Tag: Singapore

#EnergyExchange: EEX caffael Exchange Cleartrade

#EnergyExchange: EEX caffael Exchange Cleartrade

| Ebrill 14, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd y Gyfnewidfa Ewropeaidd Ynni (EEX), cyfnewid ynni blaenllaw yn Ewrop, rhan o Grŵp Börse Deutsche, caffael y cyfrannau sy'n weddill yn y Gyfnewidfa Cleartrade-seiliedig Singapore (CLTX) o Freight Buddsoddwr Holdings. bydd y trafodiad yn dod i rym fel o 15th Ebrill 2016. Gyda'r trafodiad hwn, EEX yn cryfhau ymhellach ei hymrwymiad i ddod yn cyfnewid nwyddau byd-eang [...]

Parhau Darllen

Cytunodd triliwn-ewro cytundeb byd-eang masnach uwch-dechnoleg

Cytunodd triliwn-ewro cytundeb byd-eang masnach uwch-dechnoleg

| Gorffennaf 27, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, Tsieina ac mae'r mwyafrif helaeth o'r Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yr aelodau a oedd yn cymryd rhan yn y trafodaethau a gytunwyd ar 24 Gorffennaf i ddileu dyletswyddau arfer ar 201 cynnyrch uwch-dechnoleg. Mae ymestyn y Cytundeb Technoleg Gwybodaeth 1996 (ITA) yw'r fargen tariff-dorri mwyaf yn y WTO yn bron [...]

Parhau Darllen

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r trychinebau yn yr Wcrain a'r Dwyrain Canol ymysg y prif bynciau trafod gan Aelodau o Senedd Ewrop yn ystod y cyfarfod llawn o Chwefror yn Strasbourg. O flaen (12 Chwefror) uwchgynhadledd Ewropeaidd anghyffredin ddydd Iau, hefyd yn trafod Senedd mesurau diogelwch megis cyfnewid cofnodion enw i deithwyr rhwng aelod-wladwriaethau i well trac amau ​​terfysgol. Mae hefyd yn gofyn [...]

Parhau Darllen

penderfyniadau Cyntaf 'cywerthedd' ar gyfer cyfundrefnau rheoleiddio gwrthbarti canolog a fabwysiadwyd

| Hydref 30, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi heddiw (30 Hydref) mabwysiadu ei benderfyniadau 'cywerthedd' cyntaf ar gyfer y cyfundrefnau rheoleiddio gwrthbartion canolog (CCPs) yn Awstralia, Hong Kong, Japan a Singapore. Bydd y CCP yn y awdurdodaethau trydedd wlad yn gallu cael cydnabyddiaeth yn yr UE, ac felly gellir eu defnyddio gan gyfranogwyr y farchnad i glirio OTC safonedig [...]

Parhau Darllen

UE yn cytuno ar reolau i reoli anghydfodau buddsoddwr-wladwriaeth

UE yn cytuno ar reolau i reoli anghydfodau buddsoddwr-wladwriaeth

| Awst 28, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd heddiw (28 Awst) wedi cymryd cam pwysig tuag at greu polisi buddsoddi cynhwysfawr yr UE, gyda chyhoeddi Rheoliad yn nodi set newydd o reolau i reoli anghydfodau dan gytundebau buddsoddiad yr UE gyda'i bartneriaid masnachu. Mae'r rheolau - a nodir yn y Rheoliad ar gyfrifoldeb ariannol o dan y dyfodol [...]

Parhau Darllen

Mae wyth aelod-wladwriaethau o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig 'credinwyr ofyn a'i anffyddwyr yn y carchar'

Mae wyth aelod-wladwriaethau o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig 'credinwyr ofyn a'i anffyddwyr yn y carchar'

| Rhagfyr 30, 2013 | 0 Sylwadau

Mae Hawliau Dynol heb Ffiniau (HRWF) newydd gyhoeddi ei Rhestr Carcharorion Rhyddid Crefyddol neu Gred y Byd - mae tri aelod-wladwriaeth newydd etholedig Cyngor Hawliau Dynol y CU a phump aelod arall ar ei restr o wledydd 24: Tsieina, Moroco a Saudi Arabia ac India, Indonesia, Kazakhstan, Libya a De Korea yn y drefn honno. [...]

Parhau Darllen

UE a Singapore destun presennol cytundeb masnach rydd cynhwysfawr

UE a Singapore destun presennol cytundeb masnach rydd cynhwysfawr

| Medi 21, 2013 | 0 Sylwadau

Ar 20 mis Medi, yr UE a Singapore rhyddhau testun un o'r cytundebau masnach mwyaf cynhwysfawr y maent wedi trafod erioed. Mae'n fargen UE cyntaf gydag economi Asiaidd Southeast ac mae ganddo'r potensial i agor y drws i Cytundebau Masnach Rydd (FTAs) gyda gwledydd eraill o'r rhanbarth. Mae rhyddhau [...]

Parhau Darllen