Tag: South Sudan

#SouthSudan - € 48.5 miliwn mewn #EUHumanitarianAid ychwanegol yn ychwanegol

#SouthSudan - € 48.5 miliwn mewn #EUHumanitarianAid ychwanegol yn ychwanegol

| Mehefin 21, 2019

Er gwaethaf cytundeb heddwch diweddar, mae anghenion dyngarol yn parhau i fod yn uchel yn Ne Sudan gyda bron i ddwy filiwn o bobl wedi'u dadleoli'n fewnol a bron i saith miliwn angen cymorth bwyd brys. Er mwyn helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn y wlad, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 48.5 miliwn o gymorth dyngarol ar ben yr € 1m yr wythnos diwethaf i gamu ymlaen […]

Parhau Darllen

#HumanRights: H. Hichilema yn Zambia, Dr Gudina yn Ethiopia, De Sudan

#HumanRights: H. Hichilema yn Zambia, Dr Gudina yn Ethiopia, De Sudan

| Efallai y 18, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Senedd Ewrop yn mynegi pryder am arestiadau o arweinwyr y gwrthbleidiau yn Zambia ac Ethiopia ac yn galw am roi terfyn ar y rhyfel yn Ne Swdan, mewn tair penderfyniadau pleidleisio ar ddydd Iau (18 Mai). Dylai eu hangen ar gyfer arweinydd yr wrthblaid Hichilema mewn awdurdodau Ethiopia Zambia dylai rhyddhau Dr Merera Gudina UE treial teg cam i fyny cymorth dyngarol [...]

Parhau Darllen

#SouthSudan: UE yn rhyddhau € 40 miliwn fel sefyllfa ddyngarol gwaethygu

#SouthSudan: UE yn rhyddhau € 40 miliwn fel sefyllfa ddyngarol gwaethygu

| Gorffennaf 28, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi heddiw (28 Gorffennaf), cyhoeddodd € 40 miliwn mewn cymorth dyngarol brys i bobl yr effeithir arnynt gan yr argyfwng yn Ne Swdan, gan ddod â chyfanswm y gefnogaeth gan y Comisiwn i € 103m i 2016. Mae'r cyllid yn dod gan fod y sefyllfa ddyngarol gwaethygu yn y wlad, gyda mwy na 40,000 o bobl a ddadleolwyd yn dilyn y ffrwydrad [...]

Parhau Darllen

#SouthSudan: Diogelu sifiliaid mewn cyfnod o ryfel

#SouthSudan: Diogelu sifiliaid mewn cyfnod o ryfel

| Efallai y 11, 2016 | 0 Sylwadau

Pum mlynedd ar ôl ennill brwydr galed am annibyniaeth, mae De Sudan yn parhau i gael ei gyffwrdd mewn rhyfel sifil dieflig. Yn drist, fel y mae mor aml yn wir, mae'r sifiliaid yn dwyn brinder treisgar a blynyddoedd caledi parhaus, yn ysgrifennu David Derthick. Heddiw, mae 200,000 South Sudanese yn byw mewn safleoedd a warchodir gan y Cenhedloedd Unedig, wedi iddynt ffoi i ganolfannau cadw heddwch [...]

Parhau Darllen

UE yn bwriadu i roi hwb cymorth dyngarol gan € 50 miliwn fel y Comisiynydd yn ymweld Stylianides De Sudan

UE yn bwriadu i roi hwb cymorth dyngarol gan € 50 miliwn fel y Comisiynydd yn ymweld Stylianides De Sudan

| Ebrill 27, 2015 | 0 Sylwadau

Dyngarol Cymorth a Rheoli Argyfwng Comisiynydd Christos Stylianides (yn y llun), sy'n ymweld â De Sudan, yn cyhoeddi bod y Comisiwn yn gofyn am gefnogaeth hanfodol newydd yn y swm o € 50 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer dioddefwyr hwn argyfwng dyngarol. "Rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon dioddefaint aruthrol pobl De Sudan. Mae pobl sy'n [...]

Parhau Darllen

Ethiopia: UE yn cynyddu'r cyllid dyngarol ar gyfer ffoaduriaid

Ethiopia: UE yn cynyddu'r cyllid dyngarol ar gyfer ffoaduriaid

| Hydref 23, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu ychwanegol € 5 miliwn i ymateb i anghenion y nifer cynyddol o ffoaduriaid yn Ethiopia. Mae'r wlad wedi dod yn genedl ffoaduriaid-hosting mwyaf yn Affrica: mae'n cysgodi mwy na 643,000 ffoaduriaid. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ffoi y gwrthdaro yn Ne Swdan ac yn wynebu diffyg maeth a'r [...]

Parhau Darllen

Diwrnod y Byd Dyngarol: Mae angen Byd arwyr mwy dyngarol, meddai World Vision

Diwrnod y Byd Dyngarol: Mae angen Byd arwyr mwy dyngarol, meddai World Vision

| Awst 19, 2014 | 0 Sylwadau

Barn Yn fyd-eang, mae mwy na 60 miliwn o bobl sydd angen cymorth dyngarol o gwmpas y byd Mwy cydweithrediad rhyngwladol i ddiogelu gweithwyr dyngarol sydd mewn perygl mae angen yr Undeb Ewropeaidd i gydlynu ei bolisi cymorth dyngarol â pholisïau eraill yn well er mwyn sicrhau ymateb cyflym ac effeithiol yn y parth gwrthdaro ers 2008, World Vision ynghyd â [...]

Parhau Darllen