Tag: Syria

Datganiad ar y cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y sefyllfa yn #Syria

Datganiad ar y cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y sefyllfa yn #Syria

| Ionawr 16, 2020

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (yn y llun) a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič wedi cyhoeddi datganiad yn croesawu'r penderfyniad diweddar gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i ymestyn yr awdurdodiad ar gyfer cymorth dyngarol trawsffiniol i bobl mewn angen yn Syria. “Yng ngoleuni’r anghenion dyngarol enfawr yng ngogledd Syria, methiant y Cyngor i gytuno […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

| Rhagfyr 6, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn cymorth € 297 miliwn newydd i gefnogi ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn yr Iorddonen a Libanus trwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn Ymateb i Argyfwng Syria. Mae'r UE hefyd wedi penderfynu ymestyn mandad y Gronfa Ymddiriedolaeth a fydd yn caniatáu i brosiectau'r Gronfa Ymddiriedolaeth redeg […]

Parhau Darllen

#Wagner - Rwsiaid Latfia yn arteithio ac yn llosgi dyn o Syria yn greulon

#Wagner - Rwsiaid Latfia yn arteithio ac yn llosgi dyn o Syria yn greulon

| Tachwedd 28, 2019

Honnir bod milwyrwyr y cwmni milwrol preifat Rwsiaidd Wagner (yn y llun), ymhlith y rhai sydd hefyd yn gipwyr o Latfia, wedi arteithio a llofruddio dyn o Syria ac wedi diorseddu ei gorff. Mae nifer o'r milwyr cyflog wedi cael eu hadnabod gan yr allfa gyfryngau annibynnol Novaya Gazeta, yn ysgrifennu Sandis Tocs. Yn haf 2017, cylchredodd fideo’r we yn darlunio sawl dyn arfog sy’n siarad Rwsiaidd, yn ôl pob tebyg, milwyr milwrol Wagner, yn curo dyn […]

Parhau Darllen

#Syria - Rhaid i ymosodiadau diwahân ar seilwaith sifil critigol ddod i ben ar unwaith

#Syria - Rhaid i ymosodiadau diwahân ar seilwaith sifil critigol ddod i ben ar unwaith

| Tachwedd 22, 2019

Mae Uchel Gynrychiolydd yr UE Federica Mogherini yn galw ar ymosodiadau diwahân yng ngogledd-orllewin Syria i ddod i ben ar unwaith. Mewn datganiad condemniodd Mogherini ymosodiadau ar wersyll o bobl sydd wedi’u dadleoli’n fewnol (IDP) a bomio cyfleuster iechyd critigol sy’n achub bywydau yn agos at ffin Twrci yn waethygiad truenus arall eto yn y sefyllfa ddirywiol yng ngogledd-orllewin Syria. Mynegodd Mogherini fwyaf yr UE […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

| Hydref 24, 2019

Condemniodd ASEau yn gryf ymyrraeth filwrol unochrog Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria, gan annog Twrci i dynnu ei holl heddluoedd yn ôl o diriogaeth Syria. Mewn penderfyniad, a fabwysiadwyd ddydd Iau trwy ddangos dwylo, mae ASEau yn rhybuddio bod ymyrraeth Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria yn groes difrifol i gyfraith ryngwladol, gan danseilio sefydlogrwydd a diogelwch y rhanbarth […]

Parhau Darllen

#Turkey - 'Nid cadoediad yw hwn, mae'n alw am gapitiwleiddio' Tusk

#Turkey - 'Nid cadoediad yw hwn, mae'n alw am gapitiwleiddio' Tusk

| Hydref 19, 2019

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk nad oedd am ysgogi tensiynau newydd rhwng yr UE a Thwrci, ond ychwanegodd “nid yw’r cadoediad fel y’i gelwir yng Ngogledd-ddwyrain Syria yr hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl, nid cadoediad y mae’n a galw am gapitiwleiddio ar ran y Cwrdiaid. ”Galwodd am […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynnal digwyddiad gweinidogol lefel uchel ar #Syria yn Efrog Newydd

Mae'r UE yn cynnal digwyddiad gweinidogol lefel uchel ar #Syria yn Efrog Newydd

| Medi 26, 2019

Cynhaliodd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini (yn y llun) a'r Comisiynydd Christos Stylianides rifyn newydd o'r cyfarfod gweinidogol traddodiadol ar Syria ar yr ymylon ar sesiwn 74fed Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Roedd y cyfarfod yn gyfle i ailddatgan cefnogaeth yr UE i ddod o hyd i ateb gwleidyddol sy'n agor y ffordd tuag at uniad annibynnol, […]

Parhau Darllen