Tag: Slofenia

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 mis Mehefin, ASE o fwy nag aelod-wladwriaethau'r UE 20 a bum grŵp gwleidyddol yn Ewrop wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth ar gyfer goroeswyr Holocost a'u teuluoedd ceisio dychwelyd eiddo WW2 dwyn a ysbeilio. Saith deg un ASE, yn cynrychioli amrywiaeth eang o grwpiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol, cyhoeddi datganiad ar y cyd addawol [...]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn agor drefn torri yn erbyn #Slovenia

Y Comisiwn yn agor drefn torri yn erbyn #Slovenia

| Efallai y 5, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd y cam cyntaf mewn trefn torri yn erbyn Slofenia mewn perthynas â chipio Banc Canolog Ewrop (ECB) Gwybodaeth a gynhaliwyd yn y Banc Canolog o Slofenia yn 2016. Mae'r cam hwn yn cymryd ar ffurf Llythyr Hysbysiad Ffurfiol. Ar 6 2016 Gorffennaf, yng nghyd-destun [...]

Parhau Darllen

#FYROM: ASEau yn asesu diwygio ymdrechion Montenegro a FYROM yn 2015

#FYROM: ASEau yn asesu diwygio ymdrechion Montenegro a FYROM yn 2015

| Mawrth 11, 2016 | 0 Sylwadau

Os gall hen Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia torri ei sefyllfa amhosibl lle gwleidyddol presennol, gynnal etholiadau rhydd a theg yn fuan ac yn rhoi ei diwygiadau ôl ar y trywydd, yna ni ddylai fod unrhyw rwystrau pellach i gychwyn trafodaethau UE ag ef, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop mewn penderfyniad pleidleisio ar Iau (Mawrth 10). Mewn penderfyniad ar wahân, maent yn [...]

Parhau Darllen

#InternationalWomensDay: Cyflogaeth rhan-amser o fenywod yn yr UE yn cynyddu yn sylweddol gyda nifer o blant

#InternationalWomensDay: Cyflogaeth rhan-amser o fenywod yn yr UE yn cynyddu yn sylweddol gyda nifer o blant

| Mawrth 7, 2016 | 0 Sylwadau

Yn 2014, mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn sefyll ar 16.1% yn yr Undeb Ewropeaidd. Mewn geiriau eraill, mae menywod a enillir ar 84 cents gyfartaledd ar gyfer pob ewro dyn yn gwneud yr awr. Ar draws yr holl aelod-wladwriaethau, y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn 2014 yn amrywio o lai na 5% yn Slofenia a Malta i fwy na 20% yn Estonia, [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Cyfarfod Warsaw lefel uchel cofleidio meddygaeth personol

#EAPM: Cyfarfod Warsaw lefel uchel cofleidio meddygaeth personol

| Mawrth 3, 2016 | 0 Sylwadau

Canfu'r Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Feddygaeth (EAPM) Cyfarfod Allgymorth SMART diweddaraf yn Warsaw, Gwlad Pwyl (1-2 Mawrth) consensws gyda Chynghrair Pwyl ar gyfer Meddygaeth Personol ar nifer o faterion hollbwysig, mynediad nid yn lleiaf cleifion a'r angen am fwy o: Warsaw, Gwlad Pwyl ac ymchwil gwell, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Y [...]

Parhau Darllen