Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Y Swistir

pleidleiswyr #Swiss gadarn gwrthod ailwampio dreth gorfforaethol

pleidleiswyr #Swiss gadarn gwrthod ailwampio dreth gorfforaethol

| Chwefror 13, 2017 | 0 Sylwadau

pleidleiswyr Swistir gwrthod yn glir cynlluniau i ailwampio'r system dreth gorfforaethol, anfon y llywodraeth yn ôl i'r cychwyn gan ei fod yn ceisio dileu cyfraddau treth ultra-isel ar gyfer miloedd o gwmnïau rhyngwladol heb sbarduno ecsodus enfawr, yn ysgrifennu Michael Shields. Mae'r rhan fwyaf o'r Swistir cydnabyddedig y wlad angen diwygio er mwyn osgoi cael waharddiad o gwbl fel pariah isel-dreth. [...]

Parhau Darllen

#WEF2017: Meddyliau o #Davos

#WEF2017: Meddyliau o #Davos

Y Swistir yn wlad mor anhygoel. Heblaw am ei natur rhyfeddol a chefn gwlad hardd, cyflwyniad eu cydraddoldeb a'r broses arloesi yn effeithlon ac mae'r perfformiad y wlad hon ar bob lefel yn eithriadol o bwysig, yn ysgrifennu Dr. Ying Zhang. Yn gyntaf, gallwch byth yn credu (o leiaf o fy marn i) bod y llywydd y wlad hon, Doris Leuthard [...]

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu cynnydd yn y berthynas rhwng yr UE a #Switzerland

Y Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu cynnydd yn y berthynas rhwng yr UE a #Switzerland

| Rhagfyr 22, 2016 | 0 Sylwadau

Yn dilyn mabwysiadu'r Senedd Swistir o'r Ddeddf Ffederal ar Gwladolion Tramor ar 16 Rhagfyr 2016 a cyfarfod y Cyd-bwyllgor yr UE-Swistir ar 22 Rhagfyr y Comisiwn yn croesawu'r cynnydd yn y cysylltiadau dwyochrog rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Swistir mewn sawl maes. Mynegodd Arlywydd Juncker y gobaith y gallai 2017 fod yn [...]

Parhau Darllen

#Swiss I fynd i'r afael cytundeb newydd yr UE yn 2017 yng nghanol ymwrthedd adain-dde

#Swiss I fynd i'r afael cytundeb newydd yr UE yn 2017 yng nghanol ymwrthedd adain-dde

| Tachwedd 29, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r llywodraeth Swistir yn bwriadu anfon senedd y flwyddyn nesaf cytundeb newydd eang gyda'r Undeb Ewropeaidd i ddisodli glytwaith o ymdrin dwyochrog awr o dan straen o fewnfudo, mae'n dweud ar ddydd Mawrth (29 Tachwedd), ond mae'n wynebu stiff ymwrthedd adain-dde, yn ysgrifennu Michael Shields. pleidleiswyr Swistir wedi bod yn hir gyndyn o ildio gormod o bŵer [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

#CRPD: 10 blynyddoedd o Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau - Digwyddiad #UN i drafod heriau a nodau ar gyfer y blynyddoedd 10 nesaf

#CRPD: 10 blynyddoedd o Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau - Digwyddiad #UN i drafod heriau a nodau ar gyfer y blynyddoedd 10 nesaf

| Awst 31, 2016 | 0 Sylwadau

Thema'r Fforwm Cymdeithasol y Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig eleni sydd i'w gynnal yn yng Ngenefa o 3-5 mis Hydref, yw 'Hyrwyddo mwynhad llawn a chyfartal o'r holl hawliau dynol a rhyddid sylfaenol gan bob person ag anableddau'. Mae'r fforwm, a gynhelir yn y fframwaith y flwyddyn pen-blwydd 10th [...]

Parhau Darllen

pennau #UK PM Mai i Swistir am wyliau pythefnos

pennau #UK PM Mai i Swistir am wyliau pythefnos

| Awst 11, 2016 | 0 Sylwadau

Ar ôl y mis cyntaf prysur yn y swydd yn dilyn y 23 Mehefin bleidlais Brexit, Prif Weinidog newydd y DU Theresa May i ffwrdd ar wyliau ac mae hi wedi dewis gwlad y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd gyda chysylltiadau agos at y bloc - Swistir, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Bydd mis Mai, a ddaeth yn brif weinidog ar 13 Gorffennaf ben at [...]

Parhau Darllen