Tag: Portiwgal

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun € 320 miliwn i gefnogi gosodiadau ynni biomas yn agos at goedwigoedd sydd mewn perygl o danau yn #Portugal

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun € 320 miliwn i gefnogi gosodiadau ynni biomas yn agos at goedwigoedd sydd mewn perygl o danau yn #Portugal

| Ionawr 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Portiwgaleg i gefnogi gosodiadau ynni biomas wedi'u lleoli yn agos at ardaloedd coedwig sy'n cael eu hystyried yn "beirniadol", oherwydd y risg o danau. Bydd y gosodiadau newydd yn cynhyrchu trydan a gwres a phŵer cyfunol (cogeneration). Nod y mesur yw annog perchnogion coedwigoedd i lanhau'r [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu dau benderfyniad sy'n argymell trethu porthladdoedd yn yr Eidal a Sbaen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu dau benderfyniad sy'n argymell trethu porthladdoedd yn yr Eidal a Sbaen

| Ionawr 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig, mewn dau benderfyniad ar wahân, bod yr Eidal a Sbaen yn alinio eu trethiant o borthladdoedd gyda rheolau cymorth gwladwriaethol. Mae cystadleuaeth draws-ffiniol yn chwarae rhan bwysig yn y sector porthladdoedd ac mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau bod chwarae yn y sector economaidd allweddol hwn. Mae porthladdoedd yn rhai nad ydynt yn economaidd (ee morwrol [...]

Parhau Darllen

Prosiect #BELLA: Bydd priffyrdd data digidol newydd yn dod â Ewrop a America Ladin yn nes ato

Prosiect #BELLA: Bydd priffyrdd data digidol newydd yn dod â Ewrop a America Ladin yn nes ato

| Ionawr 9, 2019

Mae'r contract i adeiladu cebl ffibr optig sy'n rhedeg o dan y Cefnfor Iwerydd a fydd yn cysylltu America Ladin ac Ewrop bellach mewn grym. Bwriedir i'r cebl drawsatllan newydd hon fod yn barod i'w ddefnyddio yn 2020 a bydd yn rhedeg rhwng Portiwgal a Brasil. Bydd yn darparu cysylltedd band eang uchel, yn hyrwyddo busnes, gwyddonol a diwylliannol [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo addasu rhaglenni #CohesionPolisi i ddiwallu anghenion buddsoddi #Portugal

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo addasu rhaglenni #CohesionPolisi i ddiwallu anghenion buddsoddi #Portugal

| Rhagfyr 13, 2018

Ar gais Portiwgal, roedd y Comisiwn yn goleuo'r broses o addasu un ar ddeg o raglenni Polisi Cydlyniant 2014-2020 i symud adnoddau lle mae eu hangen fwyaf yn awr. Caiff € 2.7 biliwn o gronfeydd Polisi Cydlyniant eu hailgyfeirio tuag at flaenoriaethau a ddiffinnir gan lywodraeth Portiwgal. Yng ngoleuni'r twf economaidd cadarn, bydd ailgynllunio cyllideb Cydlyniant Portiwgal yn galluogi [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan - € 190 miliwn ar gyfer busnesau Portreadaidd arloesol a chymdeithasol

#JunckerPlan - € 190 miliwn ar gyfer busnesau Portreadaidd arloesol a chymdeithasol

| Tachwedd 9, 2018

Yng nghyd-destun Uwchgynhadledd y We 2018 yn Lisbon ac ym mhresenoldeb Comisiynydd Moedas, llofnododd y Grŵp Banc Buddsoddi Ewropeaidd ddau gytundeb, ynghyd â € 190 miliwn, ar gyfer lansio dau gronfa ecwiti a reolir gan gwmnïau Vallis Capital Partners a Mastard Seed MAZE . Mae'r ddau gronfa'n elwa o gefnogaeth yr Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen