Tag: Sassoli

#Brexit - Datganiad gan David Sassoli, llywydd Senedd Ewrop

#Brexit - Datganiad gan David Sassoli, llywydd Senedd Ewrop

| Hydref 9, 2019

Datganiad gan David Sassoli (yn y llun), llywydd Senedd Ewrop yn dilyn ei gyfarfod â Phrif Weinidog y DU, Boris Johnson. “Rwyf newydd gael cyfarfod gyda’r Prif Weinidog Johnson. Deuthum yma yn y gobaith hyderus o glywed cynigion a allai symud trafodaethau ymlaen. Fodd bynnag, rhaid imi nodi na fu unrhyw gynnydd. “Fel […]

Parhau Darllen

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

Llywydd y Senedd Newydd yn talu teyrnged i ddioddefwyr #Terrorism

| Gorffennaf 8, 2019

David Sassoli yng ngorsaf Maelbeek ym Mrwsel Aeth Llywydd newydd y Senedd, David Sassoli (yn y llun) i orsaf fetro Maelbeek ym Mrwsel ar 5 Gorffennaf i dalu teyrnged i holl ddioddefwyr terfysgaeth. “Ar fy niwrnod cyntaf fel llywydd Senedd Ewrop, roeddwn i eisiau talu teyrnged i ddioddefwyr terfysgaeth yn y […]

Parhau Darllen

#Transport: Cytundeb ar agor y farchnad rheilffordd i deithwyr yr UE

#Transport: Cytundeb ar agor y farchnad rheilffordd i deithwyr yr UE

| Ebrill 25, 2016 | 0 Sylwadau

Mae cytundeb dros dro i agor y farchnad yr UE ar gyfer trafnidiaeth rheilffyrdd i deithwyr domestig ac i sicrhau amodau cyfartal ar gyfer cwmnïau rheilffordd wedi ei gyrraedd gan y Senedd a Chyngor Ewrop negodwyr. Mae'n anelu at roi hwb i ansawdd y gwasanaethau a gynigir i deithwyr ac i wella perfformiad y sector rheilffyrdd. Byddai'r rheolau newydd [...]

Parhau Darllen