Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Sweden

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

#InvestmentPlan yn cefnogi #DigitalEconomy: Band eang cyflymder uchel yn Sweden a systemau seiber diogelwch yn Ffrainc

#InvestmentPlan yn cefnogi #DigitalEconomy: Band eang cyflymder uchel yn Sweden a systemau seiber diogelwch yn Ffrainc

| Hydref 3, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn rhoi € 125 miliwn i ddarparwr band eang Sweden yn IP-Only i gefnogi ehangu ei rhwydwaith ffibr mewn dinasoedd ac ardaloedd gwledig yn Sweden. Bydd y fargen hon yn rhoi mynediad cyflym i'r rhyngrwyd i dros 400,000 o gartrefi gan 2020. Dywedodd Is-Lywydd Andrus Ansip, sy'n gyfrifol am y Farchnad Sengl Ddigidol: "Llofnododd y cytundeb [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 mis Mehefin, ASE o fwy nag aelod-wladwriaethau'r UE 20 a bum grŵp gwleidyddol yn Ewrop wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth ar gyfer goroeswyr Holocost a'u teuluoedd ceisio dychwelyd eiddo WW2 dwyn a ysbeilio. Saith deg un ASE, yn cynrychioli amrywiaeth eang o grwpiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol, cyhoeddi datganiad ar y cyd addawol [...]

Parhau Darllen

#Terrorism: Stockholm lori hyrddod tyrfaoedd, gan ladd o leiaf tri o bobl

#Terrorism: Stockholm lori hyrddod tyrfaoedd, gan ladd o leiaf tri o bobl

| Ebrill 7, 2017 | 0 Sylwadau

Mae lori wedi torri i mewn i siop yng nghanol Stockholm, gan ladd o leiaf tri o bobl, yr heddlu Sweden ddweud. Mae nifer o bobl eu hanafu hefyd yn y digwyddiad ar Drottninggatan (Stryd y Frenhines), un o strydoedd i gerddwyr mawr y ddinas. Dywedodd y Prif Weinidog Swedish Stefan Lofven popeth yn tynnu sylw at gweithred o derfysgaeth. adroddodd y cyfryngau lleol un arestio, [...]

Parhau Darllen

#Sweden: Erfin Hacked-off egluro'r sefyllfa

#Sweden: Erfin Hacked-off egluro'r sefyllfa

| Chwefror 24, 2017 | 0 Sylwadau

Ffeithiau am ymfudo a throsedd yn Sweden, gan y Llywodraeth Sweden. Yn ddiweddar, gwybodaeth syml ac yn achlysurol yn hollol anghywir am Sweden a pholisi mewnfudo Sweden wedi cael ei lledaenu. Yma, mae'r Weinyddiaeth Sweden dros Faterion Tramor yn edrych ar rai o'r ceisiadau mwyaf cyffredin. Hawlio: "Sweden oedd ei ymosodiad terfysgol Islamaidd gyntaf nid yw mor bell [...]

Parhau Darllen

Sweden a'r Undeb dros y Canoldir yn llofnodi cytundeb i gefnogi integreiddiad rhanbarthol a chydweithredu yn #Mediterranean

Sweden a'r Undeb dros y Canoldir yn llofnodi cytundeb i gefnogi integreiddiad rhanbarthol a chydweithredu yn #Mediterranean

| Chwefror 22, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Asiantaeth Sweden Rhyngwladol Datblygu (Sida) a'r Ysgrifenyddiaeth UFM wedi llofnodi cytundeb ariannol blynyddol aml € 6.5 miliwn i gefnogi gweithgareddau craidd UFM o blaid datblygiad mwy cynaliadwy a chynhwysol yn y rhanbarth. Fel arwydd clir i gefnogi cydweithrediad rhanbarthol gwell ac integreiddio ym Môr y Canoldir, Ysgrifenyddiaeth UFM a [...]

Parhau Darllen

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

| Ionawr 19, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wythnos hon Europol trefnu, ynghyd â Awstria a'r Swistir, y gynhadledd ryngwladol gyntaf ar ladrad gemwaith a byrgleriaeth dan brosiect ymbarél newydd o'r enw 'Diamond'. Cynhelir ym mhencadlys Europol yn y Hague, y digwyddiad dwyn ynghyd mwy na arbenigwyr 70 o bron bob Aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â thrydydd partïon o Ewrop, Asia, y [...]

Parhau Darllen