Tag: Singapore

#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

| Ebrill 23, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniad y trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda Japan a'r cytundebau masnach a buddsoddi gyda Singapore i'r Cyngor. Dyma'r cam cyntaf tuag at lofnod a chasgliad y cytundebau hyn. Casgliad cyflym a gweithrediad cyflym y cytundeb masnach pwysicaf erioed wedi'i drafod gan [...]

Parhau Darllen

Beth y mae'r penderfyniad y llys UE-Singapore olygu i # Brexit bargen ôl-fasnach? (Spoiler Alert: trychineb)

Beth y mae'r penderfyniad y llys UE-Singapore olygu i # Brexit bargen ôl-fasnach? (Spoiler Alert: trychineb)

| Efallai y 16, 2017 | 0 Sylwadau

Mae llawer o Brexiteers brwsio oddi ar y problemau y gallai'r DU eu hwynebu y tu allan i'r Farchnad Sengl, Ardal Economaidd Ewropeaidd a Thollau undeb fel poppycock. Ar gyfer Brexiteers, mae popeth yn cael ei datrys yn syml iawn; eu Riposte: 'Byddwn yn jyst yn dod yn Singapore-on-Thames: trethi isel, ychydig yn y ffordd o hawliau llafur a llawer iawn mwy heulog. Bingo! ' Rwy'n aralleirio, ond [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

#StrongerIn: Brexiteers herfeiddiol yn wyneb y dystiolaeth

| Efallai y 16, 2016 | 0 Sylwadau

Mae criw o brysur-gyrff, benderfynol o danseilio sofraniaeth genedlaethol Prydain, wedi ysgrifennu llythyr gan ddadlau y byddai'n gamgymeriad ar gyfer y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhain yn bradwyr, mae bron 200 o ran nifer, ffoniwch economegwyr eu hunain ac maent i'w cael yn llechu yn "prifysgolion" a "melinau trafod" ar draws y DU o St. [...]

Parhau Darllen

#EnergyExchange: EEX caffael Exchange Cleartrade

#EnergyExchange: EEX caffael Exchange Cleartrade

| Ebrill 14, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd y Gyfnewidfa Ewropeaidd Ynni (EEX), cyfnewid ynni blaenllaw yn Ewrop, rhan o Grŵp Börse Deutsche, caffael y cyfrannau sy'n weddill yn y Gyfnewidfa Cleartrade-seiliedig Singapore (CLTX) o Freight Buddsoddwr Holdings. bydd y trafodiad yn dod i rym fel o 15th Ebrill 2016. Gyda'r trafodiad hwn, EEX yn cryfhau ymhellach ei hymrwymiad i ddod yn cyfnewid nwyddau byd-eang [...]

Parhau Darllen

Cytunodd triliwn-ewro cytundeb byd-eang masnach uwch-dechnoleg

Cytunodd triliwn-ewro cytundeb byd-eang masnach uwch-dechnoleg

| Gorffennaf 27, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, Tsieina ac mae'r mwyafrif helaeth o'r Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yr aelodau a oedd yn cymryd rhan yn y trafodaethau a gytunwyd ar 24 Gorffennaf i ddileu dyletswyddau arfer ar 201 cynnyrch uwch-dechnoleg. Mae ymestyn y Cytundeb Technoleg Gwybodaeth 1996 (ITA) yw'r fargen tariff-dorri mwyaf yn y WTO yn bron [...]

Parhau Darllen

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r trychinebau yn yr Wcrain a'r Dwyrain Canol ymysg y prif bynciau trafod gan Aelodau o Senedd Ewrop yn ystod y cyfarfod llawn o Chwefror yn Strasbourg. O flaen (12 Chwefror) uwchgynhadledd Ewropeaidd anghyffredin ddydd Iau, hefyd yn trafod Senedd mesurau diogelwch megis cyfnewid cofnodion enw i deithwyr rhwng aelod-wladwriaethau i well trac amau ​​terfysgol. Mae hefyd yn gofyn [...]

Parhau Darllen