Tag: diogelwch

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo blwch offer yr UE ar gyfer rhwydweithiau # 5G diogel

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo blwch offer yr UE ar gyfer rhwydweithiau # 5G diogel

| Ionawr 29, 2020

Yn gynnar yn 2019, galwodd penaethiaid llywodraeth Ewrop am ddull cydunol i fynd i’r afael â mater diogelwch 5G. Heddiw (29 Ionawr), cyflwynodd y Comisiwn ei flwch offer o fesurau lliniaru y cytunwyd arnynt mewn cydweithrediad agos â gwledydd yr UE i fynd i’r afael â risgiau sy’n gysylltiedig â chyflwyno rhwydweithiau symudol 5G. Trwy'r blwch offer, mae gwledydd yr UE yn ymrwymo i symud ymlaen mewn cyd […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn galw ar yr Unol Daleithiau i addasu ei ddull o fynd i'r afael â seiberddiogelwch yn effeithiol

Mae #Huawei yn galw ar yr Unol Daleithiau i addasu ei ddull o fynd i'r afael â seiberddiogelwch yn effeithiol

| Efallai y 30, 2019

Ffeiliodd Huawei gynnig am ddyfarniad cryno fel rhan o'r broses i herio cyfansoddiadoldeb Adran 889 o Ddeddf Awdurdodi Amddiffyn Cenedlaethol 2019 (2019 NDAA) ar Fai 29, 2019. Galwodd hefyd ar lywodraeth yr Unol Daleithiau i atal ei ymgyrch yn erbyn y wladwriaeth yn erbyn Huawei oherwydd ni fydd yn cyflawni seiberddiogelwch. Gwahardd Huawei gan ddefnyddio […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Mae'r UE yn cau bylchau rhwng systemau gwybodaeth ar gyfer diogelwch, ffiniau a rheoli mudo

#SecurityUnion - Mae'r UE yn cau bylchau rhwng systemau gwybodaeth ar gyfer diogelwch, ffiniau a rheoli mudo

| Efallai y 16, 2019

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu cynnig y Comisiwn i gau bylchau diogelwch pwysig drwy wneud i systemau gwybodaeth yr UE ar gyfer diogelwch, ymfudo a rheoli ffiniau gydweithio mewn ffordd fwy deallus ac wedi'i thargedu. Blaenoriaeth wleidyddol ar gyfer 2018-2019, bydd y mesurau rhyngweithredu yn sicrhau bod gardiau ffiniol a swyddogion yr heddlu yn gallu cael gafael ar y wybodaeth gywir pryd bynnag a ble bynnag y bo angen […]

Parhau Darllen

UE-Ciwba: Cytundeb arwyddocaol sy'n dod i rym ar 1 Tachwedd

UE-Ciwba: Cytundeb arwyddocaol sy'n dod i rym ar 1 Tachwedd

| Hydref 31, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd pennod newydd yng nghysylltiadau UE-Cuba yn cael ei farcio yfory, ar 1 Tachwedd 2017, gyda gychwyn cais dros dro o'r cytundeb cyntaf erioed rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Chiwba - y Cytundeb Deialog Gwleidyddol a Chydweithredu. "Mae'r UE a Chiwba yn troi tudalen yn wirioneddol, ac mae'r bennod newydd o'n partneriaeth yn dechrau [...]

Parhau Darllen

#Horizon2020: Y Comisiwn i fuddsoddi € 30 biliwn mewn atebion newydd ar gyfer heriau cymdeithasol ac arloesi arloesol

#Horizon2020: Y Comisiwn i fuddsoddi € 30 biliwn mewn atebion newydd ar gyfer heriau cymdeithasol ac arloesi arloesol

| Hydref 27, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (27 Hydref) cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd sut y bydd yn gwario € 30 biliwn o raglen gyllido ymchwil ac arloesi yr UE Horizon 2020 yn ystod 2018-2020, gan gynnwys € 2.7bn i gychwyn Cyngor Arloesi Ewropeaidd. Mae Horizon 2020, rhaglen ariannu ymchwil ac arloesi € 77bn yr UE, yn cefnogi rhagoriaeth wyddonol yn Ewrop ac wedi cyfrannu at ddatblygiadau gwyddonol proffil uchel [...]

Parhau Darllen

Yr wythnos sydd i ddod yn Senedd Ewrop: #Security, # gwrthderfysgaeth, #climate change

Yr wythnos sydd i ddod yn Senedd Ewrop: #Security, # gwrthderfysgaeth, #climate change

| Medi 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Senedd Ewrop yn ei ail wythnos yn ôl ar ôl toriad yr haf. Bydd y pwyllgorau'n edrych ar wrthderfysgaeth, diogelwch, newid yn yr hinsawdd ac atebolrwydd amgylcheddol. Bydd y grwpiau gwleidyddol yn trafod paratoadau ar gyfer y sesiwn lawn nesaf yn Strasbwrg a rhaglen waith y Comisiwn ar gyfer 2018. Gwrthderfysgaeth. Gwrthderfysgaeth a'r angen i wella cyfnewid gwybodaeth [...]

Parhau Darllen

#POTUSAbroad: Trump yn cyfarfod llywyddion UE, anghytundeb ar #Russia

#POTUSAbroad: Trump yn cyfarfod llywyddion UE, anghytundeb ar #Russia

| Efallai y 25, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (25 Mai) Donald Tusk, llywydd y Cyngor Ewropeaidd, a Jean-Claude Juncker, llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ac Antonio Tajani, llywydd y Senedd Ewrop, yn cyfarfod Donald Trump, llywydd yr Unol Daleithiau. Mae hyn yn y cyfarfod cyntaf rhwng arweinwyr, yn ysgrifennu Catherine Feore. Ar ôl y cyfarfod, dywedodd Tusk a drafodwyd nifer o faterion gan gynnwys [...]

Parhau Darllen