Tag: Sbaen

Mae Prif Weinidog Sbaen yn ymweld â #Barcelona, ​​yn beirniadu'r pennaeth rhanbarthol

Mae Prif Weinidog Sbaen yn ymweld â #Barcelona, ​​yn beirniadu'r pennaeth rhanbarthol

| Hydref 22, 2019

Ymwelodd prif weinidog dros dro Sbaen (yn y llun) â Barcelona ddydd Llun (21 Hydref) yn dilyn wythnos o aflonyddwch ymwahanol Catalaneg, gan wrthod galwadau i gwrdd ag arweinwyr o blaid annibyniaeth a chyhuddo’r arlywydd rhanbarthol o fethu yn ei ddyletswydd i adfer trefn, yn ysgrifennu Joan Faus. Cyfarfu ymweliad Pedro Sanchez â’r brifddinas ranbarthol gan gannoedd o wrthdystwyr heddychlon, […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

| Medi 23, 2019

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, amlygwyd cam-drin deddf yn erbyn terfysgaeth yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yng nghynhadledd hawliau dynol flynyddol yr OSCE / ODIHR yn Warsaw - ysgrifennodd Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Yn sesiwn 42nd Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, a […]

Parhau Darllen

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

| Medi 9, 2019

Yn hwyr yn 2018, daeth newyddion drwg i mewn ar gyfer DIA Group, cadwyn archfarchnadoedd yn Sbaen a masnachfreiniwr sector bwyd trydydd mwyaf Ewrop. Fel yr adroddwyd gan yr FT, erbyn mis Rhagfyr roedd y cadeirydd a’r prif weithredwr wedi ymddiswyddo, roedd y pennaeth cyllid wedi’i danio, gostyngodd cyfranddaliadau’r cwmni 80% ychydig dros flwyddyn, a difidendodd y difidendau. Yn […]

Parhau Darllen

Bydd #Sanchez o Sbaen yn parhau i geisio ffurfio llywodraeth tan y dyddiad cau ym mis Medi

Bydd #Sanchez o Sbaen yn parhau i geisio ffurfio llywodraeth tan y dyddiad cau ym mis Medi

| Awst 9, 2019

Dywedodd prif weinidog dros dro Sbaen, Pedro Sanchez (yn y llun), a fethodd â chael ei gadarnhau ddwywaith yn ei swydd y mis diwethaf, ddydd Mercher (7 Awst) y byddai'n gweithio hyd at ddyddiad cau ym mis Medi i ffurfio llywodraeth ac osgoi etholiadau newydd, yn ysgrifennu Jose Elías Rodríguez. “Dw i ddim wedi colli gobaith, dwi ddim yn taflu’r tywel i mewn,” meddai […]

Parhau Darllen

#Europol - 40 wedi'i arestio yn Sbaen a Ffrainc am ddwyn a masnachu cerbydau rhyngwladol

#Europol - 40 wedi'i arestio yn Sbaen a Ffrainc am ddwyn a masnachu cerbydau rhyngwladol

| Awst 8, 2019

Mae Europol wedi cefnogi Gwarchodlu Sifil Sbaen a Gendarmerie Nationale o Ffrainc i ddatgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â dwyn cerbydau. Arestiwyd unigolion 40 mewn cysylltiad â’r achos hwn (32 yn Sbaen, wyth yn Ffrainc) ac adferwyd cerbydau wedi’u dwyn 118, a byddai eu gwerthu wedi dod â dros € 4,500,000 i […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 385 miliwn mewn cyllid #EIB ar gyfer ffermydd gwynt newydd 21 yn Sbaen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 385 miliwn mewn cyllid #EIB ar gyfer ffermydd gwynt newydd 21 yn Sbaen

| Awst 5, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu € 385 miliwn mewn cyllid i'r cwmni ynni gwynt Alfanar i gefnogi ei gynlluniau i adeiladu ffermydd gwynt newydd 21 mewn chwe rhanbarth ymreolaethol yn Sbaen. Gwarantir yr arian gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn mwy a […]

Parhau Darllen