Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Portiwgal

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Mae Comisiynydd Rheoli Cymorth Dynol a Chrisis Christos Stylianides yn cyflwyno datganiad ar #ForestFires a stormydd marwol mewn sawl aelod-wladwriaethau

Mae Comisiynydd Rheoli Cymorth Dynol a Chrisis Christos Stylianides yn cyflwyno datganiad ar #ForestFires a stormydd marwol mewn sawl aelod-wladwriaethau

| Hydref 17, 2017 | 0 Sylwadau

"Heddiw mae ein holl feddyliau gyda'n dinasyddion sy'n dioddef o'r tanau coedwig difrifol ym Mhortiwgal a Sbaen a'r stormydd sy'n effeithio ar Iwerddon a'r Deyrnas Unedig. "Mae ein cydymdeimlad yn mynd i bawb sydd wedi colli anwyliaid yn anffodus ac rydym yn cymeradwyo'r ymatebwyr dewr cyntaf sy'n gweithio mewn amodau anodd i achub y [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 mis Mehefin, ASE o fwy nag aelod-wladwriaethau'r UE 20 a bum grŵp gwleidyddol yn Ewrop wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth ar gyfer goroeswyr Holocost a'u teuluoedd ceisio dychwelyd eiddo WW2 dwyn a ysbeilio. Saith deg un ASE, yn cynrychioli amrywiaeth eang o grwpiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol, cyhoeddi datganiad ar y cyd addawol [...]

Parhau Darllen

UE yn lansio Mechansim Amddiffyn Sifil i helpu #Portugal

UE yn lansio Mechansim Amddiffyn Sifil i helpu #Portugal

| Mehefin 19, 2017 | 0 Sylwadau

Cymorth Dyngarol a Chomisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides wedi cyhoeddi datganiad ar y tanau coedwig marwol ym Mhortiwgal. "Mae'r UE wedi actifadu ei Mecanwaith Amddiffyn Sifil. "Mae pob un o'n meddyliau gyda'r teuluoedd a chyfeillion y rhai a effeithir gan y tanau coedwig marwol sydd wedi taro sawl rhan o Bortiwgal. "Rydym yn mynegi ein cydymdeimlad [...]

Parhau Darllen

#Kazakhstan neidiau smotiau 15 ar Cystadleurwydd IMD Byd Safle

#Kazakhstan neidiau smotiau 15 ar Cystadleurwydd IMD Byd Safle

| Mehefin 12, 2017 | 0 Sylwadau

Kazakhstan dringo o 47th i le 32th yn Cystadleurwydd IMD Byd ranking, gwerthuso effeithlonrwydd busnes, cyllid cyhoeddus a'r economi yn y cartref. Mae'r safle newydd yn dangos Kazakhstan ragori yn datgan fel Sbaen, Saudi Arabia, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Yr Eidal, Rwsia, Twrci a Wcráin. "Kazakhstan wedi dangos y cynnydd mwyaf ar arian cyhoeddus a dangosyddion economi yn y cartref. Mae'r cyhoedd [...]

Parhau Darllen

seibiannau #Portugal rhengoedd fel perfformiwr bond ardal yr ewro seren

seibiannau #Portugal rhengoedd fel perfformiwr bond ardal yr ewro seren

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mewn gweithdroad mawr, Portiwgal wedi dod i'r amlwg fel y farchnad bond yn ardal yr ewro yn perfformio orau y flwyddyn y tu allan ychydig-masnachu Gwlad Groeg, gyda chymorth ei diffyg yn y gyllideb yn gwella economi a crebachu ac erbyn y bygythiad pylu o seibiant i fyny y bloc, yn ysgrifennu Dhara Ranasinghe. bondiau Portiwgaleg Meincnod 10-mlynedd wedi dychwelyd ychydig dros bedwar y cant hyd yn hyn eleni, tra bod ffurflenni [...]

Parhau Darllen