Tag: Sbaen

#StateAid - Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth € 150 miliwn ar gyfer aelwydydd yr effeithir arnynt gan ailddyrannu TelevisionSpectrum yn #Spain

#StateAid - Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth € 150 miliwn ar gyfer aelwydydd yr effeithir arnynt gan ailddyrannu TelevisionSpectrum yn #Spain

| Ebrill 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau Cymorth Gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth Sbaeneg € 150 miliwn i gefnogi aelwydydd a fyddai fel arall yn colli derbyniad teledu ar ôl mudo trosglwyddiad signal teledu daearol digidol (“DTT”) o'r amledd 694-790 MHz band (y “700 MHz band”) i amleddau is. Mae'r ymfudiad hwn yn dilyn Penderfyniad gan Senedd Ewrop a […]

Parhau Darllen

Tynnodd yr ASE Prydeinig gyfrifoldeb am gynlluniau teithio di-fisa yng nghanol rhes dros #Gibraltar

Tynnodd yr ASE Prydeinig gyfrifoldeb am gynlluniau teithio di-fisa yng nghanol rhes dros #Gibraltar

| Ebrill 4, 2019

Mae ASE o Brydain wedi cael ei disodli cyfrifoldeb am brosesu darn technegol o ddeddfwriaeth fisa Brexit nad yw'n ymwneud â Chymru sydd wedi cael ei herwgipio gan Lywodraeth Sbaen yn gwthio eu hawliadau ar Gibraltar. Mae arweinydd dirprwyaeth Ceidwadol y DU ac ASE ar gyfer Gibraltar Ashley Fox (yn y llun) wedi condemnio'r penderfyniad fel bod yn ddiangen yn tawelu Sbaen a'u ASEau. […]

Parhau Darllen

Yr achos cymhleth ar ôl #Brexit #Gibraltar

Yr achos cymhleth ar ôl #Brexit #Gibraltar

| Mawrth 12, 2019

Mae Gibraltar bob amser wedi cael perthynas gymhleth â'r Deyrnas Unedig - ac mae Brexit ar fin gwneud pethau hyd yn oed yn fwy cymhleth. Mae'r ardal fach yn union ar ben deheuol Penrhyn Iberia enfawr wedi bod yn bwynt dadlau rhwng Prydain a Sbaen erioed. Wedi'i amgylchynu gan ddŵr ac yn ffinio â'r Sbaenwyr yn y […]

Parhau Darllen

# Mae'n rhaid i Kokorevs ofyn am iawndal cyfreithiol yn Llys Hawliau Dynol Ewrop

# Mae'n rhaid i Kokorevs ofyn am iawndal cyfreithiol yn Llys Hawliau Dynol Ewrop

| Ionawr 20, 2019

Mae grŵp o Aelodau Senedd Ewrop wedi mynd i'r afael â chwyn arall eto i awdurdodau barnwrol yn mynegi eu pryderon ynghylch achos Vladimir Kokorev, entrepreneur Sbaeneg-Iddewig. Mae Mr Kokorev, ei wraig a'i fab, wedi dioddef dros 30 mis yn y carchar, ac ar hyn o bryd maent yn destun arestiad rhyfedd ar yr ynys ar Gran Canaria [...]

Parhau Darllen

#Europol - Gêm, gosod a chyfateb i heddlu'r Ewrop

#Europol - Gêm, gosod a chyfateb i heddlu'r Ewrop

| Ionawr 10, 2019

Cafodd grŵp troseddau trefnus sy'n ymwneud â thrin cystadlaethau tenis proffesiynol ei ddatgymalu mewn llawdriniaeth dan arweiniad Gwarchod Sifil Sbaen a chydlynwyd gan Uchel Lys Cenedlaethol Sbaen (Audiencia Nacional), gyda chymorth Europol. Arestiwyd 83 i gyd yn amau, 28 ohonynt yn chwaraewyr proffesiynol. Gang Armenia yn gwylio'r gêmau Roedd yr ymchwiliad [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu dau benderfyniad sy'n argymell trethu porthladdoedd yn yr Eidal a Sbaen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu dau benderfyniad sy'n argymell trethu porthladdoedd yn yr Eidal a Sbaen

| Ionawr 9, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig, mewn dau benderfyniad ar wahân, bod yr Eidal a Sbaen yn alinio eu trethiant o borthladdoedd gyda rheolau cymorth gwladwriaethol. Mae cystadleuaeth draws-ffiniol yn chwarae rhan bwysig yn y sector porthladdoedd ac mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau bod chwarae yn y sector economaidd allweddol hwn. Mae porthladdoedd yn rhai nad ydynt yn economaidd (ee morwrol [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen