Tag: Sbaen

Sbaeneg #Roma # COVID-19 ac annhegwch pandemig

Sbaeneg #Roma # COVID-19 ac annhegwch pandemig

| Ebrill 9, 2020

Mae ymchwil newydd, dan arweiniad Prifysgol St Andrews, yn tynnu sylw at y ffaith bod cymuned Roma Sbaen (Gitano) yn dioddef ffactorau cymdeithasol-economaidd ac iechyd anghymesur sy'n eu gwneud yn hynod fregus yn ystod y pandemig presennol. Yr ymchwil, dan arweiniad yr anthropolegydd cymdeithasol Dr Paloma Gay y Blasco o'r Ysgol Astudiaethau Anthropoleg a Ffilm Athronyddol a Maria Félix Rodriguez […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynlluniau gwarant Sbaen gwerth € 20 biliwn ar gyfer cwmnïau a hunangyflogedig yr effeithir arnynt gan achosion #Coronavirus

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynlluniau gwarant Sbaen gwerth € 20 biliwn ar gyfer cwmnïau a hunangyflogedig yr effeithir arnynt gan achosion #Coronavirus

| Mawrth 25, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod dau gynllun gwarant Sbaenaidd ar gyfer cwmnïau a gweithwyr hunangyflogedig yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Cymeradwywyd y cynlluniau, gyda chyfanswm cyllideb o oddeutu € 20 biliwn, o dan y Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun y […]

Parhau Darllen

'Rydyn ni'n rhyfela' meddai Sbaen am ei hymdrechion #Coronavirus, gan geisio argyfwng estynedig

'Rydyn ni'n rhyfela' meddai Sbaen am ei hymdrechion #Coronavirus, gan geisio argyfwng estynedig

| Mawrth 23, 2020

Ceisiodd llywodraeth Sbaen estyn tan 11 Ebrill gyflwr o argyfwng y mae wedi’i orfodi i geisio rheoli’r achosion gwaethaf o Ewrop o goronafirws tra bod rhai rhanbarthau ddydd Sul wedi gofyn am fesurau cyfyngu llymach i frwydro yn erbyn y pandemig, yn ysgrifennu Joan Faus. Neidiodd doll marwolaeth Sbaen i dros 1,700, gyda mwy na 28,000 o achosion […]

Parhau Darllen

Sbaen i fynd i gyflwr argyfwng dros #Coronavirus - PM

Sbaen i fynd i gyflwr argyfwng dros #Coronavirus - PM

| Mawrth 14, 2020

Dywedodd Prif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez (yn y llun) ddydd Gwener (13 Mawrth) y byddai cyfarfod cabinet arbennig ddydd Sadwrn yn datgan yn ffurfiol argyfwng i frwydro yn erbyn yr achosion o coronafirws, yn ysgrifennu Ingrid Melander, Jesus Aguado a Belen Carreno. Bydd y sefyllfa o argyfwng yn caniatáu i awdurdodau gyfyngu pobl heintiedig a dogni nwyddau mewn cynnydd serth […]

Parhau Darllen

Is-lywydd #Schinas a'r Comisiynydd #Johansson ym Madrid

Is-lywydd #Schinas a'r Comisiynydd #Johansson ym Madrid

| Chwefror 17, 2020

Bydd hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas, a’r Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson, ill dau ym Madrid, Sbaen, heddiw (17 Chwefror). Fel rhan o’r rhaglen o ymgysylltu dwyochrog ag aelod-wladwriaethau i baratoi’r Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches, byddant yn cwrdd â’r Gweinidog Materion Cartref Fernando Grande-Marlaska, hefyd […]

Parhau Darllen

Prif Weinidog #Sanchez Sbaen i gwrdd ag arweinydd Catalwnia #Torra wythnos gyntaf mis Chwefror

Prif Weinidog #Sanchez Sbaen i gwrdd ag arweinydd Catalwnia #Torra wythnos gyntaf mis Chwefror

| Ionawr 22, 2020

Dywedodd Prif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez (yn y llun) ddydd Llun (20 Ionawr) ei fod yn bwriadu cwrdd ag arweinydd rhanbarth Catalwnia, Quim Torra, yn ystod wythnos gyntaf mis Chwefror yn Barcelona, ​​yn ysgrifennu Jessica Jones. Mae’r cyfarfod yn rhan o addewid a wnaeth Sanchez yn gynharach y mis hwn i agor rownd o ddeialog gydag arweinwyr Catalwnia ar ôl […]

Parhau Darllen

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi cytundeb cyllido busnesau bach a chanolig gyda #BBVA yn #Spain

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi cytundeb cyllido busnesau bach a chanolig gyda #BBVA yn #Spain

| Ionawr 21, 2020

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu gwarant gwerth € 300 miliwn i fanc Sbaenaidd BBVA, gan alluogi BBVA i gynnig € 600m mewn cyllid i ryw 1,700 o fusnesau bach yn Sbaen. Cefnogir rhan o'r warant gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler Cynllun Buddsoddi Ewrop. Economi bod […]

Parhau Darllen