Tag: Syria

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

| Mawrth 15, 2019

Mae tri Prif Weinidog y Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio nad yw argyfwng Syria wedi dod i ben eto ac wedi galw am gymorth parhaus a mawr i Syriaid, ffoaduriaid bregus a'r cymunedau sy'n eu cynnal. Wrth i'r argyfwng gyrraedd ei nawfed flwyddyn, mae anghenion dyngarol y tu mewn i Syria yn parhau i fod ar y lefelau uchaf erioed gyda 11.7 miliwn o bobl angen rhyw fath o ddyngarol […]

Parhau Darllen

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria. Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i [...]

Parhau Darllen

Cronfa Ymddiriedolaeth ranbarthol yr UE mewn ymateb i argyfwng #yryria - prosiectau newydd gwerth € 122 miliwn ar gyfer ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Jordan, #Iraq, a #Turkey

Cronfa Ymddiriedolaeth ranbarthol yr UE mewn ymateb i argyfwng #yryria - prosiectau newydd gwerth € 122 miliwn ar gyfer ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Jordan, #Iraq, a #Turkey

| Rhagfyr 17, 2018

Mae Cronfa Ymddiriedolaeth yr UE wedi mabwysiadu prosiectau sy'n werth € 122 miliwn i gefnogi mynediad i addysg a gofal iechyd sylfaenol i ffoaduriaid a chymunedau lleol sy'n agored i niwed yn yr Iorddonen, i ddarparu cyfleoedd bywoliaeth yn Nhwrci a darparu gwasanaethau gofal iechyd critigol yn Irac. Yn wyneb effaith barhaus yr argyfwng a'r 5.6 presennol [...]

Parhau Darllen

Cynllun oer i'r UE # # ar gyfer cosbau #Russia newydd dros #Syria

Cynllun oer i'r UE # # ar gyfer cosbau #Russia newydd dros #Syria

| Ebrill 17, 2018

Ymddengys bod gweinidogion tramor yr Undeb Ewropeaidd yn annhebygol o ymuno â'r Unol Daleithiau ddydd Llun (16 Ebrill) wrth osod cosbau economaidd newydd ar Rwsia neu Syria dros ymosodiadau arfau cemegol a ysgogodd y streiciau awyr gyntaf Gorllewinol cydgysylltiedig yn Syria, ysgrifennodd Robin Emmott a Gabriela Baczynska. Ar ôl i Brydain a Ffrainc ymuno â'r Unol Daleithiau mewn salvoes taflegryn [...]

Parhau Darllen

Ar ôl streiciau #yryria, Mai i wynebu senedd beirniadol

Ar ôl streiciau #yryria, Mai i wynebu senedd beirniadol

| Ebrill 16, 2018

Bydd Prif Weinidog Theresa May yn wynebu beirniadaeth ddydd Llun (16 Ebrill) am osgoi'r senedd i ymuno â streiciau awyr yn erbyn penwythnos yn erbyn Syria, gyda rhai o'r rheini'n galw am bleidlais a allai fod yn niweidiol ar ei strategaeth yn y dyfodol, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Bydd Mai, sydd wedi adennill hyder ar ôl ennill cefnogaeth am ei safbwynt cadarn ar Syria a Rwsia, yn gwneud [...]

Parhau Darllen

Bydd Missiles 'yn dod' i #Syria, #Trump yn rhybuddio #Russia

Bydd Missiles 'yn dod' i #Syria, #Trump yn rhybuddio #Russia

| Ebrill 16, 2018

Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump wedi rhybuddio Rwsia o weithredu milwrol ar fin digwydd yn Syria dros ymosodiad nwyon gwenwyn a amheuir, gan ddatgan y bydd taflegrau "yn dod yn dod" a chwyno Moscow am sefyll gan Arlywydd Syriaidd Bashar al-Assad, ysgrifennu Susan Heavey, Makini Brice a Tom Perry . Roedd Trump yn ymateb i rybudd gan Rwsia bod unrhyw daflegrau yr Unol Daleithiau [...]

Parhau Darllen

Datganiad cynhadledd y wasg PM ar #Syria: 14 April 2018

Datganiad cynhadledd y wasg PM ar #Syria: 14 April 2018

| Ebrill 14, 2018

Anerchodd y Prif Weinidog y wasg gyda'r datganiad canlynol yn Stryd Downing y bore yma (14 Ebrill). O: Swyddfa'r Prif Weinidog, 10 Downing Street a'r Gwir Anrhydeddus Theresa May AS Y Prif Weinidog Theresa May: Neithiwr neithiwr, fe wnaeth lluoedd arfog Prydain, Ffrainc ac America gynnal streiciau wedi'u cydlynu a'u targedu i ddiraddio gallu arfau cemegol y Cyfundrefn Syriaidd [...]

Parhau Darllen