Tag: Gwleidyddiaeth

Mae #Kazakhstan yn ceisio cydweithrediad amaethyddol uwch-dechnoleg gyda #China

Mae #Kazakhstan yn ceisio cydweithrediad amaethyddol uwch-dechnoleg gyda #China

| Medi 13, 2019

Bydd Kazakhstan yn datblygu ei sector uwch-dechnoleg ac elfennau o Industry 4.0 i gynyddu i ba raddau y mae ei heconomi yn seiliedig ar arloesi a thechnolegau newydd, dywedodd Llywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev yn ystod chweched cyfarfod 11 Medi o Gyngor Busnes Kazakhstan-China yn Beijing, yn ysgrifennu Zhanna Shayakhmetova. Mae China wedi dod yn arweinydd byd-eang yn y […]

Parhau Darllen

Mae #Kazakhstan yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Profion Niwclear gyda gwobr amlhau, cynhadledd ryngwladol

Mae #Kazakhstan yn nodi Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Profion Niwclear gyda gwobr amlhau, cynhadledd ryngwladol

| Awst 31, 2019

Cyflwynodd Llywydd Cyntaf Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, Awst 29 Wobr Nazarbayev am Ddiogelwch Di-Niwclear a Byd-eang i berthnasau cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) Yukiya Amano, a fu farw ym mis Gorffennaf, ac i'r Niwclear Cynhwysfawr. -Y Ysgrifennydd Gweithredol y Sefydliad Cytundeb Gwahardd Gwaharddiadau (CTBTO) Lassina Zerbo yn Nur-Sultan - yn ysgrifennu ASSEL SATUBALDINA o […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn croesawu ymrwymiad y DU i seilwaith digidol

Mae #Huawei yn croesawu ymrwymiad y DU i seilwaith digidol

| Awst 27, 2019

“Rydym yn croesawu ymrwymiad yr Ysgrifennydd Gwladol Nicky Morgan i ddatblygu seilwaith digidol o’r radd flaenaf a fydd yn helpu’r DU i barhau i‘ gystadlu a thyfu yn yr economi fyd-eang ’meddai llefarydd ar ran Huawei heddiw. “Dros y blynyddoedd 18 diwethaf, mae Huawei wedi helpu i adeiladu rhwydweithiau band eang, 3G a 4G y DU ac, fel dadansoddwyr annibynnol […]

Parhau Darllen

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

| Awst 16, 2019

Mae Tech titan Huawei yn “hyderus” y bydd llywodraeth y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol” i ollwng y cwmni Tsieineaidd o’i gynlluniau 5G. Mae America wedi bod yn pwyso ar Brydain i atal Huawei rhag cyflenwi seilwaith ar gyfer rhwydwaith symudol y dyfodol. Mae Washington wedi rhybuddio y gallai arwyddo cytundeb masnach ar ôl Brexit ddibynnu ar benderfyniad y DU i weithio […]

Parhau Darllen

#Brexit - 'Bydd Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn cael ei amddiffyn yn ffyrnig gan Gyngres yr UD' Pelosi

#Brexit - 'Bydd Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn cael ei amddiffyn yn ffyrnig gan Gyngres yr UD' Pelosi

| Awst 14, 2019

Mae siaradwr Cyngres yr Unol Daleithiau Nancy Pelosi yn tanio datganiad i gefnogi Cytundeb Dydd Gwener y Groglith ddiwrnod ar ôl ymweliad Cynghorydd Diogelwch Cenedlaethol yr Unol Daleithiau John Bolton â Llundain lle cyfarfu â Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn ysgrifennu Catherine Feore. Dywedodd Bolton y byddai’r DU “yn gyntaf yn unol” ar gyfer […]

Parhau Darllen

Mae Sturgeon yn rhybuddio 'dim bargen' y bydd #Brexit yn anochel yn achosi aflonyddwch '

Mae Sturgeon yn rhybuddio 'dim bargen' y bydd #Brexit yn anochel yn achosi aflonyddwch '

| Awst 4, 2019

Bydd llywodraeth yr Alban yn gwneud popeth yn ei gallu i atal Brexit 'dim bargen' niweidiol iawn, mae'r Prif Weinidog Nicola Sturgeon wedi cadarnhau. Mewn cyfarfod cabinet cytunodd gweinidogion hefyd i gamu i fyny baratoadau ar gyfer 'dim bargen' ar ôl i lywodraeth y DU wrthod trafodaethau gyda'r UE wneud canlyniad o'r fath yn fwy […]

Parhau Darllen

#UNESCO - Economi Treftadaeth

#UNESCO - Economi Treftadaeth

| Gorffennaf 25, 2019

Daeth y sesiwn 43rd o Bwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO yn Baku, a gadeiriwyd gan Weinidog Diwylliant Azerbaijan o Abulfas Garayev, i ben ar Orffennaf 10. Cymerodd dirprwyaethau o Aelod-wladwriaethau 21 sy'n ffurfio'r Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn ogystal â sylwedyddion o Bartïon Gwladwriaethau i'r Confensiwn ar gyfer Diogelu Treftadaeth Ddiwylliannol a Naturiol y Byd (1972) ran […]

Parhau Darllen