Tag: Sweden

Mae #DoseDispensing nid yn unig yn arbed bywydau, ond hefyd adnoddau

Mae #DoseDispensing nid yn unig yn arbed bywydau, ond hefyd adnoddau

| Rhagfyr 11, 2019

Gelwir Sweden yn wlad sydd â disgwyliad oes uchel a'r system les wych. Mae'n esiampl ddisglair i wleidyddion mewn gwledydd Ewropeaidd eraill yn ysgrifennu André Sjöblom, arbenigwr ar gyfanwerthwyr dosbarthu dos Sweden - Svensk Dos. Yn 2019, cynyddodd disgwyliad oes y person Sweden ar gyfartaledd i 82.72 mlynedd, […]

Parhau Darllen

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

Y gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl #Brexit

| Hydref 23, 2019

Brexit. Y gair bod pawb wedi blino clywed. Gyda Brexit ar y gorwel, nid yw'n syndod bod Prydeinwyr yn cael eu gadael yn teimlo'n ansicr ynghylch eu dyfodol. Os ydych chi am fynd â materion i'ch pen eich hun ar gyfer porfeydd newydd, mae'r erthygl hon yn edrych ar rai o'r gwledydd gorau i adleoli iddynt ar ôl Brexit - […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 300 miliwn wrth ariannu tai fforddiadwy ac ynni-effeithlon yn #Sweden

Mae #JunckerPlan yn cefnogi € 300 miliwn wrth ariannu tai fforddiadwy ac ynni-effeithlon yn #Sweden

| Hydref 2, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn darparu € 300 miliwn o gyllid o dan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol i gwmni preswyl Sweden, Heimstaden Bostad. Bydd Heimstaden yn defnyddio'r cyllid i ddatblygu wyth eiddo preswyl mewn pum dinas yn Sweden, gan arwain at oddeutu 3,300 cartrefi fforddiadwy newydd i'w rhentu. Mae rhan o'r buddsoddiadau yn cynnwys cymuned […]

Parhau Darllen

Mae #Ericsson yn neilltuo $ 1.23 biliwn ar gyfer setliad llwgrwobrwyo tramor a monitor posib

Mae #Ericsson yn neilltuo $ 1.23 biliwn ar gyfer setliad llwgrwobrwyo tramor a monitor posib

| Medi 27, 2019

Dywed gwneuthurwr offer telathrebu Sweden fod datrys chwiliedyddion troseddol a sifil gan awdurdodau’r UD yn dal i gael eu cwblhau. Gwelir logo Ericsson ym mhencadlys Ericsson yn Stockholm. LLUN: OLOF SWAHNBERG / REUTERS Dywedodd prif weithredwr Ericsson AB ddydd Iau (26 Medi) ei fod yn gresynu nad oedd y cwmni wedi ymateb yn gynharach i ymholiad gan y Gwarantau a […]

Parhau Darllen

Teen o Sweden yn cyhuddo'r DU o 'ymddygiad anghyfrifol' dros #Climate

Teen o Sweden yn cyhuddo'r DU o 'ymddygiad anghyfrifol' dros #Climate

| Ebrill 26, 2019

Cyfarfu arweinwyr gwrthbleidiau Prydain ag Greta Thunberg, yr actifydd newid hinsawdd yn Sweden (yn y llun) yr wythnos hon i drafod yr hyn y mae'r arddegau yn ei alw'n “argyfwng parhaus” i'r ddynoliaeth, ysgrifennwch Emily Roe a James Davey. Ar ôl misoedd o frechiad Brexit, mae newid yn yr hinsawdd wedi ymateb i agenda wleidyddol Prydain oherwydd protestiadau a gaeodd rai o rydwelïau traffig Llundain. Thunberg, pwy gododd […]

Parhau Darllen

Sweden PM # Löfven: 'Rhaid i'n gwerthoedd cyffredin ein harwain at ddyfodol gwell fyth'

Sweden PM # Löfven: 'Rhaid i'n gwerthoedd cyffredin ein harwain at ddyfodol gwell fyth'

| Ebrill 4, 2019

Trafododd PM Sweden Stefan Löfven ddyfodol Ewrop gydag ASEau © CC-BY-4.0: © Undeb Ewropeaidd 2019 - Ffynhonnell: Trafododd Prif Weinidog yr Iseldiroedd, Stefan Löfven, ddyfodol Ewrop gydag ASE ac Is-lywydd y Comisiwn Valdis Dombrovskis, ddydd Mercher (3 Ebrill) ). Yn ei anerchiad i ASEau, pwysleisiodd y Prif Weinidog Löfven fod yn rhaid i'r UE gamu […]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen