Tag: Portiwgal

Mae'r Comisiynydd Stylianides yn ymweld â Phortiwgal, yn cynnal Deialog Dinasyddion ac yn urddo Arddangosfa #EUSavesLives ym Mhortimão

Mae'r Comisiynydd Stylianides yn ymweld â Phortiwgal, yn cynnal Deialog Dinasyddion ac yn urddo Arddangosfa #EUSavesLives ym Mhortimão

| Awst 2, 2019

Ar 1 Awst, cynhaliodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides (yn y llun) Ddeialog Dinasyddion ar amddiffyniad sifil Ewropeaidd a phwysigrwydd achubEU, yn Portimão, Portiwgal ac ymwelodd hefyd â System Rhybudd Cynnar Tsunami a osodwyd ar arfordir Portimão , lle bu’n dyst ac yn trafod ymdrechion Portiwgal ar rybudd cynnar […]

Parhau Darllen

#Portugal - buddsoddiad cydlyniant € 68 miliwn i uwchraddio #MinhoRailwayLine

#Portugal - buddsoddiad cydlyniant € 68 miliwn i uwchraddio #MinhoRailwayLine

| Awst 2, 2019

Mae'r Gronfa Cydlyniant yn buddsoddi bron i € 68 miliwn yng ngogledd Portiwgal, i uwchraddio rhan 92-km o reilffordd un trac Minho rhwng Nine a Valença, ar ffin Sbaen. Mae'r prosiect yn rhan o goridor rheilffordd Porto-Valença-Sbaen, sy'n chwarae rhan economaidd bwysig yn y rhanbarth. Yn ogystal, bydd yr uwchraddiad yn gwella cysur, diogelwch […]

Parhau Darllen

#Portugal #Socialists yn arwain arolwg etholiad, ond ni fyddent yn ennill mwyafrif

#Portugal #Socialists yn arwain arolwg etholiad, ond ni fyddent yn ennill mwyafrif

| Awst 1, 2019

Mae Sosialwyr dyfarniad Portiwgal yn parhau i fod yn ffefrynnau i ennill etholiad seneddol ym mis Hydref ond byddant yn methu â bachu mwyafrif llwyr, yn ôl arolwg barn newydd, yn ysgrifennu Catarina Demony. Gwelwyd Sosialwyr chwith canol y Prif Weinidog Antonio Costa (yn y llun) yn ennill 35.5% o’r bleidlais, yn ôl yr arolwg gan Multidados ar gyfer sianel deledu TVI a gyhoeddwyd ddydd Mawrth […]

Parhau Darllen

#Parhau tanau dan reolaeth rhannol, mae'r tywydd yn codi pryderon

#Parhau tanau dan reolaeth rhannol, mae'r tywydd yn codi pryderon

| Gorffennaf 23, 2019

Roedd tanau a ysgubodd ar draws canol Portiwgal am bron i oriau 48 o dan reolaeth rannol ddydd Llun (22 Gorffennaf), ond mae tywydd garw yn codi pryder y byddant yn fflamio eto, yn ysgrifennu Catarina Demony yn Lisbon a Miguel Pereira a Rafael Marchante yn Vila de Rei Macao. Y tri olaf o danau gwyllt a dorrodd allan […]

Parhau Darllen

Yr heddlu'n lansio ymchwiliad wrth i #Wildfire ysgubo canol Portiwgal

Yr heddlu'n lansio ymchwiliad wrth i #Wildfire ysgubo canol Portiwgal

| Gorffennaf 22, 2019

Roedd mwy na 800 o ddiffoddwyr tân yn brwydro yn erbyn tanau gwyllt yn ysgubo ar draws canol Portiwgal ddydd Sul (21 Gorffennaf), ar ôl rheoli dau dân arall a adawodd 20 o bobl wedi'u hanafu ac a ysgogodd awdurdodau i adael pentref yn rhannol, ysgrifennu Catarina Demony yn Lisbon a Miguel Pereira a Rafael Marchante yn Vila de Rei. Mewn datganiad a ryddhawyd ar […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun € 320 miliwn i gefnogi gosodiadau ynni biomas yn agos at goedwigoedd sydd mewn perygl o danau yn #Portugal

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun € 320 miliwn i gefnogi gosodiadau ynni biomas yn agos at goedwigoedd sydd mewn perygl o danau yn #Portugal

| Ionawr 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Portiwgaleg i gefnogi gosodiadau ynni biomas wedi'u lleoli yn agos at ardaloedd coedwig sy'n cael eu hystyried yn "beirniadol", oherwydd y risg o danau. Bydd y gosodiadau newydd yn cynhyrchu trydan a gwres a phŵer cyfunol (cogeneration). Nod y mesur yw annog perchnogion coedwigoedd i lanhau'r [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu dau benderfyniad sy'n argymell trethu porthladdoedd yn yr Eidal a Sbaen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu dau benderfyniad sy'n argymell trethu porthladdoedd yn yr Eidal a Sbaen

| Ionawr 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig, mewn dau benderfyniad ar wahân, bod yr Eidal a Sbaen yn alinio eu trethiant o borthladdoedd gyda rheolau cymorth gwladwriaethol. Mae cystadleuaeth draws-ffiniol yn chwarae rhan bwysig yn y sector porthladdoedd ac mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau bod chwarae yn y sector economaidd allweddol hwn. Mae porthladdoedd yn rhai nad ydynt yn economaidd (ee morwrol [...]

Parhau Darllen