Tag: Somalia

#Somalia - Cam mawr yng nghefnogaeth yr UE ar gyfer adeiladu'r wladwriaeth

#Somalia - Cam mawr yng nghefnogaeth yr UE ar gyfer adeiladu'r wladwriaeth

| Hydref 17, 2018

Arwyddodd yr UE a Somalia ar 14 Hydref gytundeb i ddarparu € 100 miliwn i gyllideb Somali dros y blynyddoedd 2.5 nesaf. Bydd y cronfeydd hyn yn cefnogi diwygiadau'r Llywodraeth Ffederal i adeiladu cyflwr ffederal unedig. Mae Somalia ar lwybr cadarnhaol tuag at sefydlogrwydd a thwf. Mae symudiad yr UE i gefnogaeth gyllidebol yn [...]

Parhau Darllen

Mae'r gymuned ryngwladol yn cryfhau cefnogaeth ar gyfer cynlluniau #Somalia ar gyfer sefydlogrwydd a datblygiad

Mae'r gymuned ryngwladol yn cryfhau cefnogaeth ar gyfer cynlluniau #Somalia ar gyfer sefydlogrwydd a datblygiad

| Gorffennaf 20, 2018

Bydd Somalia yn elwa ar gefnogaeth ryngwladol newydd, yn wleidyddol ac yn ariannol, gan fod y wlad yn gweithredu diwygiadau allweddol i oresgyn blynyddoedd o wrthdaro a sicrhau gwell dyfodol i'r bobl Somali. Heddiw, casglwyd rhanddeiliaid rhyngwladol ym Mrwsel ar gyfer Fforwm Partneriaeth Somalia, a drefnwyd gan yr Undeb Ewropeaidd ynghyd â Llywodraeth Ffederal Somalia a [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: Sudan, Somalia a Madagascar

#HumanRights: Sudan, Somalia a Madagascar

| Tachwedd 20, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau wedi galw am roi terfyn ar ataliad newyddiadurwyr yn Sudan yn fympwyol, yn condemnio'r ymosodiadau terfysgol yn Somalia, ac yn mynegi eu pryder ynghylch yr etholiadau sydd i ddod ym Madagascar. Sudan: Mae'n rhaid adolygu ffioedd yn erbyn yr awdur Mohamed Zine al-Abidine Mae Senedd Ewrop yn mynegi ei bryder mawr dros ddedfrydu yr awdur Mohamed Zine al-Abidine, [...]

Parhau Darllen

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

| Gorffennaf 7, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol. Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers [...]

Parhau Darllen

#Refugees: Galwadau drasiedi Newydd ar gyfer yr UE i ymyrryd yn awr ar y llwybrau Gogledd Affrica

#Refugees: Galwadau drasiedi Newydd ar gyfer yr UE i ymyrryd yn awr ar y llwybrau Gogledd Affrica

| Ebrill 19, 2016 | 0 Sylwadau

Ar 18 Ebrill trasiedi arall taro Môr y Canoldir gyda suddo arall o gwch llawn o ymfudwyr o Somalia. Mae'r Grŵp S & D wedi galw am weithredu ar unwaith i atal marwolaethau mwy ddiystyr ym Môr y Canoldir. Ar gyfer ateb cywir S & D yn gorwedd ar y bwrdd gan ei fod wedi cael ei lunio gan y llywodraeth Eidalaidd gyda'r [...]

Parhau Darllen

tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr bom terfysgol ym Mrwsel ac mewn mannau eraill: #Terrorism

tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr bom terfysgol ym Mrwsel ac mewn mannau eraill: #Terrorism

| Ebrill 12, 2016 | 0 Sylwadau

Dechreuodd y sesiwn gyda munud o dawelwch ar gyfer y bobl 32 340 lladd ac anafwyd gan y 22 Mawrth ymosodiadau bom ym Mrwsel. condemnio Senedd Llywydd Martin Schulz yr ymosodiadau fel ymgais greulon, annynol a sinigaidd i heintio Ewropeaid ofn a chasineb. Mae'r rhain yn ymosodiadau a wnaed Dydd Mawrth 22 Mawrth yn ddiwrnod du ar gyfer Gwlad Belg [...]

Parhau Darllen

#Somalia UE yn cyhoeddi € 29 miliwn mewn cymorth dyngarol i Somalia

#Somalia UE yn cyhoeddi € 29 miliwn mewn cymorth dyngarol i Somalia

| Ionawr 21, 2016 | 0 Sylwadau

Ar 20 Ionawr, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 29 miliwn mewn cymorth dyngarol i'r boblogaethau mwyaf agored i niwed yn Somalia ar gyfer 2016. Nod y cyllid newydd yw helpu dros bum miliwn o bobl sydd angen cymorth dyngarol a'r amcangyfrif o filiwn o bobl sy'n dal i gael eu dadleoli y tu mewn i'r wlad. Gan gyhoeddi'r arian yn y [...]

Parhau Darllen