Tag: Rwsia

Ymdrinn â rheolaeth: polisi'r DU tuag at #Russia ar ôl ymosodiad Salisbury

Ymdrinn â rheolaeth: polisi'r DU tuag at #Russia ar ôl ymosodiad Salisbury

| Tachwedd 1, 2018

Nid yw geiriau a gweithredoedd llywodraeth y DU yn dal i gael eu cydamseru. Mae hynny'n rysáit am drafferth. Cymrawd Cyswllt Duncan Allan, Rwsia ac Eurasia, Chatham House Yr ymosodiad nerf-asiant ar Sergey a Sgrial Llys Yulia yn Salisbury ar 4 Mawrth Nid oedd 2018 yn unig yn groes i sofraniaeth y DU. Roedd hefyd yn bolisi'r DU [...]

Parhau Darllen

Gofynnwyd am amddiffyniad ar gyfer llywodraethau #Rwsiaidd yn y DU

Gofynnwyd am amddiffyniad ar gyfer llywodraethau #Rwsiaidd yn y DU

| Hydref 26, 2018

Wrth i bensiwn barn Rwsia ddod i'r amlwg yn dangos mai dim ond 3% o'r Rwsiaid a arolygwyd yn credu bod gwasanaethau diogelwch eu cenedl yn gyfrifol am yr ymgais i lofruddio cyn-ysbïwr Sergei Sgriwial, codwyd pryderon ynghylch y risgiau i eithriad Rwsia arall (yn y llun) yn y DU. Gofynnwyd i Swyddfa Gartref Prydain pa amddiffyniad sy'n cael ei ddarparu [...]

Parhau Darllen

#NordStream2

#NordStream2

| Hydref 5, 2018

Cynhaliwyd Fforwm Nwy Rhyngwladol 8th St Petersburg yr wythnos diwethaf yn y brifddinas gogleddol Rwsia, gan ddarparu llwyfan ar gyfer deialog sylweddol rhwng arweinwyr diwydiant nwy, arbenigwyr y llywodraeth a diwydiant. Mae'r fforwm yn ddigwyddiad unigryw o ddiwydiant nwy yn Rwsia: heblaw am raglen arddangos helaeth, mae'n rhoi cyfle eang ar gyfer [...]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn datgelu #Russia #CyberAttacks

Mae'r DU yn datgelu #Russia #CyberAttacks

| Hydref 4, 2018

Heddiw (4 Hydref), gall y DU a'i chynghreiriaid ddatgelu ymgyrch gan y GRU, y gwasanaeth cudd-wybodaeth milwrol Rwsia, ymosodiadau seiber anhygoel a di-hid yn targedu sefydliadau gwleidyddol, busnesau, cyfryngau a chwaraeon. Mae'r Ganolfan Genedlaethol Cyber ​​Security (NCSC) wedi nodi bod nifer o seiber actorion yn hysbys iawn eu bod wedi bod yn cynnal ymosodiadau seiber [...]

Parhau Darllen

Roedd ymarferion #Vostok Rwsia yn cynllunio a dangos yn ddifrifol

Roedd ymarferion #Vostok Rwsia yn cynllunio a dangos yn ddifrifol

| Medi 20, 2018

Roedd driliau enfawr Rwsia yn ddau beth ar unwaith: milwr milwrol lle'r oedd milwyr yn profi paratoadau ymladd, ac ymarfer diplomyddol yn tynnu sylw at gysylltiadau â Tsieina ac wedi'u hanelu at y Gorllewin. Cymrawd Ymchwil Mathieu Boulègue, Rwsia ac Eurasia @matboulegue LinkedIn milwyr Rwsia, Tsieineaidd a Mongoleg a gorymdaith offer milwrol yn ystod y driliau milwrol Vostok-2018. Llun: [...]

Parhau Darllen

#Russia - Mae'r Llywodraeth yn beirniadu Putin am driniaeth #JehovahsWitnesses

#Russia - Mae'r Llywodraeth yn beirniadu Putin am driniaeth #JehovahsWitnesses

| Medi 18, 2018

Mewn symudiad syndod, mae cangen o lywodraeth Rwsia wedi galw am weithredoedd heddluoedd a heddluoedd y llywodraeth wrth orfodi gwaharddiad Jehovah Witnesses, yn ysgrifennu Derek Welch. Digwyddodd y gwaharddiad y llynedd pan labelodd Goruchaf Lys Rwsia'r enwad crefyddol yn "sefydliad eithafol". Mae hyn wedi arwain at [...]

Parhau Darllen

Mae CYFALAF SOVA yn cynnal digwyddiad Siambr Fasnach Russo-Brydeinig ym Mhencadlys SOVA yn Llundain

Mae CYFALAF SOVA yn cynnal digwyddiad Siambr Fasnach Russo-Brydeinig ym Mhencadlys SOVA yn Llundain

| Medi 12, 2018

Cynhaliodd SOVA Capital Limited, cwmni broceriaeth sefydliadol annibynnol blaenllaw Rwsia, gynnal digwyddiad o Siambr Fasnach Russo-Brydeinig (RBCC) ar Fedi 11 yn swyddfa SOVA yn Ninas Llundain, lle cyflwynwyd aelodau newydd o'r sefydliad. Datblygu masnach a chydweithrediad rhwng y Deyrnas Unedig a Rwsia trwy gynrychioli [...]

Parhau Darllen