Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Syria

Mae gwrthwynebiad Syria yn galw ar #Trump a'r UE i godi pwysau ar #Russia a #Iran

Mae gwrthwynebiad Syria yn galw ar #Trump a'r UE i godi pwysau ar #Russia a #Iran

| Ionawr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Galwodd trafodydd prif wrthblaid Syria ar Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump ac arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd i gynyddu pwysau ar Arlywydd Bashar al-Assad, Rwsia ac Iran i ddychwelyd i sgyrsiau a anelir at ddod i ben i'r rhyfel sifil chwe blynedd, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. "Mae'n bryd i Brif Weinidog y Llywydd Trump, Canghellor (Angela) Merkel a (Prydeinig) (Theresa) Mai ddweud: [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cryfhau ei gefnogaeth i #GenevaPeaceProcess i ddod i ben yn erbyn #Syria

Mae'r UE yn cryfhau ei gefnogaeth i #GenevaPeaceProcess i ddod i ben yn erbyn #Syria

| Rhagfyr 21, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu rhaglen newydd € 9 miliwn i gefnogi pontio heddwch a gwleidyddol yn Syria. Mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd ail gam y 'Menter Cefnogi Heddwch Syria' o dan yr Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch (IcSP). Fel parhad cyfnod I, bydd y cam newydd yn darparu ymhellach ariannol, technegol a [...]

Parhau Darllen

Undeb Ewropeaidd camau i fyny ei chefnogaeth i ymchwiliadau i droseddau rhyfel ac atebolrwydd yn #Syria

Undeb Ewropeaidd camau i fyny ei chefnogaeth i ymchwiliadau i droseddau rhyfel ac atebolrwydd yn #Syria

| Gorffennaf 19, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cyhoeddi y bydd yn darparu € 1.5 miliwn i gefnogi'r Rhyngwladol, Diduedd a Mecanwaith Annibynnol i Gynorthwyo yn yr Ymchwiliad ac Erlyn Pobl Yn gyfrifol am y troseddau mwyaf difrifol o dan Cyfraith Ryngwladol a gyflawnwyd ym Syria. Cyfiawnder i'r dioddefwyr yn allweddol ar gyfer proses gymodi effeithiol a chynhwysol yn Syria. Dyma […]

Parhau Darllen

Aelodau Senedd Ewrop am yr UE i gamu i fyny ei ymdrechion heddwch-adeiladu yn #Syria

Aelodau Senedd Ewrop am yr UE i gamu i fyny ei ymdrechion heddwch-adeiladu yn #Syria

| Efallai y 23, 2017 | 0 Sylwadau

Dim ond yn broses wleidyddol a arweinir gan y gwahanol grwpiau Syria ac a gefnogir gan y Cenhedloedd Unedig a allai yn y pen rhyfel yn Syria a dylai'r UE gymryd rôl fwy gweithredol. ymdrechion heddwch a arweinir Syria-gyda chefnogaeth y Cenhedloedd Unedig cymeradwyo Set UE i fyny Syria ASEau tribiwnlys troseddau rhyfel mwy gweithredol y strategaeth yr UE ar gyfer Syria a argymhellir [...]

Parhau Darllen

cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd Newydd ar gyfer addysg yng #Syria

cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd Newydd ar gyfer addysg yng #Syria

| Efallai y 17, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi unwaith eto yr wythnos hon adnewyddu ei ymrwymiad i hawl pob dynol i addysg, hyd yn oed yn y mwyaf heriol o amgylchiadau. O dan yr Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, bydd yr Undeb Ewropeaidd yn darparu € 10 miliwn i gefnogi Cyfarwyddiaethau Addysg mewn ardaloedd-gwrthwynebiad a gynhaliwyd yn Syria. Blaenoriaeth y Undeb Ewropeaidd yw [...]

Parhau Darllen

Pedwerydd sgyrsiau Proses Astana gyflawni enillion tuag at heddwch yn #Syria

Pedwerydd sgyrsiau Proses Astana gyflawni enillion tuag at heddwch yn #Syria

| Efallai y 17, 2017 | 0 Sylwadau

Diweddu y gwrthdaro yn Syria wedi profi i fod yn ystyfnig o anodd. Mae'r diffyg ymddiriedaeth rhwng ochrau gwrthwynebu wedi arwain at ddioddefaint annioddefol i bobl Syria. Ym mis Ebrill, cyhoeddodd y Cenhedloedd Unedig a'r Cynghrair Arabaidd Cennad i Syria bod mwy na 400,000 o bobl wedi marw yn y rhyfel cartref creulon, gan ei wneud yn y [...]

Parhau Darllen

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA: "rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sy'n dwyn risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth pwysig sengl. Amnewid Guyana gyda Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth y Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael [...]

Parhau Darllen