Tag: Syria

Mae'r UE yn cynnal digwyddiad gweinidogol lefel uchel ar #Syria yn Efrog Newydd

Mae'r UE yn cynnal digwyddiad gweinidogol lefel uchel ar #Syria yn Efrog Newydd

| Medi 26, 2019

Cynhaliodd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini (yn y llun) a'r Comisiynydd Christos Stylianides rifyn newydd o'r cyfarfod gweinidogol traddodiadol ar Syria ar yr ymylon ar sesiwn 74fed Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Roedd y cyfarfod yn gyfle i ailddatgan cefnogaeth yr UE i ddod o hyd i ateb gwleidyddol sy'n agor y ffordd tuag at uniad annibynnol, […]

Parhau Darllen

#Syria - UE yn condemnio dirywiad y sefyllfa yn Idlib

#Syria - UE yn condemnio dirywiad y sefyllfa yn Idlib

| Gorffennaf 25, 2019

Yr ymosodiad diweddaraf mewn marchnad yn Maraat al-Numan yng Ngorllewin Syria ar 22 Gorffennaf yw un o'r ymosodiadau cynharaf ar ardaloedd sifil ers i'r tramgwydd presennol ddechrau ar ddiwedd mis Ebrill. Rydym yn mynegi ein cydymdeimlad diffuant â theuluoedd y dioddefwyr, yn ysgrifennu llefarydd EEAS. Fel y pwyntiau CU […]

Parhau Darllen

#Kazakhstan yn gadael dinasyddion o #Syria.

#Kazakhstan yn gadael dinasyddion o #Syria.

| Efallai y 10, 2019

Mae Llywydd Gweriniaeth Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, wedi cadarnhau ei fod wedi achub ei ddinasyddion o'r parthau brwydr yn Syria. Mewn datganiad heddiw, dywedodd y llywydd “Yn dilyn fy nghyfarwyddyd, ar 7 a 9 Mai 2019, symudwyd dinasyddion 231 o Kazakhstan o Syria. Roedd hyn yn cynnwys plant 156, o oedran cyn-ysgol yn bennaf, […]

Parhau Darllen

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

| Mawrth 15, 2019

Mae tri Prif Weinidog y Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio nad yw argyfwng Syria wedi dod i ben eto ac wedi galw am gymorth parhaus a mawr i Syriaid, ffoaduriaid bregus a'r cymunedau sy'n eu cynnal. Wrth i'r argyfwng gyrraedd ei nawfed flwyddyn, mae anghenion dyngarol y tu mewn i Syria yn parhau i fod ar y lefelau uchaf erioed gyda 11.7 miliwn o bobl angen rhyw fath o ddyngarol […]

Parhau Darllen

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria. Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i [...]

Parhau Darllen

Cronfa Ymddiriedolaeth ranbarthol yr UE mewn ymateb i argyfwng #yryria - prosiectau newydd gwerth € 122 miliwn ar gyfer ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Jordan, #Iraq, a #Turkey

Cronfa Ymddiriedolaeth ranbarthol yr UE mewn ymateb i argyfwng #yryria - prosiectau newydd gwerth € 122 miliwn ar gyfer ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Jordan, #Iraq, a #Turkey

| Rhagfyr 17, 2018

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth yr UE wedi mabwysiadu prosiectau sy'n werth € 122 miliwn i gefnogi mynediad i addysg a gofal iechyd sylfaenol i ffoaduriaid a chymunedau lleol sy'n agored i niwed yn yr Iorddonen, i ddarparu cyfleoedd bywoliaeth yn Nhwrci a darparu gwasanaethau gofal iechyd critigol yn Irac. Yn wyneb effaith barhaus yr argyfwng a'r 5.6 presennol [...]

Parhau Darllen

Cynllun oer i'r UE # # ar gyfer cosbau #Russia newydd dros #Syria

Cynllun oer i'r UE # # ar gyfer cosbau #Russia newydd dros #Syria

| Ebrill 17, 2018

Ymddengys bod gweinidogion tramor yr Undeb Ewropeaidd yn annhebygol o ymuno â'r Unol Daleithiau ddydd Llun (16 Ebrill) wrth osod cosbau economaidd newydd ar Rwsia neu Syria dros ymosodiadau arfau cemegol a ysgogodd y streiciau awyr gyntaf Gorllewinol cydgysylltiedig yn Syria, ysgrifennodd Robin Emmott a Gabriela Baczynska. Ar ôl i Brydain a Ffrainc ymuno â'r Unol Daleithiau mewn salvoes taflegryn [...]

Parhau Darllen