Tag: Sudan

#Sudan - Dim cyfiawnhad dros drais yn erbyn arddangoswyr heddychlon

#Sudan - Dim cyfiawnhad dros drais yn erbyn arddangoswyr heddychlon

| Mehefin 4, 2019

Lladdwyd o leiaf 35 o brotestwyr heddychlon yn y Swdan wrth i luoedd diogelwch Sudan glirio gwersylloedd protest ger pencadlys y fyddin yn Khartoum ar Orffennaf 3, 2019, yn ysgrifennu David Kunz Gohebydd yr UE. Mae'r protestiadau yn dod yn sgîl y exsting o gyn-lywydd Omar al-Bashir ym mis Ebrill. Cymerodd Cyngor Milwrol Trosiannol (TMC) Sudan bŵer ar ôl […]

Parhau Darllen

#HumanRights: # Maethol, #Sudan a # Uganda

#HumanRights: # Maethol, #Sudan a # Uganda

| Mawrth 19, 2018

Mae ASEau wedi galw am barch hawliau dynol yn y Maldives, diweddu arferion tortaith ar y sawl sy'n cael eu cadw yn Sudan ac o 'gyfrinachau trugaredd' yn Uganda. Mae ASEau yn annog llywodraeth Maldives i godi'r sefyllfa argyfwng ar unwaith, gan ryddhau pob person a gedwir yn anghyffredin a sicrhau bod y Senedd a'r farnwriaeth yn gweithredu'n iawn. Mae nhw […]

Parhau Darllen

#HumanRights: Sudan, Somalia a Madagascar

#HumanRights: Sudan, Somalia a Madagascar

| Tachwedd 20, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau wedi galw am roi terfyn ar ataliad newyddiadurwyr yn Sudan yn fympwyol, yn condemnio'r ymosodiadau terfysgol yn Somalia, ac yn mynegi eu pryder ynghylch yr etholiadau sydd i ddod ym Madagascar. Sudan: Mae'n rhaid adolygu ffioedd yn erbyn yr awdur Mohamed Zine al-Abidine Mae Senedd Ewrop yn mynegi ei bryder mawr dros ddedfrydu yr awdur Mohamed Zine al-Abidine, [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cyhoeddi pecyn cymorth € 106 miliwn i bobl a effeithir gan argyfyngau yn #Sudan

Mae'r UE yn cyhoeddi pecyn cymorth € 106 miliwn i bobl a effeithir gan argyfyngau yn #Sudan

| Hydref 24, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi pecyn cymorth € 106 miliwn - € 46 miliwn mewn cymorth dyngarol a € 60 miliwn ar gyfer datblygu - i gynorthwyo pobl yn Sudan a effeithir yn uniongyrchol gan ddileu gorfodi, gwaethygu, achosion o glefydau a chyflyrau hinsoddol eithafol rheolaidd. Ar hyn o bryd mae angen cymorth brys ar rai 4.8 miliwn o bobl yn Sudan. Daw'r cyhoeddiad fel Comisiynydd [...]

Parhau Darllen

#Sudan: UE yn cyhoeddi pecyn datblygu ar gyfer Sudan i fynd i'r afael mudo afreolaidd a dadleoli gorfodi

#Sudan: UE yn cyhoeddi pecyn datblygu ar gyfer Sudan i fynd i'r afael mudo afreolaidd a dadleoli gorfodi

| Ebrill 5, 2016 | 0 Sylwadau

Yn ystod ymweliad â Sudan ar 5 o Ebrill, Comisiynydd Neven Mimica drafodwyd cynyddu cydweithrediad yr UE gyda Sudan ar faterion sydd o ddiddordeb cyffredin. Cyhoeddodd hefyd Mesur Arbennig € 100 miliwn ar gyfer y wlad, i'w gweithredu o dan y Gronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica. Roedd hyn yn Gronfa Ymddiriedolaeth sefydlwyd y llynedd i fynd i'r afael ansefydlogrwydd [...]

Parhau Darllen

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

| Ionawr 4, 2016 | 0 Sylwadau

Gan Martin Banks Tsieina ac Iran yn y ddwy wlad y mae'r corff anllywodraethol Hawliau Dynol ym Mrwsel Heb Ffiniau Rhyngwladol wedi nodi y nifer uchaf o gredinwyr carcharu am arfer eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB). Manylir ar y troseddau yn y rhestr carcharorion blynyddol diwethaf y cyrff anllywodraethol "Behind Bars ar gyfer eu [...]

Parhau Darllen

Sudan yn gwahardd adeiladu eglwysi newydd

Sudan yn gwahardd adeiladu eglwysi newydd

| Gorffennaf 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae Mohammed Amin Sudan wedi gwahardd adeiladu unrhyw eglwys newydd yn y wlad, sydd wedi bod o dan gyfundrefn Islamaidd ers 1989. Cyhoeddodd y Gweinidog Arweiniad a Gwaddolion Crefyddol Sudan Shalil Abdullah na fydd y llywodraeth o hyn ymlaen yn rhoi trwyddedau ar gyfer adeiladu eglwysi yn y wlad. Dywedodd y Gweinidog Shalil Abdullah [...]

Parhau Darllen