Tag: Portiwgal

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan - € 190 miliwn ar gyfer busnesau Portreadaidd arloesol a chymdeithasol

#JunckerPlan - € 190 miliwn ar gyfer busnesau Portreadaidd arloesol a chymdeithasol

| Tachwedd 9, 2018

Yng nghyd-destun Uwchgynhadledd y We 2018 yn Lisbon ac ym mhresenoldeb Comisiynydd Moedas, llofnododd y Grŵp Banc Buddsoddi Ewropeaidd ddau gytundeb, ynghyd â € 190 miliwn, ar gyfer lansio dau gronfa ecwiti a reolir gan gwmnïau Vallis Capital Partners a Mastard Seed MAZE . Mae'r ddau gronfa'n elwa o gefnogaeth yr Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

#Portugal - € 4.66 miliwn o gymorth i 1,460 ddiswyddo gweithwyr a phobl ifanc ddi-waith

#Portugal - € 4.66 miliwn o gymorth i 1,460 ddiswyddo gweithwyr a phobl ifanc ddi-waith

| Hydref 25, 2018

Yn dilyn diswyddo gweithwyr tecstilau 1,161 mewn tair rhanbarth, dylai'r rhai mwyaf difreintiedig ymhlith y rhain dderbyn cymorth UE gwerth € 4,655,883 i helpu i ddod o hyd i swyddi newydd. Byddai'r mesurau, a ariannwyd gan y Gronfa Addasu Byd-eang Ewropeaidd (EGF), yn darparu'r gweithwyr 730 sy'n wynebu'r anawsterau mwyaf, ynghyd â hyd at bobl ifanc 730 nad ydynt mewn gwaith, [...]

Parhau Darllen

#CleanEnergy - Mae'r UE yn cefnogi fferm wynt fel arfer yn #Portugal gyda benthyciad € 60 miliwn

#CleanEnergy - Mae'r UE yn cefnogi fferm wynt fel arfer yn #Portugal gyda benthyciad € 60 miliwn

| Hydref 22, 2018

Yn erbyn cefndir Strategaeth Undeb Ynni y Comisiwn i sicrhau ynni diogel, fforddiadwy a chynaliadwy yn Ewrop, ymrwymiadau Cytundeb Paris i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd a gwthio moderneiddio economi a diwydiant Ewrop, mae'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd wedi rhoi € Benthyciad 60 miliwn i'r cwmni Windpwl Portiwgaleg. Mae'r benthyciad, sy'n cael ei gefnogi [...]

Parhau Darllen

#Portugal - Mae ASEau cyllideb yn ôl € 4.66m yn #JobSearchAid ar gyfer gweithwyr diswyddo 730

#Portugal - Mae ASEau cyllideb yn ôl € 4.66m yn #JobSearchAid ar gyfer gweithwyr diswyddo 730

| Hydref 12, 2018

Yn dilyn diswyddo gweithwyr tecstilau 1,161 mewn tair rhanbarth, dylai'r rhai mwyaf difreintiedig ymhlith y rhain dderbyn cymorth UE gwerth € 4,655,883 i helpu i ddod o hyd i swyddi newydd. Byddai'r mesurau, a ariannwyd gan y Gronfa Addasu Byd-eang Ewropeaidd (EGF), yn darparu'r gweithwyr 730 sy'n wynebu'r anawsterau mwyaf, ynghyd â hyd at bobl ifanc 730 nad ydynt mewn gwaith, [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae Portiwgal, Sbaen, Ffrainc yn cytuno i gymryd ymfudwyr #Aquarius

Mae Portiwgal, Sbaen, Ffrainc yn cytuno i gymryd ymfudwyr #Aquarius

| Medi 28, 2018

Fe wnaeth Ffrainc, Portiwgal a Sbaen yr wythnos hon daro bargen i fynd â mewnfudwyr o long achub y Môr Canoldir, Aquarius, dywedodd y Weinyddiaeth Mewnol Portiwgaleg, ar ôl i'r llywodraeth Eidalaidd wrthod gadael y doc y cwch, ysgrifennwch Axel Bugge, Brian Love, Jean-Baptiste Vey a Michel Rose. Dywedodd Portiwgal ei fod wedi cytuno cymryd 10 o'r 58 [...]

Parhau Darllen