Tag: hiliaeth

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

| Medi 11, 2019

Mae hiliaeth sefydliadol yn drech na systemau cyfiawnder troseddol ledled yr UE ac mae'n effeithio ar y modd y mae troseddau hiliol yn cael eu cofnodi, eu hymchwilio a'u herlyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR) heddiw (11 Medi). “Ugain mlynedd ar ôl i Adroddiad Macpherson ddatgelu bod heddlu Prydain yn hiliol yn sefydliadol, rydyn ni nawr yn darganfod bod […]

Parhau Darllen

Schulz yn Auschwitz: "Yr ydym wedi dod at ei gilydd yma i gadw'r cof yn fyw '

Schulz yn Auschwitz: "Yr ydym wedi dod at ei gilydd yma i gadw'r cof yn fyw '

| Efallai y 8, 2015 | 0 Sylwadau

Talodd Martin Schulz deyrnged i bobl ifanc yn ystod ymweliad ag Auschwitz-Birkenau: “Rydych chi wedi dod â gobaith i'r lle tywyll hwn y gallwn ac y byddwn, gyda'n gilydd, yn brwydro yn erbyn gwrth-Semitiaeth a hiliaeth, anoddefgarwch, ac uwch-genedlaetholdeb bob cam o'r Roedd Llywydd y Senedd yn siarad â nhw fel rhan o'r “Trên 1,000 i […]

Parhau Darllen

S & D galwad am weithredu cryf yn erbyn datganiadau hiliol gan ASE pellaf ar y dde

S & D galwad am weithredu cryf yn erbyn datganiadau hiliol gan ASE pellaf ar y dde

| Gorffennaf 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Grŵp S & D yn galw ar y llywyddiaeth y Senedd Ewropeaidd i gymryd camau cryf yn erbyn asgell dde ASE Pwyleg Janusz Korwin-Mikke (yn y llun), yn dilyn ei sylwadau yn ystod trafodaeth y cyfarfod llawn ar ddiweithdra ymhlith pobl ifanc, ar 16 Gorffennaf yn Strasbourg. Cymryd y llawr yn y Siambr, cyfeiriodd Korwin-Mikke sawl gwaith i bobl ddu fel "niggers", gan ddadlau bod y [...]

Parhau Darllen

Uwchgynhadledd Roma Ewropeaidd 'siarad dim ond melys'

Uwchgynhadledd Roma Ewropeaidd 'siarad dim ond melys'

| Mawrth 31, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Uwchgynhadledd Roma Ewropeaidd y trydydd, sy'n cael ei threfnu gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 4 Ebrill yn Mrwsel, yn ymddangos yn debygol o fod yr un "siarad melys" fel yr blaenorol dau Uwchgynadleddau (2008, 2010), heb unrhyw ganlyniad pendant i roi terfyn ar apartheid Roma, gwladweinydd crefyddol Rajan Zed Dywedodd yn Nevada (US) heddiw (31 Mawrth). Zed, sydd yn llywydd Cymdeithas Universal [...]

Parhau Darllen

Diwrnod Cofio'r Holocost Rhyngwladol: Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i troseddoli gwrthod droseddau yn erbyn dynoliaeth

Diwrnod Cofio'r Holocost Rhyngwladol: Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i troseddoli gwrthod droseddau yn erbyn dynoliaeth

| Ionawr 27, 2014 | 0 Sylwadau

Yn erbyn y cefndir o Ddiwrnod Cofio'r Holocost Rhyngwladol Heddiw (27 Ionawr), yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd yn canfod nad yw'r rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau wedi gweithredu rheolau'r UE a gynlluniwyd i fynd i'r afael â throseddau casineb hiliol a xenophobic eto yn gywir. Aelod-wladwriaethau a fabwysiadwyd yn unfrydol y Penderfyniad Fframwaith 2008 ar fynd i'r afael â hiliaeth a senoffobia trwy gyfraith droseddol, ac eto cyfreithiau cenedlaethol mewn [...]

Parhau Darllen