Tag: Slofenia

#Slovenia - Mae'r Polisi Cydlyniant yn uwchraddio'r adran reilffyrdd yn #Maribor

#Slovenia - Mae'r Polisi Cydlyniant yn uwchraddio'r adran reilffyrdd yn #Maribor

| Awst 23, 2019

Mae'r UE yn buddsoddi € 101 miliwn o'r Gronfa Cydlyniant i uwchraddio'r rhan reilffordd rhwng dinasoedd Slofenia Maribor ac Šentilj, ger y ffin ag Awstria i gyfeiriad Graz. Nod gwaith a ariennir gan yr UE yw lleihau amseroedd teithio, cynyddu cyflymder yn ogystal â diogelwch rheilffyrdd a sicrhau mwy o gapasiti cludo nwyddau ar y lein. Mae'r […]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo pecyn ymrwymiad Slofenia newydd ar gyfer #NovaLjubljanskaBanka #NLB

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo pecyn ymrwymiad Slofenia newydd ar gyfer #NovaLjubljanskaBanka #NLB

| Awst 16, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad bod cymorth Slofenia i Nova Ljubljanska Banka (NLB) yn parhau'n gydnaws â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE ar sail pecyn ymrwymiad newydd a gyflwynwyd gan awdurdodau Slofenia ar 13 Gorffennaf 2018. Mae Slofenia wedi ymrwymo'n gadarn i amserlen uchelgeisiol ar gyfer gwerthu NLB gyda chyfran gwerthiant cyntaf o [...]

Parhau Darllen

Nid yw llywydd #Slovenia yn enwebu unrhyw ymgeisydd i'r prif weinidog

Nid yw llywydd #Slovenia yn enwebu unrhyw ymgeisydd i'r prif weinidog

| Gorffennaf 24, 2018

Dywedodd Llywydd Slofenia Borut Pahor (yn y llun) wrth y senedd ddydd Llun (23 Gorffennaf) na fyddai'n enwebu unrhyw ymgeisydd i'r prif weinidog gan nad oes unrhyw blaid yn mwynhau cefnogaeth fwyafrifol yn y senedd, yn ysgrifennu Marja Novak. Cynhaliodd Slofenia etholiad cenedlaethol ar 3 Mehefin, a enillwyd gan y Blaid Ddemocrataidd Slofeneg sy'n gwrth-fewnfudwyr (SDS). Nid oes ganddo bartneriaid clymblaid posibl i ffurfio llywodraeth. Dan [...]

Parhau Darllen