Tag: Ffyrdd

Rôl hanfodol Tsieina yn #APEC

Rôl hanfodol Tsieina yn #APEC

| Tachwedd 20, 2017 | 0 Sylwadau

Yn 1994 sefydlwyd nodau Bogor yn APEC gyda'r nod o gyflawni 2020 yn faes o fasnach rydd a buddsoddiad ymysg pob economi aelod, ond o fewn tair blynedd o'r dyddiad hwnnw, bydd yn anodd cyrraedd yr amcan hwnnw. Dyna pam rai blynyddoedd yn ôl y syniad o gael Masnach Rydd [...]

Parhau Darllen

Eglurder, effeithlonrwydd ac yn hanfodol thegwch yn #RoadInitiatives newydd

Eglurder, effeithlonrwydd ac yn hanfodol thegwch yn #RoadInitiatives newydd

| Ebrill 10, 2017 | 0 Sylwadau

Rhaid i'r cynigion deddfwriaethol Menter Road Comisiwn Ewropeaidd yn sicrhau bod y diwydiant yn aros yn hyfyw ac yn parhau i fod yn sail economi'r Undeb Ewropeaidd. Rhaid i'r cynigion newydd yn cefnogi datblygiad pellach system drafnidiaeth Ewropeaidd fodern ac integredig sy'n gweithredu mewn amgylchedd teg, cystadleuol. Ar ddiwedd mis Mai, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi [...]

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop yn cytuno € 17 biliwn o fenthyciadau ac yn cymeradwyo strategaethau benthyca yn yr hinsawdd

Banc Buddsoddi Ewrop yn cytuno € 17 biliwn o fenthyciadau ac yn cymeradwyo strategaethau benthyca yn yr hinsawdd

| Medi 23, 2015 | 0 Sylwadau

Heddiw, cymeradwyodd EIB, sefydliad benthyca hirdymor Ewrop, fwy na € 17 biliwn o fenthyciadau newydd i gefnogi buddsoddiad mewn telathrebu, seilwaith dŵr, ynni adnewyddadwy, ffyrdd, ysgolion ac ysbytai, a benthyca â chefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnesau bach ar draws Ewrop ac o amgylch byd. Hefyd, rhoddodd Banc Buddsoddi Ewrop ei gefnogaeth i weithredu hinsawdd newydd [...]

Parhau Darllen

ystadegau diogelwch ffyrdd y Comisiwn yn dangos gwelliant bach ar gyfer 2014

ystadegau diogelwch ffyrdd y Comisiwn yn dangos gwelliant bach ar gyfer 2014

| Mawrth 24, 2015 | 0 Sylwadau

Yn dilyn dwy flynedd o ostyngiad cadarn yn nifer y bobl a laddwyd ar ffyrdd Ewrop, mae'r adroddiadau cyntaf ar farwolaethau ar y ffordd yn 2014 yn siomedig. Yn ôl y ffigyrau a ryddhawyd heddiw (24 Mawrth), mae nifer y marwolaethau ar y ffyrdd wedi gostwng oddeutu 1% o'i gymharu â 2013. Mae hyn yn dilyn y gostyngiad 8% yn 2012 a 2013. [...]

Parhau Darllen

allyriadau peiriannau Non-ffordd

allyriadau peiriannau Non-ffordd

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Erbyn Laure de Hauteclocque a Kestutis Balvocius, yr UE Rhifyn Tracker Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu newid y ddeddfwriaeth bresennol ar terfynau allyrru o beiriannau gosod mewn peiriannau symudol heb ffordd. Mae hyn yn cwmpasu dosbarth mawr o gynhyrchion yn amrywio o arddio bach ac offer llaw (peiriannau torri lawnt, llifiau cadwyn), i peiriannau adeiladu (cloddwyr, llwythwyr, teirw dur), amaethyddol [...]

Parhau Darllen

Trafnidiaeth: € 11.9 biliwn i wella cysylltiadau Ewropeaidd

Trafnidiaeth: € 11.9 biliwn i wella cysylltiadau Ewropeaidd

| Medi 11, 2014 | 0 Sylwadau

Heddiw (11 Medi) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwahodd aelod-wladwriaethau i gynnig prosiectau i ddefnyddio € 11.9 biliwn o arian yr UE i wella cysylltiadau trafnidiaeth Ewropeaidd. Dyma'r swm unigol mwyaf erioed o arian yr UE a glustnodwyd ar gyfer seilwaith trafnidiaeth. mae gan aelod-wladwriaethau hyd at 26th Chwefror 2015 i gyflwyno eu ceisiadau. Bydd yr arian yn cael ei ganolbwyntio ar hyd naw [...]

Parhau Darllen