Tag: De Affrica

achredu arfer gorau gradd Peirianneg diweddaru

achredu arfer gorau gradd Peirianneg diweddaru

| Tachwedd 18, 2015 | 0 Sylwadau

Mae rhai gwledydd 26 o gwmpas y byd wedi cytuno newydd a diweddaru arferion gorau o ran achredu rhaglenni gradd mewn peirianneg a ddisgrifir mewn dogfen o'r enw 'Arfer Gorau mewn Achrediad Rhaglen Peirianneg'. Mae'r ddogfen hon yn cynrychioli fenter ar y cyd rhwng ENAEE a Chynghrair Peirianneg Rhyngwladol, sy'n cynnwys y Washington fel y'i gelwir, Sydney a Dulyn yn gydnaws. Y gwledydd [...]

Parhau Darllen

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE ac Affrica heddiw (2 Rhagfyr) ddyblu'r ymdrechion ymchwil i ddatblygu meddyginiaethau newydd a gwell ar gyfer clefydau sy'n gysylltiedig ag thlodi sy'n effeithio Sahara is-Affrica megis AIDS, twbercwlosis, malaria, hookworms a Ebola. Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gyntaf, bydd y rhaglen Partneriaeth Treialon Clinigol ail Gwledydd Ewrop a Datblygu (EDCTP2) yn gweithio gyda [...]

Parhau Darllen

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen

UE yn G20 Uwchgynhadledd yn Brisbane, Awstralia: Cefnogi adferiad byd-eang

UE yn G20 Uwchgynhadledd yn Brisbane, Awstralia: Cefnogi adferiad byd-eang

| Hydref 27, 2014 | 0 Sylwadau

Yn yr uwchgynhadledd G20 yn Brisbane (Awstralia) ar 15 16 a Tachwedd 2014, y llywydd y Comisiwn Ewropeaidd a llywydd y Cyngor Ewropeaidd a fydd yn gwthio am fabwysiadu Cynllun Gweithredu Brisbane cryf ar Twf a Swyddi i roi'r G20 gyda'i gilydd ar llwybr twf uwch. Mae hyn a'r Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Arloesi Confensiwn 2014

Arloesi Confensiwn 2014

| Mawrth 3, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn trefnu ei Confensiwn Arloesi 2014 ar Fawrth 10 a 11, 2014 ym Mrwsel. Mae'r rhaglen yn alinio panel nodedig gyda chynrychiolaeth o Ewrop, UDA, De Affrica, De America, Japan ac India. Bydd EUREKA a TAFTIE yn cyd-gynnal sesiwn ymylol 'SMEs yn Ardal Arloesi Ewrop: Sut allwn ni eu helpu i dyfu?' [...]

Parhau Darllen

Kazakhstan: strategaeth foderneiddio 2050

Kazakhstan: strategaeth foderneiddio 2050

| Ionawr 30, 2014 | 0 Sylwadau

Gan Colin Stevens. Y mis hwn (Ionawr 2014), datganodd arweinyddiaeth Kazakhstan yn ei gynllun strategol mwyaf uchelgeisiol hyd at ganol y ganrif 21st, sy'n bwriadu Kazakhstan i ymuno â'r economïau byd 30 datblygedig fwyaf. strategaethau hirdymor tebyg yn cael eu dilyn gan gymdogion y sir - China, Malaysia a Thwrci. "Bydd degawdau sydd ar ddod yn dod â nifer o heriau adnabyddus, fel [...]

Parhau Darllen

Barn: Affrica yn cymryd ganol y llwyfan yn 3rd Deialogau Iwerydd

Barn: Affrica yn cymryd ganol y llwyfan yn 3rd Deialogau Iwerydd

| Ionawr 21, 2014 | 0 Sylwadau

Erbyn Offeren Mboup Cynhaliodd y brifddinas Rabat Moroco Y Deialogau Iwerydd am y drydedd flwyddyn yn olynol. Wedi'i lansio yn 2011, mae'r digwyddiad hwn wedi ennill lle pwysig ar yr agenda ryngwladol. Mae'n cael ei drefnu drwy fenter y Gronfa Marshall yr Almaen ar yr Unol Daleithiau (GMF) mewn partneriaeth â'r OCP Foundation (Swyddfa Chérifien des [...]

Parhau Darllen