cwmni Air Moldova oddi wrth ei berchennog. Mae'r niwl yn tewhau o amgylch cwmni Air Moldova. Yn eithaf bob dydd, mae archwiliadau'n cael eu cynnal yn swyddfa'r cwmni, mae dogfennau'n cael eu hadalw, mae'r staff yn cael eu holi. Y cyfan sy'n siglo'r cwch i eithafion, gan ei wneud yn anghydnaws â gweithrediad arferol […]

Parhau Darllen

#Kazakhstan - UE i gynyddu cydweithredu â gwledydd Canol Asia a chefnogaeth iddynt

#Kazakhstan - UE i gynyddu cydweithredu â gwledydd Canol Asia a chefnogaeth iddynt

| Hydref 10, 2019

Ni ddylai Kazakhstan a chanolbarth Asia fod yn ffynhonnell “cystadleuaeth” rhwng Dwyrain a Gorllewin Ewrop, dywedwyd wrth gynhadledd ym Mrwsel. Daw’r sylwadau, gan un o uwch swyddogion yr UE, ynghanol pryder y gallai gwledydd llawn olew fel Kazakhstan gael eu temtio i symud tuag at y dwyrain, sef Rwsia, neu Ewrop a’r gorllewin yn y dyfodol. […]

Parhau Darllen

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen