Tag: Slofenia

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo pecyn ymrwymiad Slofenia newydd ar gyfer #NovaLjubljanskaBanka #NLB

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo pecyn ymrwymiad Slofenia newydd ar gyfer #NovaLjubljanskaBanka #NLB

| Awst 16, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad bod cymorth Slofenia i Nova Ljubljanska Banka (NLB) yn parhau'n gydnaws â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE ar sail pecyn ymrwymiad newydd a gyflwynwyd gan awdurdodau Slofenia ar 13 Gorffennaf 2018. Mae Slofenia wedi ymrwymo'n gadarn i amserlen uchelgeisiol ar gyfer gwerthu NLB gyda chyfran gwerthiant cyntaf o [...]

Parhau Darllen

Nid yw llywydd #Slovenia yn enwebu unrhyw ymgeisydd i'r prif weinidog

Nid yw llywydd #Slovenia yn enwebu unrhyw ymgeisydd i'r prif weinidog

| Gorffennaf 24, 2018

Dywedodd Llywydd Slofenia Borut Pahor (yn y llun) wrth y senedd ddydd Llun (23 Gorffennaf) na fyddai'n enwebu unrhyw ymgeisydd i'r prif weinidog gan nad oes unrhyw blaid yn mwynhau cefnogaeth fwyafrifol yn y senedd, yn ysgrifennu Marja Novak. Cynhaliodd Slofenia etholiad cenedlaethol ar 3 Mehefin, a enillwyd gan y Blaid Ddemocrataidd Slofeneg sy'n gwrth-fewnfudwyr (SDS). Nid oes ganddo bartneriaid clymblaid posibl i ffurfio llywodraeth. Dan [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 Mehefin, mae ASEau o fwy nag aelod-wladwriaethau 20 yr UE a phum grŵp gwleidyddol Ewropeaidd wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth i oroeswyr yr Holocost a'u teuluoedd sy'n ceisio dychwelyd eiddo WW2 wedi'i ddwyn a'i ddileu. Cyhoeddodd saith deg un ASE, sy'n cynrychioli ystod eang o grwpiau o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol, ddatganiad ar y cyd yn addawol [...]

Parhau Darllen